Studenter fikk prøve seg som konsulenter

I kurset kurset “Economics of Motivation” får studentene prøve seg som konsulenter i arbeidslivet for å teste ut teorier i praksis. Oppgavene tar utgangspunkt i hvordan bedriftene motiverer sine ansatte og studentene skal analysere og anbefale tiltak som kan øke motivasjonen. Den beste rapporten ble premiert med 40 000 kroner i Sandnes Sparebank Case Competition 24. november.

Published Sist oppdatert
Professor Mari Rege gir praktisk informasjon om finalen

I kurset “Economics of Motivation”Handelshøgskolen ved UiS lærer studentene om motivasjon på arbeidsplassen både gjennom teori og praksis. En stor del av kurset går ut på å anvende det de lærer på forelesning i en case-studie, og oppgaven er å evaluere hvordan arbeidsgiveren motiverer sine ansatte. Studentene jobber i team og velger selv bedriften de ønsker å undersøke.

De tre studentteamene som leverte de beste case-rapportene fikk 24. november presentere arbeidet sitt i Sandnes Sparebank Case Competition og konkurrere om førstepremien på hele 40 000 kroner.

Her er vinnerlaget, Team Aarbakke, flankert av Juryformann Tomas N. Middelthon og jurymedlem Andreas Fidjeland.

Vinnerne av årets Sandnes Sparebank Case Competion ble Team Aarbakke med masterstudentene Veronica Svihus Bollestad, Torbjørn Berge, Eivind Grov Sande og Anders Haugland Øvretveit. Teamet gjorde sin case-studie hos Aarbakke på Jæren.

Team Aarbakke med masterstudentene Veronica Svihus Bollestad, Torbjørn Berge, Eivind Grov Sande og Anders Haugland Øvretveit.

Som studentene poengterte, – Case-studien har gitt oss virkelig god trening i å presentasjonsteknikk og ikke minst hvordan gjøre faglig innhold allment forståelig. Gjennom studiet og i arbeidet med praksisoppgaven har har vi lært å gjennomføre intervjuer, analysere data og å kombinere teori og praksis.

Finalister, team SiS med studentene Emma Pattyn, Amber Waumans, Aymane Ouaaliti og Sindre Loktu Skjemstad

Læringen går begge veier

CFO og viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank, Tomas N. Middelthon, satt i ekspertkomitéen som evaluerte gruppenes case-studier sammen med stipendiat Andreas Fidjeland. Han mener studentene var i år svært godt forberedt og at det var tydelig at de hadde brukt mye tid ute hos selskapene for å danne seg et bilde av motivasjon og belønning.

Finalister, team "Custumer" med Lise Merethe Langås, Tommaso Chezzi og Sander Vestin.

– Som tidligere case-konkurranser lærere studentene av bedriftene der ute, men bedriftene lærer også av studentene som kommer med en fersk teoretisk bakgrunn og kan stille faglig relevante spørsmål, sier Middelthon.

Dyktige og engasjerte studenter

CFO og viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank, Tomas N. Middelthon.

Sandnes Sparebank Case Competition er et ledd i Handelshøgskolens ved UiS sin strategiske satsing på tettere samarbeid med virksomheter i regionen, samt undervisning som aktiviserer studentene og gir dem faglig relevant praksiserfaring.

– Det å forberede studentene på arbeidslivet, er noe vi i Sandnes Sparebank brenner for og ønsker å bidra til. Som en viktig bank i regionen er dette en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, forklarer Middelthon.

Studentengasjement

Professor Mari Rege ved Handelshøgskolen har sammen med postdoktor Simone Valerie Häckl-Schermer undervist i kurset. Stipendiat Espen Sagen har spesielt hatt ansvar for å organisere case-konkurransen. Häckl-Schermer er imponert over arbeidet studentene har lagt ned i faget. Studentene har alle sammen vist stor profesjonalitet og engasjement.

Tekst: Egil C. Svela