Utdanning innen prehospital akuttmedisin får Helse Vest-pris

Godt samarbeid mellom UiS og SUS gjennom flere år for å etablere utdanning innen prehospital akuttmedisin er blitt belønnet med Helse Vests Utdanningspris for 2021.

Published Endret

Både bachelorutdanningen i Paramedisin og masterutdanningen i Prehospital Critical Care er et resultat av samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger og Prehospital klinikk og Klinikk psykisk helsevern voksne ved Stavanger Universitetssykehus.

Stephen Sollid er professor i Prehospital Critical care ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Han mottok prisen sammen med Olav Østebø og Frode Bremseth ved Stavanger Universitetssykehus. Nina Vatland fra UiS er også med i gruppen som mottok prisen, men var ikke til stede under tildelingen.

Formålet med Helse Vests utdanningspris er å premiere tiltak som hever og fremmer det faglige nivået på utdanning av helsepersonell i regionen, slik at helseforetakene er rustet til å møte fremtidens utfordringer og behov. Akkurat dette gjør årets prisvinnere, ifølge juryen.

– UiS viser vilje til å ta risiko

– Jeg ble litt rørt av dette. Vi har fått en pris sammen, samtidig som vi har satt et stempel på en nasjonal utdanning, sa en glad Stephen Sollid under tildelingen.

Han understreker at uten UiS sin vilje til å ta risiko, satse på utdanningen og se mulighetene den gir for universitetet hadde dette trolig ikke blitt noe av.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til ledelsen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, som har hatt troen på oss som har jobbet med dette de siste årene, fortsetter Sollid.

Professoren har hatt mange roller i samarbeidet, men har hovedsakelig vært med i utredningen av bachelorutdanningen i paramedisin ved UiS og er nå medisinsk ansvarlig for utdanningen.

Tre menn (Frode Bremseth, Stephen Sollid og Olav Østebø) står foran en roll-up med teksten Utdanningskonferansen. De holder blomster og et keramikkfat og smiler.
Fra venstre: Frode Bremseth, Stephen Sollid og Olav Østebø. Foto: Kjetil Alsvik

– Et forbilde for samarbeid mellom UiS og SUS

Sollid er svært fornøyd med samarbeidet, og påpeker at det ikke hadde vært mulig å bygge opp bachelorutdanningen uten å ha med SUS på laget:

– Da vi skulle utvikle emnet psykisk helse, rus og avhengighet var det derfor helt naturlig å henvende oss til Klinikk for psykisk helsevern. De hadde allerede jobbet mye med å danne samarbeid mellom psykisk helse og prehospital medisin ved SUS gjennom psykiatri-ambulansen, sier han videre.

Nye tiltak for å håndtere utvikling

Ifølge Sollid er prehospital akuttmedisin et fagområde og område innenfor helsetjenestene som er i en rivende utvikling. Utfordringene med sentralisering av helsetilbud, sammenslåing av legevaktsdistrikt og samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste gjør at helsetjenestene må tenke nytt og øke kompetansen betydelig for de som jobber innenfor fagområdet.

– I tillegg er det demografiske endringer i befolkningen som utfordrer tjenestene, for eksempel økende levealder og flere kronikere. Det har derfor vært viktig å få på plass en universitetsutdanning for prehospital akuttmedisin som gjør det mulig å bygge et eget normerende fagområde som også gir mulighet for videreutvikling i et faglig krysningsområde mellom ambulansetjeneste, akuttmottak og legevakt, sier Sollid.

Videre fremhever han at dette er en solid anerkjennelse av arbeidet med å opprette bachelorutdanning i paramedisin ikke bare for Vestlandet, men for hele Norge. Avslutningsvis trekker han frem at dette også er en hyllest til arbeidet som mange enkeltpersoner har stått for de siste årene.

Nyskapende arbeid

"Nå har det blitt utarbeidet en nasjonal forskrift for bachelorutdanning i paramedisin, og studieprogrammet blir tilbudt blant annet på Universitetet i Stavanger, sammen med det internasjonale studieprogrammet Master in Prehospital Critical Care. Dette komplekse samarbeidet mellom Universitet og helsetjeneste bidrar til kvalitet og relevans i utdanningstilbudene gjennom kombinerte stillinger, felles simuleringsaktiviteter og erfarings- og læringsoverføring mellom forskjellige utdanninger. Utdanningstilbud vil også fremme kvaliteten i tjenestene og bidra til økt forskning innenfor prehospital akuttmedisin", skriver juryen blant annet i sin grunngivelse.

Fem personer (Helle Schøyen, administrerende direktør Helse Stavanger, Frode Bremseth, Stavanger universitetssjukehus, Stephen Sollid, Universitetet i Stavanger, Olav Østebø, Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Vest og Hilde Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest​.) står foran en roll-up med teksten Utdanningskonferansen. De holder blomster og et keramikkfat og smiler.
Fra venstre: Helle Schøyen, administrerende direktør Helse Stavanger, Frode Bremseth, Stavanger universitetssjukehus, Stephen Sollid, Universitetet i Stavanger, Olav Østebø, Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Helse Vest og Hilde Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest​. Foto: Kjetil Alsvik.

Juryen har spesielt lagt vekt på det nyskapende arbeidet som er gjort av ansatte knyttet til psykiatriambulansen, i samarbeid med ansatte ved Universitetet i Stavanger:

Simuleringsverktøyet der en ved bruk av ny teknologi som VR-briller, kan trene på transport av psykisk syke og på vold og trusselhendelser. Vold og trusler representerer en økt utfordring for ansatte i spesialisthelsetjenesten og denne formen for kompetansehevende tiltak vil kunne bidra til bedre pasientbehandling og en tryggere arbeidssituasjon. Simuleringsverktøyet kan enkelt deles med andre helseforetak, ambulansetjenester og universitet til bruk for kompetanseheving, trening og utdanning.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen