Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter fram spørsmål om (med)menneskelighet, teknologi og omsorg i en tid hvor velferdsstaten er i endring.

Published Endret
Kunstverk som viser en ung mann og en eldre kvinne sittende ved et bord. Natur, trær og busker i bakgrunnen.
Emilia Tikka sitt verk ÆON er et av kunstverkene i utstillingen (Photo: Zuzanna Kaluzna)

17. september 2022 åpner kunstutstillingen CARING FUTURES på Sølvberget Galleri i Stavanger. Kunstutstillingen er en del av forskningsprosjektet Caring Futures: Developing care ethics for technology-mediated care practices ved Universitetet i Stavanger

– Det er viktig og spennende at vi gjennom kunstutstillingen går utradisjonelle veier for å formidle kunnskap. Kunst nærmer seg spenningsfeltet mellom omsorgsetikk og teknologi på en annen måte enn vi kan gjøre gjennom ord, og treffer oss på en annen måte. Forhåpentligvis når vi også et videre publikum på denne måten, sier Ellen Ramvi, leder for forskningsprojektet.

Kunstutstillingen vises fra 17. september - 18. desember, og hver lørdag kl. 14.00 er det omvisning i utstillingen. Påmelding ved oppmøte i galleriet fem minutter før. Fri entré

Endrer forståelser av omsorg seg med økende bruk av teknologi?

Innovasjon, utvikling og bruk av teknologi blir ofte presentert som løsninger på økte krav i omsorgs- og velferdsarbeid. Samtidig risikerer spørsmål om medmenneskelighet, sårbarhet og tillit å bli oversett i den raske utviklingen og implementeringen av nye teknologier. Dette påvirker ikke bare sykehus og helsetjenester, men har betydning for hvordan vi organiserer samfunnet for framtida. 

Våren 2021 lanserte forskere ved UiS en utlysning om bidrag til CARING FUTURES KUNSTUTSTILLING for kunstnere med base i Norden. 8 av 25 kunstneriske bidrag vises i utstillingen på Sølvberget galleri.

Grått kunstverk med en hånd på hengende på en hvit vegg
Tekstilkunsten Nurturing manoeuvres av Ruth Gilmour vil også stilles frem under utstillingen på Sølvberget.

– Utgangspunktet var å stille spørsmål om hva som står på spill for hvordan vi opplever og forstår sårbarhet, omsorg og medfølelse når teknologisk innovasjon presenteres som løsninger på nye krav til samtidas omsorgspraksiser og velferdstjenester, forteller Ingvil Hellstrand. Hun er førsteamanuensis ved Avdeling for omsorg og etikk og med-kurator for utstillingen.

Kunst møter forskning

Utstillingen vil være en arena for formidling og møter med den øvrige samfunnsdebatten, men også som en måte å engasjere publikum til å bidra inn i forskningsprosjektet med sine reaksjoner og inntrykk fra utstillingen.

– Vi ønsker at utstillingen skal fungere som en generator for forskningsdata, og skape en arena for samfunnskontakt og brukerinvolvering gjennom å bruke publikum sine inntrykk i forskningen, sier Hellstrand.

Samarbeidsarrangement

Forskerne har inngått samarbeid med Kapittelfestivalen, HelseCampus og Smartby-nettverket som vil avholde samarbeidsarrangement som supplement til utstillingen. Under finner du informasjon om disse.

24. september: Science Fiction fra velferdsstaten på Sølvberget Galleri

Under Kapittelfestivalen lørdag 24. september kl. 14 samtaler Kari Telstad Sundet, en av kunstnerne som er med i utstillingen, med forfatter Cathrine Knudsen, som også er opptatt av møtet mellom teknologi og mennesket i sitt forfatterskap. Finn mer informasjon her.

29. september: Workshop om etikk, teknologi og omsorg i HelseCampus

Workshopen samler perspektiv fra ulike brukergrupper for å løfte frem spørsmål om etikk i utvikling og bruk av omsorgsteknologier i helse- og velferdssektoren. Hvordan kan vi sikre etisk bruk av teknologi i offentlig omsorg? Og, videre, hvordan kan teknologi inngå i etisk omsorg? Delta på workshop 29. september fra kl 12:30-15:00.

29. september: Panelsamtale på Sølvberget

Forskningsprosjektet CARING FUTURES inviterer til panelsamtale om utfordringene knyttet til framtidens velferdsstat, med et særlig blikk på teknologi, etikk og omsorg, i Kjelleren på Sølvberget 29. September fra kl. 19-20.  Les mer om debatten her.

Fakta

Kunstutstillingen CARING FUTURES er en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet Caring Futures: developing care ethics for technology-mediated care practices ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Hege Tapio er kurator for kunstutstillingen CARING FUTURES sammen med Ingvil Hellstrand ved UiS.

Kontakt

Ingvil Hellstrand, forsker og med-kurator