Styremøte 11. mars 2021

Torsdag 11. mars er det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna årsrapport, disputasar og gjennomstrøyming i doktorgradsutdanninga.

Published Endret

Styret ved UiS. Foto: Mari Hult
Styret ved Universitetet i Stavanger. Første rad fra venstre.: Tuan Williams, Svein Tuastad, Anne Marit Panengstuen, Martin Solheim
Andre rad fra venstre: Payam Allahvirdizadeh, Sigrun Ertesvåg, Emilie M. Christensen
Tredje rad fra venstre: Kolbjørn Kallesten Brønnick, Janne Johnsen, Tom Hetland. (Foto: Mari Hult, UiS)

Møtet blir arrangert digitalt via zoom og blir strøyma direkte på nettet. Du kan sjå sendinga her når møtet startar klokka 10.00.

Her finn du sakspapira til styremøtet.