UiS IRN - Nettverk for institusjonell forskning etableres på UiS

IRN vil knytte sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle UiS som organisasjon

Publisert Sist oppdatert

Universiteter er i stadig endring – og må være i kontinuerlig utvikling, enten fordi omgivelser og ytre rammebetingelser endrer seg, eller fordi endring drives innenfra egen organisasjon. Personell skiftes gradvis ut og kompetansen i organisasjonen endrer seg, det kommer stadig nye krav til kunnskap, ferdigheter og teknologi, i tillegg til at forventninger fra ansatte og studenter endrer seg raskt i dette landskapet. Både ledelsen og ansatte i universitetssektoren ønsker seg at de beslutninger som fattes for å skape endring og utvikling i egen organisasjon er gjennomtenkte, kunnskapsbaserte og basert på reelle behov for endring og organisasjonsutvikling. For å øke sannsynligheten for gode og rasjonelle beslutninger er det nødvendig å basere disse beslutningene på både riktige, og viktige, analyser og vurderinger. Derfor ser vi en internasjonal trend at innflytelsesrike universiteter bruker egne forskningsressurser på å innhente og forske på data om sin egen institusjon og sektor.

Også ved UiS har vi vitenskapelige og administrativt ansatte som har institusjonell forskning og analyse som sitt arbeids- og kompetanseområde, og UiS ønsker nå å knytte disse fagpersonene og funksjonene tettere sammen i et nettverk for å etablere institusjonell forskning. Nettverket har fått navnet UiS-IRN (UiS-Institutional Research Network) og de aktiviteter, funn og ideer som produseres i regi av nettverket vil både komme på oppdrag fra, og bli jevnlig rapportert til universitetet sin øverste ledelse ved prorektorene for utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt, samt direktør for organisasjon og infrastruktur. Formålet med å etablere et nettverk av denne typen er nettopp å bidra til gode analyser og beslutningsgrunnlag for styret og ledelsen ved UiS. I tillegg ønsker UiS-IRN å stimulere til forskning på viktige områder innen UH-sektoren som forhåpentligvis både organisasjonen selv, og andre universiteter både nasjonalt og internasjonalt, kan ha glede av.

UiS-IRN har allerede startet sitt arbeid, men hovedoppgaven nå er å nå ut til andre som kan ha interesse av å bidra med å bygge opp og utvide nettverket, og vi håper flere ansatte, og gjerne også studenter som f.eks. skal i gang med masteroppgave, vil melde seg interessert!

Les mer om nettverket her: UiS Institutional Research Network

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver
51832994
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling
Organisasjonspsykolog
51831515
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
HR-avdelingen
Fagleder
51833062
Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling