Våre eksperter på Russland og Ukraina

UiS har eksperter som kan kommentere Russlands invasjon av Ukraina, fra flyktningkrise, kulturarv og politisk bruk av historie til sivil militær koordinering og samfunnssikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Ukraina flagg

Førsteamanuensis Jonas Fossli Gjersø, telefon 47 75 11 22. Bakgrunnen for krigen og hvordan Vesten kan/bør reagere i lys av Russlands historie som imperium sammenlignet med Norges og andre lands historie som nasjonalstater. Kronikk: Folkeretten et blind­spor overfor det russiske imperiet – kun makt virker.

Førsteamanuensis Vidar Fagerheim Kalsås, telefon 90 81 64 12, politisk bruk av historie og historiekultur. Kronikk: Putin, «denazifisering» og krigen om russisk historie.

Professor i arkeologi Kristin Armstrong-Oma, telefon 90 57 76 43, og førsteamanuensis i arkeologi Håkon Reiersen ved Arkeologisk museum ved UiS. Hvordan rammes landets kulturarv? Kronikk: Kan Norden hjelpa Ukraina å ta vare på kulturskattane sine? Har direkte kontakt med direktør for nasjonalmuseet i Ukraina.

Førsteamanuensis og psykologspesialist Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret, telefon 51 83 29 17. Krigen i Ukraina har utviklet seg til aktive krigshandlinger med tusenvis av barn og familier på flukt. I Norge skaper krigen bekymringer hos barn i barnehagen og skolen. Artikkel på uis.no: Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Professor Hildegunn Fandrem, telefon 99 77 35 99. Sosial og emosjonell tilpasning blant ungdom som har migrert. Hva må skoler og barnehager være bevisst på og hva de kan/må gjøre når de tar imot barn og unge som har flyktet og som kan være traumatisert.

Professor Odd Einar Olsen, telefon 93 06 79 11, samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, krisehåndtering, internasjonale humanitære og komplekse kriser, nødhjelpsarbeid og flyktningproblematikk.

Førsteamanuensis og hæroffiser Lillian Katarina Stene, telefon 45 66 48 96, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, sikkerhet og risiko i kriseområder, humanitære og komplekse kriser, sivil militær koordinering.

Professor Ole Andreas Engen, telefon 92 46 78 52, samfunnssikkerhet, beredskapsarbeid, risikohåndtering i luftfart, olje- og gassindustri, skipsfart, risikoregulering, myndighetsstyring, samfunnssikkerhetspolitikk, teknologisk sårbarhet. 

Professor og hæroffiser Bjørn Ivar Kruke, telefon 90 05 63 64, beredskap, samfunnssikkerhet, krisehåndtering, arktisk sikkerhet, EU Civil Protection, humanitære kriser, nødhjelpsarbeid. 

Professor Ketil Fred Hansen, telefon 952 82 785, afrikansk historie, har forsket på det fransktalende Afrika de siste 20 årene. 17 afrikanske land stemte avholdende da FNs ekstraordinære generalforsamling vedtok en resolusjon om å fordømme og kreve stans i Russlands invasjon av Ukraina. Hvorfor? Fem afrikanske land unnlot å avgi stemme. Hvorfor? Ett land, Eritrea, stemte i mot. Hvorfor? Hva har politiske, militære og handelsmessige forhold mellom Russland og ulike afrikanske land å si for hvordan stemmegivingen ble i FNs ekstraordinære generalforsamling?

Førsteamanuensis Ellen Ravndal, telefon 99 58 83 37, forsker på internasjonal politikk og FN. Hvordan fungerer FNs sikkerhetsråd? Hvilke virkemidler har FN til å gripe inn i internasjonale konflikter? Hva kan FNs generalsekretær, Generalforsamlingen eller andre deler av FN gjøre når Sikkerhetsrådet ikke blir enige?