Vil du delta på MNT-konferansen 2023?

Meld deg på utdanningskonferansen MNT innen 10. januar 2023.

Published Endret
Matte og fysikk
Foto: Elisabeth Tønnesen/UiS

16.-17. mars 2023 arrangeres MNT-konferansen i Stavanger. Konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi), med deltakere fra hele sektoren. Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på universitet og høgskole.

MNT-konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 vil vi sette søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles.

Tema for konferansen er «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», med følgende undertema:

  • Praksis i utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri
  • Hvordan bygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?
  • Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Digital kompetanse og bruk av digital teknologi

Program kommer.

Påmelding

Påmeldingsskjema finner du på nettsiden til Realfagsrekruttering. Påmeldingsfrist 10. januar 2023 (bindende påmelding).

Arrangører

Arbeidsgruppe for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS er medarrangører, i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.