Hopp til hovedinnhold

Stavanger-studenter busser og bor billigst

Velger du Stavanger som studentby kan du lett spare en tusenlapp eller to i måneden på bo- og kollektivutgifter, sammenlignet med de tre andre storbyene i Norge.

Publisert: Endret:
Bo- og transportutgifter for student
For et studieår er det 5730 kr billigere å være student i Stavanger enn Trondheim, minst 11 760 kr billigere i Stavanger enn Bergen (her kommer strømutgifter i tillegg) og 17 780 kroner billigere i Stavanger enn i Oslo.

Sammenlignet med de tre største byene i Norge; Oslo, Trondheim og Bergen, kommer Stavanger best ut når det gjelder priser på leie av bolig og på kollektivtransport.

SSBs Leiemarkedundersøkelse (LMU) for 2020 undersøker gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvadratmeter i de største byene i Norge. Ifølge undersøkelsen er Stavanger klart billigst. For en to-romsleilighet i Oslo må du i gjennomsnitt betale 12 080 kr, i Stavanger er det 3340 kr billigere å bo, med en månedlig leie på 8740 kroner. Stavanger er også under gjennomsnittet på årlig leie per kvadratmeter.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kroner) for toroms utleiebolig, 2020
StedGjennomsnittlig månedlig leieGjennomsnittlig årlig leie per kvm
Hele landet9320 kr2350 kr
Oslo og Bærum kommune12 080 kr3180 kr
Bergen kommune9150 kr2390 kr
Trondheim kommune9560 kr2520 kr
Stavanger kommune8740 kr1980 kr
Kilde: SSBs Leiemarkedsundersøkelse 2020: https://www.ssb.no/lmu

Billige studentboliger i Stavanger

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) tilbyr totalt 1562 studentboliger fordelt på 15 områder. Endringen i det private utleiemarkedet har ført til større tilgjengelighet også på disse. Det er ikke boligkø og utenom en periode ved semesterstart, kan du få deg en studentbolig på dagen.

– Velger du å bo i en av våre studentboliger får du strøm, internett og nå også bruk av fellesvaskeri inkludert i prisen. Vi krever heller ikke depositum, det gjør at nye studenter ikke får store utlegg i forkant av studiene, forteller Øyvind Lorentzen, daglig leder i SiS bolig.

Studentboligpriser i de fire største byene

UiS har undersøkt studentboligpriser hos studentsamskipnadene i de fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med utgangspunkt i: 1-roms umøblerte leiligheter i størrelse fra 12–19 kvm + beliggende på/ved hovedcampus. Den rimeligste boenheten ut fra disse kriteriene er deretter valgt.

Leiepris 1-roms studentleil. m/eget hybelkjøkken og bad. På/ved hovedcampus. Umøblert. Størrelse fra 12–19 kvm.:

ByStørrelseOmrådePris  InkludertDepositumSAMLET LEIE STUDIEÅR
Stavanger, SiS19 m2På campus, RennebergstienKr 5000Strøm, internett, vaskeriNeiKr 50 000
Bergen, Sammen19 m2Ved campus, Sverresgt. 28Kr 6105 + strømInternettKr 5000Kr 61 050 + strøm
Trondheim, SiT

12 m2
Ved campus

Gløshaugen, Berg
Kr 5090 + 262 strøminternettKr 5000Kr 50 900 + strøm 2620
Oslo, SiO19 m2På campus, Blindern studenthusKr 6600Strøm, internettKr 12 000Kr 66 000

Generelt er det store variasjoner i hva som inngår i leieprisen. 1-roms leiligheter på/ved campus er billigst i Stavanger med kr 5000 kroner, prisen inkluderer strøm, internett og vaskeri. Oslos 1-roms leilighet er 1600 kr dyrere i måneden. Bergenstudentene må betale strømutgifter utenom, mens Trondheimsstudentene har faste utgifter på strøm. 1-romsleiligheten i Trondheim er mindre i størrelse.

Les mer: Studentøkonomi 

Kollektivpriser

Studenter kjører gjerne kollektivtransport til og fra universitetet. Hvor store transportutgiftene blir per måned avhenger av hvilken by man velger å studere i. I Stavanger kan studenter bruke ungdomskortet til og med 22 år, i Bergen til og med 20 år, mens Oslo og Trondheim har til og med 19 år.

Kollektivtransport, ungdomskort
ByType kortAlder gyldigPrisSamlet 1 studieår, 10 måneder
Stavanger, KolombusUngdomskort, 30 dager15-22 årkr 299kr 2990
Oslo, Ruter30 dagers billett, 1-2 soner16-19 årkr 398kr 3980
Trondheim, AtBUngdomskort, hele Trøndelag16-19 årkr 520kr 5200
Bergen, Skyss30- dagers billett, 1-2 soner16-20 årkr 370kr 3700
Kollektivtransport, studentkort
ByType kortAlder gyldigPris Samlet 1 studieår, 10 måneder
Stavanger, KolombusStudentpris 30-dagers billett, 1 sone21-31 årkr 380kr 3800
Oslo, RuterStudentpris 30-dagers billett, 1 sonet.o.m.

30 år
kr 477kr 4770
Trondheim, AtBStudentpris 30-dagers billett, 1 sonet.o.m.

34 år
kr 520kr 5200
Bergen, SkyssStudentpris 30-dagers billett, 1 sonet.o.m.

29 år
kr 440kr 4400For en 20-år gammel student i Stavanger koster det 299 kroner å kjøre buss og tog per måned, mens det for en 20-år gammel student i Trondheim koster 520 kroner.

Samlet bo- og transportutgifter for 20 år gammel student

Tar man utgangspunkt i at et studieår er 10 måneder, at studenten er 20 år og bor i en 1-roms studentbolig på/ved campus, blir utgiftene for bolig og kollektivtransport som følger:

Bo- og transportutgifter for student 20 år i løpet av ett studieår
ByBoutgifter 1-roms på/ved campus

+ kollektivtransport for student 20 år
Utgifter samlet
Stavangerkr 50 000 + kr 2990kr 52 990
Bergenkr 61 050 + strøm + kr 3700kr 64 750 + strøm
Trondheimkr 53 520 + 5200kr 58 720
Oslokr 66 000 + 4770kr 70 770For et studieår er det 5730 kr billigere å være student i Stavanger enn Trondheim, minst 11 760 kr billigere i Stavanger enn Bergen og 17 780 kroner billigere i Stavanger enn i Oslo.

Kilder:

SSBs Leiemarkedsundersøkelse

Studentsamskipnaden i Stavanger, SiS

Studentsamskipnaden i Oslo; SiO: https://www.sio.no/bolig/boligoversikt/blindern-studenthus

Studentsamskipnaden i Bergen, Sammen: https://www.sammen.no/no/bergen/bolig

Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT: https://hybel.sit.no/

Kolumbus Stavanger: https://www.kolumbus.no/aktuelt/gronn-studentvelkomst/

Ruter Oslo: https://ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/30-dagersbillett/

Skyss Bergen: https://www.skyss.no/Billettar-og-prisar/billettar-og-prisar2/?anchor=tab_1_student___til_og_med_29_aar

AtB Trondheim: https://www.atb.no/billetter/30-dagersbillett/