Hopp til hovedinnhold

Opptaksprøver for dirigering

Informasjon om repertoarkrav og videospesifikasjoner for søkere til utøvende musikkstudier med dirigering som hovedinstrument.

Publisert: Endret:

Video skal inneholde følgende tre momenter.

  1. Dirigering av to verk som har kontrasterende musikalsk karakter. Verkene skal spilles fra start til slutt uten stopp. Minimum 10 minutter.
  2. Opptak av prøvearbeid som søkeren leder. Minimum 10 minutter.
  3. Hovedinstrument. Valgfritt repertoar med eller uten akkompagnement. Hvis det spilles mer enn ett stykke, skal fremføringen av hvert enkelt stykke være uredigert.  Minimum 10 minutter.

Generelt: Dirigenten sine hender og ansikt skal være godt synlig på videoopptakene.

Ensemblet/ensemblene skal bestå av minst fem instrumentalister.

Frist for innlevering av videofil er 1. februar.

Video skal inneholde følgende tre momenter.

  1. Dirigering av to verk som har kontrasterende musikalsk karakter. Verkene skal spilles fra start til slutt uten stopp. Minimum 15 minutter.
  2. Opptak av prøvearbeid som søkeren leder. Minimum 10 minutter.
  3. Hovedinstrument. Valgfritt repertoar med eller uten akkompagnement. Hvis det spilles mer enn ett stykke, skal fremføringen av hvert enkelt stykke være uredigert. Minimum 10 minutter.

Generelt: Dirigenten sine hender og ansikt skal være godt synlig på videoopptakene.

Ensemblet/ensemblene skal bestå av minst fem instrumentalister og holde profesjonelt nivå, alternativt bestå av amatører eller studenter på et høyt musikalsk/teknisk nivå.

Frist for innlevering av videofil er 1. februar.