Hopp til hovedinnhold

Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Kvalitet er et viktig punkt i rammeplanen for barnehagen. I forrige uke var en forsker fra Oxford i Stavanger for å kurse ansatte i Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger i et verktøy for å observere kvalitet i barnehager.

Publisert: Endret:

Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II
Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II.

40 ansatte i Stavanger kommune og forskere ved Universitetet i Stavanger startet det nye året med kurs om kvalitet i barnehagen. Forskeren Iram Siraj fra The Oxford University underviste i sitt eget observasjonsverktøy kalt «Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW).

–  Kvalitet er et sentralt punkt i rammeplanen og står dermed høyt på prioriteringslista til barnehagemyndigheter og barnehagestyrere. Det er veldig spennende at Stavanger kommune satser høyt og ønsker å ta i bruk dette observasjonsverktøyet, sier professor Ingunn Størksen.

Hun tror kommunen vil oppleve SSTEW som et nyttig verktøy som de kan ta i bruk og justere etter behov.

– Observasjonsverktøyet kan brukes til å få oversikt over kvalitet i barnehagene, som et utgangspunkt for veiledning og kursing, og til å følge med på utvikling over tid, legger hun til.

Observasjonsverktøyet er tatt i bruk i mange land i hele verden, blant annet i England og Australia, men det har aldri tidligere blitt gitt kurs i Norge.

Kvalitet, kunnskap og støtte

Det er Siraj selv og hennes kollegaer som har utviklet observasjonsverktøyet. Forskerne har tatt utgangspunkt i barnehager hvor de ser at barn har godt læringsutbytte, og studert praksisen i disse barnehagene. Der så de noen kjennetegn ved de ansattes arbeid:

  • Høy kvalitet på verbale interaksjoner mellom barn og ansatte
  • Kunnskap og forståelse for pedagogiske intensjoner og innhold
  • Kunnskap om hvordan barn lærer
  • Gode ferdigheter i å støtte barn i å løse konflikter
  • Foreldre mottok støtte for å fremme barns læring på hjemmebane

Doktorgrad om kvalitetsverktøy for barnehagen

Tre forskere ved UiS har også fått sertifisering i verktøyet, slik at dette kan inkluderes i fremtidige forskningsprosjekter. I sitt doktorgradsarbeid studerer Cecilie Evertsen-Stanghelle ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen, blant annet SSTEW.

– Det er spennende å følge med på at ulike kommuner og barnehagekjeder i Norge nå tar i bruk ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen. Jeg tror nok at dette vil bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om temaet. På denne måten har barnehager et godt utgangspunkt for å drive systematisk veiledning mot kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle. 

Internasjonal kapasitet i FILIORUM

Professor Siraj er en internasjonal kapasitet på kvalitet i barnehagen. Hun har blant annet vært med å drive de svært anerkjente barnehagestudiene the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE)Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i  Effective Early Educational Experiences i Australia. Under sitt besøk hadde hun en interessant forelesning for alle forskere i FILIORUM, og flere møter for å diskutere muligheter for fremtidig samarbeid.

Siraj er professor II i FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS.

Les flere aktueltsaker fra Læringsmiljøsenteret

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

En hel verden av mobbeforskere kom til Læringsmiljøsenteret og UiS via skjermen

Den internasjonale EADP-konferansen, med nærmere 200 forskere fra 34 land, ble loset digitalt i land av Læringsmiljøsent...

Internasjonal konferanse om mobbing arrangeres digitalt av UiS og Læringsmiljøsenteret fredag

Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger har ansvar for den digitale EADP-konferansen med nesten 200 forskere f...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...

Første datasett er publisert i UiS Open Research Data

Janine Anne Campbell er første forsker til å publisere i UiS sitt arkiv for åpne forskningsdata.

Identitetens fremtid utfordres

Natalia Kucirkova ønsker med sin siste bok “The future of the self” å møte mulighetene, men også truslene, som følger av...

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mindre sjanser til å f...

Korleis kan barnehagen bli betre over tid?

Lokale og nasjonale tiltak skal sikre at barnehagane jobbar aktivt med å bygge kapasitet, både materielt og menneskeleg....

Disputas: Tradisjonell og digital mobbing

Elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de kunne snakke med og som tok dem på alvor - samtidig som hun satt inn tilta...

Har laget nettside som kan hjelpe barn å snakke om tanker og følelser

Bruk av visuelle verktøy kan være en god måte å hjelpe traumatiserte barn eller barn med lite språk med å gi uttrykk for...

Hvordan føles det å bli mobbet 24 timer i døgnet?

Mellom 50 til 90 prosent av dem som blir mobbet digitalt, blir også mobbet tradisjonelt. – Vi har en gruppe elever som a...

Hvordan skal skolene arbeide for å sikre trygt og godt læringsmiljø?

Hva er det greit å spørre elevene om, og hvilke metoder skal skolene bruke i arbeidet med å avdekke mobbing? Det er to s...

Disputas: Fagfolk misforstår barn med Smith-Magenis' syndrom

Ny kunnskap om sjeldent syndrom stiller krav til skolen, viser ny doktorgrad. Onsdag 16. desember disputerte Heidi Elisa...

Millioner til forskning på teknologi, medier og digital lesing

I dag fikk UiS 44 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter om banebrytende kybernetikk-teknologi, b...

Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har god grunn til å juble om dagen. Enda et forskningsprosjekt har fått ...

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si utlysing av prosjekt d...

TV-satsing skal gi nye refleksjoner om barnehage og skole

I den nye TV-satsingen «Læring for livet» skal utdanningsforskere ved UiS nå ut til enda flere med viktig kunnskap.

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for perioden 2021-2023. Ho v...

Slår fast at det er lov å bruke Spekter

Personvernnemda slår fast at det er behandlingsgrunnlag i Opplæringsloven til å bruke det ikke-anonyme kartleggingsverkt...

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi ...

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO....

Læringsmiljøsenteret har fått nytt nettsted

Fredag 30. oktober ble det nye nettstedet lanseret, og det kan bety at det kan være noe informasjon som du som leser ikk...

Store forhåpninger om å gjøre en forskjell for barn og unge

Læringsmiljøsenteret har flere nyansatte denne høsten. Bli kjent med hvem de er, og hvilke forventninger de har til sitt...

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøkonferansen, den andre i rekken, blir holdt 3. - 4. november 2020.

Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

Lek, sang, dans og e-bøker er stikkord når barnehagelærere, fagutviklere og forskere skal samarbeide om å utvikle pedago...