UiS og NORCE styrker samarbeidet om forskning

Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet NORCE har inngått en ny samarbeidsavtale. Den skal bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor.

Published Sist oppdatert

Kvinne og tre menn på takterrase med campusbygninger i bakgrunnen
F.v. Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE, Klaus Mohn, rektor ved UiS og Oddvar Skjæveland, avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland.

Avtalen har som formål å legge til rette for økt samarbeid om forskning og innovasjon mellom UiS og NORCE, og skape flere muligheter for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer.

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE er glad for samarbeidsavtalen som nå er på plass.

– Avtalen viser at UiS og NORCE ønsker å videreføre det lange og gode samarbeidet vi har hatt i årtier. Dette har gitt positive ringvirkninger for begge parter gjennom tildeling og gjennomføring av store felles nasjonale forsknings- og infrastrukturprosjekter, som også regionen og næringslivet har hatt stor nytte av, sier Håverstad.

Gjøre hverandre sterkere

Partene skal etablere flere formelle treffpunkter som skal stimulere til økt vitenskapelig samarbeid mellom institusjonene.

– Jeg tror vi kan gjøre hverandre sterkere gjennom denne avtalen, spesielt med tanke på felles søknader om EU-midler, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS.

Nytt samarbeidsutvalg

Det mest sentrale i den nye avtalen er et nytt samarbeidsutvalg, som skal ha faste møter og rapportere til øverste ledelse ved de to institusjonene. Samarbeidsprosjekter vil bli regulert gjennom særskilte prosjektavtaler.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet i Samarbeidsutvalget, og legge til rette for at NORCE og UiS kan styrke hverandre i konkurransen om forsknings -og innovasjonsmidler, sier Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS.

NORCE er et av Norges største forskningsinstitutt med over 700 ansatte. Instituttet er til stede i flere byer langs kysten, og har rundt 150 ansatte i Stavanger.

Sterk regional forankring

Oddvar Skjæveland er avdelingsleder for forskningsinfrastruktur og regionansvarlig for Rogaland i NORCE:

– NORCE er en nasjonal og internasjonal aktør med sterk regional forankring, og viderefører med dette den mer enn 40 år lange samarbeidskulturen mellom NORCE og UIS. Avtalen understøtter felles pågående og fremtidig innsatsområder. Den styrker samarbeidet og satsingen som er avgjørende for å finne gode og bærekraftige løsninger på våre felles samfunnsoppdrag.

STERKERE SAMMEN: Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE , og UiS-rektor Klaus Mohn.
Fakta om NORCE

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor. Instituttet forsker på energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

NORCE har 750 ansatte fra 50 ulike nasjonaliteter på ulike steder over hele landet.

Forskningsinstituttet ble dannet i 2018, og er tuftet på de tidligere forskningsinstituttene Uni Research, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Christian Michelsen Research (CMR), Agderforskning, Uni Research Polytec, Teknova, Norut Northern Research Institute og GenØk - Senter for biosikkerhet.

De største eierne er de fire universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom regionale holdingselskaper.