Vinnere av SR-Banks innovasjonspris

SR-banks innovasjonspris skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Prisen tildeles ansatte ved UiS og IRIS/NORCE som i løpet av det siste året har utmerket seg.

Publisert Sist oppdatert

To kvinner og en mann holder diplom og bukett
Ann Kristin Kolstø-Johansen (t.h.) og Solveig Iren Roth mottok SR-Banks innovasjonspris for 2022 på vegne av Læringsmiljøsenteret ved UiS. Prisen ble delt ut av Vidar Aksland, direktør i SR-Bank.

Prisen tildeles årlig og består av en gave på 50.000 kroner, samt et diplom.

2022: Læringsmiljøsenteret ved UiS ble tildelt prisen for å ha utviklet verktøyet Spekter Digital som hjelper lærere å kartlegge læringsmiljøet og dermed bedre klassemiljøet.

2021: Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, fikk prisen for en usedvanlig evne til å konkretisere forskningsresultater i patenter og har etablert selskap som har tatt forskningen videre.

2020: Førsteamanuensis Vinay Setty for å ha utviklet en programvare som identifiserer nyheter som ikke er sanne eller mangler troverdighet.  

2019: Førsteamanuensis Mahmoud Khalifeh ved UiS for å ha vist en usedvanlig evne til å konkretisere forskningsresultat i patenter og teknologiske løsninger. 

2018: bitYoga ved førsteamanuensis Antorweep Chakravorty ved UiS. bitYoga har utviklet en teknologi som gir brukerne kontroll over egne data. Ved bruk av blockchain, big-data og kunstig intelligens snur bitYoga datastrømmen; fra lagring på servere til lagring og kontroll hos de som produserer innholdet. 

2017: Seniorforsker Arild Lohne ved IRIS/NORCE og ph.d.- student Oddbjørn Nødland ved UiS. Begge er knyttet til Det nasjonale IOR-senteret for økt oljeutvinning ved UiS. I begrunnelsen for tildelingen viser juryen til at Lohne og Nødland har forsket og utviklet et nytt simuleringsverktøy, IORCoreSim, med potensielt store positive konsekvenser for industrien.   

2016: Dr. scient Arild Johannessen, leder av Biosentrum, et heleid datterselskap av IRIS. Johannessen får prisen for forskning på gassbasert fermentering og kommersialisering av robuste forretningsmodeller for fullskala industriproduksjon. Han har gjennom en årrekke forsket på og utviklet en teknologi basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg naturgass.  

2015: Gründer og doktorgradskandidat Murshid Mikael Ali for kommersialisering av en ny tjeneste i finansmarkedet. Ali har utviklet en ny måte å bruke aksjerobot på i finansmarkedet. Arbeidet hans er patentert via et samarbeid med Validé, noe som igjen har resultert i selskapet Huddlestock Capital. Huddlestock har som mål å gjøre det enklere for vanlige folk å kjøpe aksjer basert på investeringsråd som til nå har vært forbeholdt proffene. 

2014: UiS-stipendiat Ole-Erik Vestøl Endrerud for hans forskning på, og kommersialisering av, vedlikehold og logistikk av offshore vindparker. At prisvinneren etablerer et selskap og får ansatt kolleger mens han holder på med sin doktorgradsavhandling, er en bragd i seg selv, ifølge juryen. Prisvinneren utfører sin forskning innen datasimulering for vedlikehold og logistikk av offshore vindparker. Datasimuleringer skal bidra til at man optimaliser ressurser og tid i et ellers meget kostbart segment som vedlikehold av offshore vindparker er. 

2013: Professor Ove Tobias Gudmestad ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS for å ha bidratt sterkt innen sitt felt, offshoreteknologi, for å fremme Stavanger og forskning på Ullandhaug, nasjonalt og internasjonalt. Han utmerker seg med en omfattende forskningsproduksjon av høy internasjonal standard og har levert flere patenter. I tillegg har han et godt øye for muligheter for kommersialisering. 

2012: UiS-professor Malcolm Kelland for hans mangeårige forsking på mer miljøvennlige kjemikalier for olje- og gassindustrien. Kelland er en etablert forsker innen kjemi og forskingsfeltet kinetiske hydratinhibitorer og har i flere år ledet forskningsmiljøet som jobber med «Green Production Chemistry» ved UiS. Gjennom tett samarbeid med næringslivet har Kelland bygd opp landets beste laboratorium for testing av hydratinhibitorer. Resultatet av forskinga til Kelland materialiserer seg nå i kommersielle produkt gjennom firmaet «Eco Inhibitors» som ble etablert som et spinn-off-selskap med hjelp fra Prekubator TTO. 

2011: Chunming Rong for hans arbeid innen Innovasjon og kommersialisering spesielt rettet mot skybaserte datatjenester. 

2010: Aksel Hiorth (IRIS) og Merete Vadla Madlad (UiS) for deres arbeid med økt petroleumsutvinning. 

2009: Forskningsrådgiver Eric Cayeux, International Research Institute of Stavanger (IRIS) nå NORCE fordi han er meget sentral både når det gjelder nye ideer og i prosessen med å gjøre disse om til praktiske verktøy med bred anvendelse, spesielt innenfor petroleumsindustri. Cayeux er særdeles er nyskapende i sitt arbeid og står bak forskningsmessige gjennombrudd innenfor områder som har stor industriell betydning og verdi. Eric Cayeux står bak mange av de forskningsprosjektene som nå er på vei til å kommersialiseres fra IRIS. Et eksempel er HoleInOne, en helt ny metode for produksjonsboring hvor man skal kunne bore produksjonsbrønner vesentlig lengre enn med dagens teknologi og evt. bore fra land. 

2008: Professor Simon G. Møller, UiS for hans arbeid knyttet til innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater innen bioteknologi i tilknytning til Center for Organelle Research (CORE) ved UiS. Møller mener selv at han fikk kommersialiseringstanken inn under huden da han var tilknyttet Rockefeller-universitetet i New York der kommersialisering av forskning var forventet. Møller står bak etableringen av Plastid AS som utvikler metoder for produksjon av standard proteiner og design av nye proteiner og enzymer. Proteinene blir brukt i forskningslaboratorier, helsetjenesten, fiske- og oppdrettsnæringen og i farmasøytisk industri. Plastid AS har patentert en metode for utvelgelse og regenerering som muliggjør produksjon av recombinante proteiner fra genetisk modifiserte planter.