Hopp til hovedinnhold

Vil du delta på MNT-konferansen 2023?

Send inn ditt bidrag til utdanningskonferansen MNT – utdanning for framtidens arbeidsliv.

Publisert: Endret:
Matte og fysikk
Foto: Elisabeth Tønnesen/UiS

16.-17. mars 2023 arrangeres MNT-konferansen i Stavanger. Konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi), med deltakere fra hele sektoren. Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på universitet og høgskole.

MNT-konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 vil vi sette søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles.

Tema for konferansen er «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», med følgende undertema:

  • Praksis i utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri
  • Hvordan bygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?
  • Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Digital kompetanse og bruk av digital teknologi

Påmeldingsskjema og program kommer.

Send inn ditt konferansebidrag

Vi oppfordrer deg til å sende inn konferansebidrag.

Bidrag kan sendes inn via denne linken. Språk kan være norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. I første omgang (innen 15. oktober 2022) ønsker vi sammendrag på én side. Mer om tidsfrister og hva sammendraget skal inneholde, finner du på konferansens nettsider.

Arrangører

Arbeidsgruppe for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS er medarrangører, i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.