UiS søker om å utvide sitt europeiske universitet

Som eneste norske institusjon søker UiS om en andre periode som europeisk universitet. Dette er EUs flaggskip-satsing for å omforme høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Astrid Birgitte Eggen
Prorektor Astrid Birgitte Eggen

Innvilget søknad vil bety at mange flere studenter får mulighet til å samarbeide med arbeidslivet for å løse samfunnsutfordringer over landegrensene.

 - Å delta i dette europeiske initiativet er å teste ut nye studieformater for å bygge fremtidens Europa, sier Astrid Birgitte Eggen, prorektor for utdanning ved UiS.

ECIU University

Universitetet i Stavanger (UiS) søker sammen med 12 andre medlemmer i alliansen European Consortium of Innovative Universities ( ). De utvikler i fellesskap University, hvor studenter fra ulike land utvikler løsninger på reelle utfordringer sammen med andre studenter og eksterne partnere.

Slike -utfordringer kan vare i alt fra en helg til et helt semester, og underveis kan man ta spesielt tilpassede mikrokurs.

272 millioner euro

University var blant de første alliansene som vant fram i EUs prestisjesatsing European Universities i 2019. Dette er et såkalt flaggskip-initiativ i EU, som skal bidra til en omforming av høyere utdanning i Europa og dekke samfunnets kompetansebehov på en bedre måte.

Universitetsledere fra ulike land signerer samarbeidskontrakt rundt et mørkt trebord
Partnerne i lanserte sitt felles europeiske universitet i Barcelona, november 2019.

Første runde var et treårig pilotprosjekt. Nå utvider Europakommisjonen satsingen og har utlyst en ny, fireårig prosjektperiode. Flere norske universiteter deltar i allianser som har søkt, men UiS er det eneste norske universitetet som også var med i første utlysning. 

Kommisjonen har økt beløpet som gis i støtte, og til sammen 272 millioner euro ligger nå i potten. Som en av de største alliansene, vil University få inntil 14,4 millioner euro hvis de vinner fram i konkurransen.

Stor oppskalering

I søknaden som UiS er med på, legges det opp til en stor oppskalering av aktivitetene som ble prøvd ut i pilotfasen. Det innebærer blant annet: 

  • Flere utdanningstilbud i form av utfordringer og mikrokurs 
  • Disse skal integreres i utdanningene på UiS, slik at University-utfordringer for eksempel kan tas som valgfrie kurs eller emner.
  • Betydelig mer utveksling, og mer variasjon i hvor lenge man er utenlands 
  • I mye større grad involvere studenter i utformingen og utviklingen av University 
  • Bygge et digitalt rammeverk for all utdanningsaktivitet i University, både for ansatte, eksterne og studenter.  
  • Bygge praksisfellesskap som skal styrke ansattes tilhørighet til University

Utfordrer regelverket

Med de pågående samfunnsendringene og tilsvarende behov for kompetanseutvikling mener prorektor Eggen at det er viktig å være i utdanningsfronten gjennom ulike virkemidler og samarbeidsformer.

- Dette betyr å utfordre gjeldende regelverk og i noen grad overnasjonale ordninger. Gjennom vår pilotfase har vi sett at dette er mulig og gir oss gode resultater i samarbeidet med arbeidslivet, sier Eggen.

Søknadene om å få status som europeisk universitet blir behandlet av EU-kommisjonen i løpet av sommeren.

Tekst: Leiv Gunnar Lie

Les mer om ECIU University-satsingen på UiS
Besøk ECIUs nettside