SHoT-undersøkelsen "HELT ÆRLIG"

Hvordan har koronalivet for deg som student vært? SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i 1. mars - 5. april 2021.

Published Endret

Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.
Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Du svarer på undersøkelsen her

Som en ekstra gulrot så enda flere studenter skal svare på undersøkelsen trekker vi 5 gavekort på 5000,-  blant alle studentene som har svart på undersøkelsen.