Styremøte 11. februar 2021

Torsdag 11. februar er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna etablering av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Published Endret

Styret ved UiS. Foto: Mari Hult
Styret ved Universitetet i Stavanger. Første rad fra venstre.: Tuan Williams, Svein Tuastad, Anne Marit Panengstuen, Martin Solheim
Andre rad fra venstre: Payam Allahvirdizadeh, Sigrun Ertesvåg, Emilie M. Christensen
Tredje rad fra venstre: Kolbjørn Kallesten Brønnick, Janne Johnsen, Tom Hetland. (Foto: Mari Hult, UiS)

Møtet blir arrangert digitalt via zoom og blir strøyma direkte på nettet. Du kan sjå sendinga her når møtet startar klokka 10.00.

Her finn du sakspapira til møtet.