Hopp til hovedinnhold

Vil utdanne flere jordmødre i Norge

Under seminaret for jordmorutdanningene i Norge ble det diskutert hvordan flere jordmødre kan utdannes i Norge, en målsetning som alle deltakerne står sammen om.

Publisert: Endret:

Mandag 18. Oktober og tirsdag 19. Oktober ble det arrangert et seminar på UiS der representanter fra jordmorutdanningen ved OsloMet, UiT, NTNU Trondheim, HVL Bergen, USN Bakkenteigen og UiS deltok. Dette møtet arrangeres hvert år og fungerer som en arena for å ha dialog rundt utdanningsspørsmål ved de ulike utdanningsinstitusjonene. I tillegg diskuteres det hva de samarbeider om og hvordan de sammen kan arbeide fremover.

Sigrun Kongslien (UiT), Eline Skirnisdottir Vik (HVL) og Christina F Risa (UiS) deltok på seminaret om jordmorutdanningen.

Eline Skirnisdottir Vik var en av deltakerne. Hun jobber som jordmor, postdoktor og førsteamanuensis på jordmorutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Hun er klar i talen angående hva som er det viktigste for å forbedre jordmorutdanningen i Norge.

- Det som vi har brukt mest tid på å diskutere er å finne løsninger for hvordan vi kan klare å utdanne flere jordmødre. Dette er en målsetning som alle har i fellesskap. I Bergen ønsker vi å ta opp 40 jordmorsstudenter i året, men utdanner omtrent 27, sier Vik.

Hun påpeker at den største utfordringen er praksisplassen for den enkelte student, og ønsker å ha en dialog med praksisstedene for å se hvor og hvordan de kan klare å øke antallet som får praksis gjennom utdanningen.

Positivt med fysisk seminar

I fjor ble seminaret gjennomført digitalt som en følge av Covid-19-pandemien. Vik understreker at det er positivt at deltakerne kjenner hverandre som fagpersoner, men at det også er viktig å kjenne hverandre som mennesker.

-Det er mye nettverksbygging og viktige diskusjoner i lunsjen og i pausene som i større grad oppnås under et fysisk seminar. I går var vi for eksempel ute og spiste på kvelden. Nå går jeg glipp av en pause for å bli intervjuet, sier hun smilende.

Videre synes Vik at noe av det viktigste med disse samlingene er introduksjonsrunden i starten av seminaret. På denne måten vet deltakerne hvem som jobber hvor, hvilke prosjekter de jobber med og hvilken bakgrunn de andre har.

Særlig med tanke på at vi er et ganske lite fagmiljø synes jeg det er sunt for oss å samles fysisk.

Elise Skirnisdottir Vik

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen