Styremøte 8. desember

Torsdag 8. desember 2022 er det tid for årets siste styremøte ved Universitetet i Stavanger. På dagsordenen står mellom anna tilsetting av rektor, kunngjering av åremål som prorektorar og status for arbeidet med å redusere talet på mellombels tilsette .

Published Endret

Gruppebilde av medlemmene i UiS sitt styre
Styret ved Universitetet i Stavanger. Frå venstre: Sigrun Karin Ertesvåg, Kristi Bjørnes Skeie, Anne Marit Panengstuen, Anne Marit Aspenes, Tom Hetland, Mahnoor Raja, Svein Erik Tuastad, Martin Solheim og Kolbjørn Kallesten Brønnick. Eskild Holm Nielsen og Janne Johnsen var ikkje til stades då biletet vart tatt. (Foto: Kristin Horne, UiS)

Styremøtet byrjar klokka 10.00 og finn stad i styrerommet i Arne Rettedals hus, AR T-401.

Møtet blir strøyma direkte på nettet.

Her finn du sakspapira til møtet.