UiS gir såkornmidler for grønn forskning og undervisning

For å øke tverrfaglig forskningssamarbeid og styrke grønn omstilling i undervisningen, gir UiS midler til vitenskapelig ansattes initiativ knyttet til grønn omstilling. Frist for å søke er 29. september.

Published Endret

To kvinner i lyse klær og en mann i rød genser står ved et
Koordinator for grønn omstilling, Rebecca Briedis og forskningsdirektør Kjersti Melberg og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen inviterer vitenskapelig ansatte til å engasjere seg i grønne prosjekter og forskning.

En sentral satsning for UiS er å øke engasjementet og det tverrfaglige samarbeidet innen tema som knytter seg til grønn omstilling. Dette gjelder innenfor alle områder, det være seg teknologiske eller økonomiske, samfunnsmessige, kulturelle eller atferdsmessige.  

Alle ansatte ved UiS i midlertidige eller faste akademiske stillinger kan søke. Det gjelder altså doktorgradsstudenter, postdoktorer og vitenskapelig ansatte.

Prosjektet må gjennomføres i 2023 og/eller i 2024. Midlene må være brukt innen juli 2024. 

Merk at såkornstøtten gjelder for året 2023. Per nå er det ingen planer om slike såkornmidler i 2024.

Hva kan du søke om? 

Hvert prosjekt kan søke om 30 000 til 60 000 kroner. Totalt vil 5–10 prosjekter få finansiering. 

Eksempler på hva finansieringen kan brukes til: 

 • Direkte kostnader knyttet til anskaffelse av programvare, utstyr, materialer, eksisterende infrastruktur, osv.
 • Personellkostnader (f.eks. studentassistenter) for datainnsamling eller koordinering 
 • Workshops, konferanser, seminarer, osv. 

Søknaden må innfri minst to av disse temaene: 

 • Styrke tverrfaglig forskning innen grønn omstilling ved UiS
 • Etablere regionale, nasjonale og/eller internasjonale samarbeid som er nyttige for grønn omstilling
 • Forberede foreløpige prosjekter eller forskningsaktiviteter som kan føre til søknader om ekstern finansiering innen temaer knyttet til grønn omstilling 
 • Utvikle undervisningskompetansen til ansatte innen temaer knyttet til grønn omstilling 
 • Støtte pilot-/proof-of-concept-studier innen temaer knyttet til grønn omstilling
Krav til søknaden 
 • Sammendrag av prosjektkonsept (maks 200 ord) 
 • Kort prosjektbeskrivelse (maks 500 ord): 
  • Planlagte aktiviteter og metoder
  • Forventede resultater   
  • Formål og relevans innen grønn omstilling 
 • Kort introduksjon av søker(e) 
 • Liste over aktiviteter med tilhørende budsjett

Send søknaden til: Rebecca Briedis, UiS sin koordinator for grønn omstilling
Frist for å sende inn søknad er 29. september 2023

Tildeling skjer: 16. oktober 2023 og prosjektperioden starter: 1. november 2023 – 31. desember 2023 og må avsluttes innen 30. juni 2024