Hopp til hovedinnhold

Trenger virkelig Norge og Rogaland et nytt universitet?

Onsdag 5. oktober 2022 kl. 19:00-20:30,
Arkeologisk museum.

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til møte på Arkeologisk museum. Dørene til kafeen åpnes kl. 18.30.

Publisert: Endret:
Portrett av Bård Mæland.
Bård Mæland. Foto: VID

Foredrag med rektor Bård Mæland, VID: Trenger virkelig Norge og Rogaland et nytt universitet? Om VIDs universitetssatsning.

Norge har i dag ti statlige universiteter med til sammen 195.000 studenter. Universitetet i Stavanger ble universitet i 2004. Siden den gang har fire høgskoler blitt universitet, mens ytterligere to er i sluttspurten for å søke om universitetsakkreditering (Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet). Private høgskoler og vitenskapelige høgskoler har til sammen 51000 studenter, noe som tilsvarer 17 % av den totale studentmassen, men det finnes ingen private universiteter.

Offentlig institusjonspolitikk det siste tiåret har bidratt til å stimulere høgskoler til å slå seg sammen. Fusjoner har gjerne også blitt fulgt av ambisjoner om høyere kvalitet og formell status som universitet. Samtidig har Norge hatt strenge kriterier for å kunne bli universiteter, særlig gjennom krav om fire doktorgradsprogram, og med kvantitative mål for antall stipendiater og gjennomstrømning. I andre land er dette stort sett annerledes.

På privat side har BI som den største institusjonen, og blant de største overhode i norsk universitets- og høgskolesektor, valgt å ikke søke universitetsstatus, men satse på godt internasjonalt renommé som «business school». Høyskolen Kristiania og VID vitenskapelige høgskole, som begge har en større faglig bredde enn BI, har utviklet strategier for å bli universiteter, noe som særlig involverer planer om tilstrekkelig antall ph.d.-program, foruten vitenskapelig personell som bidrar til omfattende forskning av høy internasjonal kvalitet.

Men hvorfor denne jakten etter å bli universitet? Trenger Norge og Rogaland virkelig flere universiteter, og hva skal man med private universiteter?

Rektor Bård Mæland ved VID vil denne kvelden innlede om VIDs universitetsreise, herunder om begrunnelse, særpreg og utfordringer.

Bård Mæland har vært professor i systematisk teologi ved VID siden 2005, og har siden 2019 vært rektor for VID. Han var rektor på Misjonshøgskolen 2010-16, og prorektor for forskning ved VID 2016-2019. Mæland er dr.theol. fra MF vitenskapelig høyskole (2001), og har jobbet i Forsvaret i en lengre periode (1995-2006), hvor han også etablerte tidsskriftet Journal of Military Ethics (2002). Hans forskningsfokus har særlig vært interreligiøs forståelse, militær etikk og kreativitet i teologisk forskning og kirkelig praksis.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.