Styremøte 7. oktober 2021

Torsdag 7. oktober er det styremøte ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Styret ved UiS. Foto: Mari Hult
Styret ved Universitetet i Stavanger (Foto: UiS/Mari Hult)

Møtet blir arrangert digitalt via Zoom og blir strøyma direkte på nettet. Du kan sjå sendinga frå styremøtet når møtet startar klokka 10.

Her finn du sakspapira til styremøtet.

Bildet frå venstre, første rad: Tuan Williams, Svein Tuastad, Anne Marit Panengstuen, Martin Solheim. Andre rad: Payam Allahvirdizadeh, Sigrun Ertesvåg, Emilie M. Christensen. Tredje rad: Kolbjørn Kallesten Brønnick, Janne Johnsen, Tom Hetland.