Caring Futures debatt: en panelsamtale om utfordringene knyttet til framtidas helse- og velferdstjenester

Torsdag 29. september 2022 kl. 19:00-20:00,
Sølvberget bibliotek og kulturhus,
Kjelleren.

Forskningsprosjektet CARING FUTURES inviterer til panelsamtale om utfordringene knyttet til framtidas helse- og velferdstjenester, med et særlig blikk på teknologi, etikk og omsorg.

Published Endret
Forskning

Den teknologiske utviklingen går raskt, og vi undres på om det krever at også etikken utvikler seg. Hva må skal til for å bygge en velferdsstat som tar vare på mennesket – og medmenneskelighet - i en teknologi-støttet hverdag? Hva kan vi gjøre for at spørsmål om omsorg, medmenneskelighet og teknologi kan tenkes sammen på nye måter? Hvordan skal vi unngå at forsøk på å svare på disse viktige spørsmålene bare blir festtaler? 

Dette er store spørsmål om utviklingen av framtidas velferdsstat. Vi har invitert ulike aktører i regionen som på ulikt vis møter på eller arbeider med disse utfordringene, deriblant representanter fra velferdsteknologisatsningen i Stavanger kommune, Statsforvalteren, demensforeningen, Norwegian Smart Care Cluster og en representant fra brukertjenestene i Stavanger kommune.  

Få gratis billetter her.

Kontaktperson:

Delta også på våre samarbeidsarrangementer: