Svar på hvordan du har det og bli med i trekning om gavekort

8. februar går startskuddet for studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Vi trenger din hjelp for å få vite mest mulig om hvordan våre studenter har det. Slik kan vi fange opp viktige behov og gjøre UiS til et enda bedre studiested.

Published Endret

SHoT 2022 går ut til rundt 200.000 heltidsstudenter i hele landet og til norske studenter i utlandet.

Spørsmålene går blant annet på forhold på studiestedet, trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, studieferdigheter, digital undervisning og koronarelaterte tema.

Lenke til undersøkelsen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år av Folkehelseinstituttet på oppdrag av studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO.  SHoT 2022 åpnes 8. februar og lukkes 13. mars. Les mer om undersøkelsen

Tilleggsundersøkelse om korona i fjor

I 2021 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse for å finne ut hvordan koronasituasjonen påvirket studiehverdagen. Her kom det fram at urovekkende mange følte seg ensomme og at de savnet kontakt med medstudenter og faglærere. I tillegg syntes mange det var utfordrende med digital undervisning.

I år blir det derfor ekstra viktig å følge med på om denne tendensen fortsetter eller om studentene føler det går bedre. Se resultatene for UiS i 2021.

Vi ønsker mange svar 

I fjor svarte 34,4 prosent av UiS-studentene. I år håper vi på svar fra enda flere.

Studentene som svarer er med i trekningen av 100 gavekort på 500 kroner, og siste svarfrist er 13. mars.  I tillegg er studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) som svarer på årets SHoT-undersøkelse, med i trekningen av 10 gavekort på 500 kroner til bruk i SiS kafé eller SiS bok.

Svarene fra studentene gir verdifull informasjon om hvordan det er å være student på UiS – og ellers i landet – i dag. Jo flere som svarer, desto mer nøyaktig bilde får vi. Dermed kan vi sammen med SiS og studentorganisasjonen sette inn egnede tiltak. I tillegg kan vi følge utviklingen over tid og måle effekten av det vi gjør. Dataene fra undersøkelsen brukes også til helseforskning. 

Tekst: Camilla Larsen