UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Natalia Kucirkova under markeringen.
Juryen har lagt vekt på blant annet hvordan kvinnene utmerker seg på teknologiforståelse, konkrete bidrag og prestasjoner samt motivasjon og innsats for mangfold og inkludering i teknologi. Foto: Privat.

– Jeg er veldig glad for å motta denne anerkjennelsen. Det betyr mye. Samtidig er jeg også veldig takknemlig for støtten jeg har fått fra UiS og Validé i oppstarten av mitt selskap og i arbeidet jeg har lagt ned i å gi barn og unge tilgang til digitale læremidler som fremmer læring og utvikling, sier professor Natalia Kucirkova.

Hun jobber til vanlig ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, men startet i fjor opp et eget selskap kalt Wikit, ved hjelp av kommersialiseringsstøtte fra Validé AS.

Les også: Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

UiS-professoren forteller at det alltid har vært viktig for henne å bygge bro mellom akademia, praksisfeltet og industrien. 

Veien fra utdanning til kommersialisering er svært kompleks og med få insentiver. Det har blitt mye ildsjelarbeid, og jeg er glad for at jeg har kommet så langt. Samtidig håper jeg at dette bare er begynnelsen, og at jeg med denne prisen kan oppmuntre flere kvinner til å jobbe innen teknologiforskning, design og implementering. Jeg er opptatt av det å bygge bro mellom akademisk forskning og praksis i EdTech, sier hun.

– Det er avgjørende med mangfold

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi. 

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen har lagt vekt på blant annet hvordan kvinnene utmerker seg på teknologiforståelse, konkrete bidrag og prestasjoner samt motivasjon og innsats for mangfold og inkludering i teknologi. Søreide mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi.

– Det har noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. I Norge har vi alle muligheter til å velge de utdanningene som gjør oss mest relevante for fremtiden. Men selv det norske teknologinæringslivet er for ensrettet, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Blir løsningen laget av menn, tilpasses de menn 

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I denne takten når vi ikke full likestilling i teknologi før om nesten 100 år. Det setter norske fortrinn i fare. 

Norges 50 Fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker - også utenfra den typiske rekrutteringspoolen. 

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen, sier Søreide. 

– Behov for et løft

Anne Cathrin Østebø, CEO i Validé, sier at kunnskapsbasert anvendelse av teknologi i barnehage og skole har behov for et løft, og mener Natalia Kucirkovas bidrag er med på løse dette.

 – Det er utrolig kjekt å se hvordan Natalia ser muligheter, bygger kunnskap og overfører løsninger til anvendelse i samfunnet. Vi i Validé elsker når teknologi og kunnskap overføres til samfunnet. Vi setter pris på å få jobbe med talenter som Natalia og gleder oss til den videre reisen, Østebø.

Det er Kari Birgitte M. Wiig fra Validé TTO enig i. Hun har bistått med etableringen av Kucirkovas selskap Wikit AS.

– Vi setter pris på å få jobbe med talenter som Natalia. Vi er glade for å være med å sikre at forskningsbasert kunnskap skal ligge til grunn i utvikling, anvendelse og valg av digital læringsteknologi, sier Wiig.

Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Anne Lise Norheim