Hopp til hovedinnhold

Opptak ved UiS

Her finner du mer informasjon om de ulike studietypene ved UiS.

Publisert: Endret:

Ullandhaug campus

Dette gjelder bachelorgrader, årsstudium og femårige mastergrader

Slik søker du grunnstudier.

Dette gjelder toårige mastergrader og videreutdanninger som bygger på tidligere høyere utdanning. Opptaket til master- og videreutdanninger skiller mellom lokalt og internasjonalt opptak for informasjon, blant annet om søknadsfrister.

På siden for master- og videreutdanninger kan du finne mer informasjon om hvilken gruppe du tilhører og hva som er din søknadsfrist.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr bachelor-, master- og videreutdanninger, i tillegg til PPU i utøvende kunstfag, digitale dirigentstudier og digitale jazzstudier.

Disse studiene har egne opptaksprosedyrer og frister.

Slik søker du studier innen musikk og dans.

Dette gjelder allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.

Slik søker du praktisk pedagogisk utdanning.

Dette gjelder bachelor i automatisering og elektronikkdesign, y-vei, og bachelor i maskin, y-vei.

Slik søker du bachelor y-vei.

Dette gjelder forkurs og realfagskurs, helårig og halvårig.

Slik søker du forkurs og realfagskurs.

Dette gjelder studieprogrammet norsk språk og kultur.

Slik søker du norsk språk og kultur.

Dette gjelder søkere til enkeltemner ved UiS for høstsemester og vårsemester som ikke har aktiv studierett i gjeldende semester. Dersom du har aktiv studierett som student ved UiS i det aktuelle semesteret, må du søke gjennom Digital studentekspedisjon.

Slik søker du enkeltemner (for søkere uten aktiv studierett).

Dette gjelder fordypning i engelsk, historie, nordisk og religion ved UiS.

Slik søker du fordypning.

Dette gjelder søking om overflytting til andre eller tredje året til spesifikke studier ved UiS.

Slik søker du overflytting.

Dette gjelder utveksling til og fra UiS.

Slik søker du til UiS for å komme som utvekslingsstudent fra utlandet.

Slik søker du utveksling til utlandet som student ved UiS

Dette gjelder PhD-studier ved de ulike fakultetene ved UiS.

Slik søker du PhD-studier ved UiS.

Dette gjelder studier og emner som tilbys gjennom etter- og videreutdanning ved UiS.

Slik søker du etter- og videreutdanning.