Hopp til hovedinnhold

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av lesing

Her finner du en oversikt over kvalitetsvurdert materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av lesing.

Publisert: Endret:
Om oversikten

Det finnes mange spesialpedagogiske støtteverktøy, men kvaliteten på disse er varierende. På disse sidene finner du en oversikt over tilgjengelig materiell til kartlegging, diagnostisering, veiledning og støtte, innenfor områdene språk, lese- og skrivevansker.

Materiellet er valgt ut basert på en rekke faglige kriterier. Materielloversiktene er kun utviklet i den hensikt å gi en oversikt, og representerer ikke anbefalinger fra Lesesenteret.

Alt materiell som presenteres må benyttes med varsomhet og i tråd premissgrunnlaget det er utviklet på.

Nederst på siden kan du lese mer om de faglige kriteriene som ligger til grunn for utvelgelsen.

Se også:

Kartlegging for diagnostisering av språk

Kartlegging av diagnostisering av skriving: Lesesenterets skriveprøve

kartlegging OG DIAGNOSTISERING av lesing

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest for språkvansker hos barn og ungdom fra 6 år til 16 år.

lesefinger

Formål: Screeningtest for språkvansker

Faglig område/ferdigheter:

 • Setningsminne
 • Ordspenn
 • Begreper
 • Fonologisk bevissthet
 • Grammatikk
 • Ordavkoding
 • Lesehastighet

Målgruppe: 6 år til 16 år

Kartleggingsmåte: Individuell

Format/materiell: Papirformat: Manual og testark

Normering/standardisering: Ja

Kvalifikasjonskrav: Ingen

Tilgjengelig hos: Statped - Språk 6-16 screeningtest

Forfattere: Ottem og Frost

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

SOL – Strukturert observasjon av lesing

SOL er et verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Verktøyet kan brukes til å følge elevens leseutvikling fra 1. til 10. trinn.

lesefinger

Formål: SOL er et verktøy som kan brukes for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.

Faglig område/ferdigheter:

 • Før-alfabetisk lesing
 • Begynnende alfabetisk lesing
 • Tidlig fonologisk lesing
 • Automatisert fonologisk lesing
 • Tidlig ortografisk lesing
 • Automatisert ordgjenkjenning
 • Økt automatisering og leseflyt
 • Strategisk lesing
 • Bevisst strategisk lesing
 • Voksen litterær lesing

Målgruppe: 1.til 10. trinn

Kartleggingsmåte: Individuell

Normering/standardisering: Nei

Kvalifikasjonskrav: Sertifiseringskrav

Tilgjengelig hos: Gjesdal kommune - SOL-lesing.no

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Setningsleseprøven

Setningsleseprøven (S-40) er en screeningprøve for 4. til 10. trinn, som kan brukes til å avdekke om elever har lesevansker. Denne prøven gir mulighet for kartlegging av utviklingen i leseferdighet over tid.

lesefinger

Formål: Kartlegging av leseferdighet

Faglig område/ferdigheter: Leseforståelse

Målgruppe: 4.til 10.trinn

Kartleggingsmåte: Gruppe

Format/materiell: Papirformat. Instruksjonshefte og elevhefte (kopieringsoriginal).

Normering/standardisering: Ja

Kvalifikasjonskrav: Ingen

Tilgjengelig hos: Logometrica

Forfatter: Høien

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Ringeriksmaterialet

Dette materiellet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

lesefinger

Formål: Kartlegging av språklig bevissthet, spesialpedagogisk trening.

Faglig område/ferdigheter: Språklig bevissthet:

 • Fonologisk
 • Morfologisk
 • Syntaktisk

Målgruppe: 5 til 7 år

Kartleggingsmåte: Individuell og gruppe

Format/materiell: Papirformat: Kopieringsoriginaler.

Normering/standardisering: Ja

Kvalifikasjonskrav: Ingen

Tilgjengelig hos: Cappelen Damm - Ringeriksmaterialet

Utgitt: 2002

Forfattere: Tingleff, Tingleff og Lyster

kartlegging og diagnostisering av lesing

PDK-testen

PDK-testen er en nettbasert test som måler funksjonelle leseferdigheter. Den er egnet til å avdekke styrker og svakheter i lesekompetanse.

lesefinger

Formål: Måler funksjonell lesekompetanse.

Faglig område/ferdigheter: Lesekompetanse i forhold til ulike typer tekst:

 • Prosa                     
 • Dokument           
 • Kvantitativ

Målgruppe: Voksne

Kartleggingsmåte:

 • Individuell 
 • Gruppe

Format/materiell: Digitalt format. Nettbasert. 

Normering/standardisering: Ja

Kvalifikasjonskrav: Sertifiseringskrav

Tilgjengelig hos: Vox

Pris: Gratis

Mer informasjon finner du her: Vox - PDK-testen

Utgitt: 2008 

Utgiver: Vox/Lesesenteret

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en screeningtest som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på 3.-10. trinn, videregående skole og voksne.

lesefinger

Formål: Screeningprøve som skal fange opp elever som har vansker med avkoding av ord

Faglig område/ferdigheter:
 Avkoding av ord

Målgruppe:

 • 3. til 10. trinn
 • Voksne

Kartleggingsmåte: Gruppeprøve

Format/materiell:
 Papirformat: Håndbok og elevark (kopieringsoriginaler)

Normering/standardisering:
 Ja

Kvalifikasjonskrav:
 Ingen

Tilgjengelig hos:  
Logometrica - ordkjedetest

Utgitt:  2007

Forfattere:
 Høien og Tønnesen

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

LOGOS

Logos er en PC-basert diagnostisk test. Testen har som formål å stille en presis diagnose av lesevansker. Programmet gir også anbefalinger om tiltak som kan igangsettes.

lesefinger

Formål: Diagnostisering av lese- og skrivevansker

Faglig område/ferdigheter:

 • Leseflyt
 • Leseforståelse
 • Lytteforståelse
 • Avkodingsferdighet
 • Leserelaterte ferdigheter
 • Reaksjonstider
 • Rettskrivingsprøve

Målgruppe:

 • 2.trinn
 • 3. til 5.trinn
 • 6. til 10.trinn
 • Voksne

Kartleggingsmåte: Individuell

Format/materiell: 

 • Digital nedlastbar programvare
 • Papirformat: Logos håndbok

Normering/standardisering: Ja

Kvalifikasjonskrav: 
Sertifiseringskrav

Tilgjengelig hos: 
Logometrica - Logos håndbok

Utgitt: 2010

Forfatter: 
Høien

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag.

lesefinger

Formål: Leselos er et verktøy for å støtte elevers leseutvikling i alle fag

Faglig område/ferdigheter: 
Sjekkliste for undervisningsplanlegging, kvalitative observasjoner

Målgruppe: 
1. til 10. trinn

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Gruppe

Format/materiell: Papirformat og digital versjon: Veileder, observasjonsskjema og digital nettbase

Normering/standardisering:
 Nei. Kvalitativ vurdering. 

Tilgjengelig hos: 
Lesesenteret - Leselos

Utgitt: 2010

Forfattere:
 Engen og Helgevold

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Kartleggingsprøver i lesing på 3. trinn - prøvemateriell

Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene skiller seg fra nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer.

lesefinger

Formål: Identifisere elever som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker slik at disse kan få ekstra oppfølging.

Faglig område/ferdigheter:

 • Leseferdigheter:
  • lese ord
  • stave ord
  • forstå ord - synonymer
  • å lese er å forstå - lese fortelling
  • forstå ord - ord i setning
  • å lese er å forstå - lese faktatekst

Målgruppe: 3. trinn

Kartleggingsmåte: Skriftlig screening

Format/materiell:
 Papirformat (prøvehefter, instruksjon, lærerveiledning)

Normering/standardisering:
 Ja

Tilgjengelig hos: 
Utdanningsdirektoratet (obligatorisk, sendes ut hver vår)

Språk: 
Bokmål

Pris:
 Gratis

Utgiver:
 Utdanningsdirektoratet

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Kartleggingsprøver i lesing på 2. trinn - prøvemateriell

Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene skiller seg fra nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer.

lesefinger

Formål: Identifisere elever som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker slik at disse kan få ekstra oppfølging.Faglig område/ferdigheter:

 • Leseferdigheter:
  • lese ord
  • stave ord
  • forstå ord - synonymer
  • å lese er å forstå - lese setninger
  • å lese er å forstå - lese tekst

Målgruppe: 2. trinn

Kartleggingsmåte: Skriftlig screening

Format/materiell: Papirformat (prøvehefter, instruksjon, lærerveiledning)

Normering/standardisering: Ja

Tilgjengelig hos: Utdanningsdirektoratet (obligatorisk, sendes ut hver vår)

Språk: Bokmål

Pris: Gratis

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Kartleggingsprøver i lesing på 1. trinn - prøvemateriell

Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene skiller seg fra nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer.

lesefinger

Formål: Identifisere elever som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker slik at disse kan få ekstra oppfølging.

Faglig område/ferdigheter:

 • Leseferdigheter:
  • skrive bokstaver
  • finne lyder i ord
  • trekke lyder sammen til ord
  • stave ord
  • lese ord
  • lese setninger

Målgruppe: 1. trinn

Kartleggingsmåte:
 Skriftlig screening

Format/materiell:
 Papirformat (prøvehefter, instruksjon, lærerveiledning)

Normering/standardisering:
 Ja

Tilgjengelig hos: 
Utdanningsdirektoratet (obligatorisk, sendes ut hver vår)

Språk: 
Bokmål

Pris:
 Gratis

Utgiver:
 Utdanningsdirektoratet

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

IL-basis - prøvemateriell

IL-basis er et prøvemateriell for å beskrive og vurdere forutsetninger for lesing. Materiellet er utviklet av Norsk psykologiforening.

lesefinger

Formål: Materiellet benyttes for å beskrive/vurdere vesentlige forutsetninger for lesing i klassen og hos enkeltelever.

Faglig område/ferdigheter:

 • Tegne og skrive
 • Lytteforståelse
 • Førforståelse
 • Rimord
 • Forlydsanalyse
 • Fonemantall
 • Fonemanalyse
 • Fonemsyntese
 • Sammensatte ord
 • Ordforståelse
 • Bokstavkunnskap
 • Bokstavskriving
 • Kjennskap til vokaler og stavelsesinndeling
 • Ordskriving
 • Avkodingsferdighet av tekst
 • Forståelse av høytlesing
 • Syntaktisk bevissthet
 • Avkodingsferdighet av ord
 • Bevissthet om form i språklige uttrykk
 • Bevissthet om sammenheng i tekst

Målgruppe: 1. - 2. trinn

Kartleggingsmåte: Individuell / Gruppe / Dynamisk

Format/materiell: Papirformat

Normering/standardisering: Nei

Tilgjengelig hos: PP-tjenestens materiellservice

Språk: Bokmål

Utgitt: 1996

Forfattere: Frost, Nielsen, Bråten, Hagtvet, Lyster, Thurmann-Moe, Stokke Olaussen

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

God leseutvikling - kartleggingsmateriell

Et verktøy for læreren til å kartlegge hvert enkelt barns leseutvikling gjennom de første tre-fire skoleårene, hvor det viktigste grunnlaget legges.

lesefinger

Formål: Kartlegging av leseferdigheter og tiltak.

Faglig område/ferdigheter:

 • Fonologisk bevissthet
 • Ordavkoding
 • Leseflyt
 • Leseforståelse
 • Leseinteresse

Målgruppe: 1. - 2. trinn

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Observasjonsskjema

Format/materiell: Papirformat

Normering/standardisering:
 Nei

Tilgjengelig hos: 
Cappelen Damm Akademisk

Språk: 
 Bokmål

Utgitt:
 2008

Forfattere: 
Herrlin, Lundberg

KARTLEGGING OG DIAGNOSTISERING AV LESING

Arbeidsprøven kartleggingsmateriell

Arbeidsprøven er et kartleggingsmateriell til bruk for skoler, som gjør det mulig å kartlegge lesingen og det språklige grunnlaget til elever. Materiellet er tilgjengelig hos Statped.

lesefinger

Formål:

Kartlegging av elever som har behov for et tilrettelagt undervisningsopplegg for å komme videre i sin skriftspråkutvikling

Faglig område/ferdigheter:

 • Lytteforståelse
 • Huske setninger
 • Fullføre setninger
 • Lage setninger
 • Forklare ord
 • Ordmobilisering
 • Fonologiskbevissthet
 • Bokstavkunnskap, lese 
 • Bokstavkunnskap,  skrive 
 • Lese ord
 • Skrive ord
 • Leseforståelse 
 • Høytlesing 
 • Skrive tekst

Kartleggingsmåte:

 • Individuell
 • Dynamisk

Format/materiell:

 • Papirformat,
 • Digitalt format. Nedlastbar fil i PDF format

Normering/standardisering: Nei

Kvalifikasjonskrav for bruk:
 Spesialpedagog

Tilgjengelig hos: 
Statped

Språk: 
Bokmål, nynorsk, ns

​Pris:
 Gratis

Om kvalitetskriteriene

Her kan du lese om hvilke vurderinger som ligger bak materielloversikten.

barn med kvinne

Oversikten bygger på svar fra en spørreundersøkelse som ble sendt til kommunale og fylkeskommunale PPT-kontor i samråd med Utdanningsdirektoratet; informasjonsinnhenting på nett og Lesesenterets egen fagkompetanse.

Materiellet innenfor området språk er valgt ut med bakgrunn i språklige ferdigheter relatert til lese- og skrivevansker. Oversikten er i alfabetisk rekkefølge og delt inn i områdene lesing, språk, skriving, hjelpemidler og filmer.  

Utvalget av kartleggingsverktøy som senteret presenterer i forbindelse med utredning av språk-, lese- og skrivevansker er veiledende. Det er vurdert som kvalitativt godt, på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kartleggingsmateriellet skal ha et tydelig teoretisk fundament som er i tråd med tidsaktuellforskning på fagfeltet. Dette vil styrke validiteten på kartleggingsverktøyet. Videre ansees det som ekstra kvalitetssikring når kartleggingsverktøyet benyttes i nasjonal og internasjonalt forskning.

   
 • For de testene som er standardiserte/normerte stilles det krav til normgrunnlaget. Normene må i størst mulig grad være basert på kriterier som anses som dagsaktuelle, både i innhold og spredning i normalfordelingen i den norske populasjonen. Det vil si standardiserte tester som er normert på norske og/ eller grupper av norske, svenske og danske barn.

   
 • I noen tilfeller er eldre tester inkludert i utvalget, på tross av at testene ikke inneholder normer av nyere dato. Testene er likevel inkludert da de belyser sentrale ferdigheter innen fagfeltet der det ikke er utviklet nyere kartleggingsverktøy.

   
 • Kartleggingsverktøy som stiller krav til spesifikk fagkompetanse hos den som skal utføre kartleggingen, ansees som å ha en kvalitativ styrke.

   
 • Informasjon om og bestilling av kartleggingsmateriellet må være lett tilgjengelig på nett eller hos leverandør. 

Presisering av noen begreper anvendt i oversikten av kartleggings- og diagnostiseringsmateriell

Beskrivelsen av testene i kategorien formål er hentet direkte fra kartleggings- verktøyenes omtale av seg selv. Arbeidsgruppen ved Lesesenteret har ikke gjort en egen vurdering av hvorvidt testbeskrivelsene er valide.

Under kategorien faglig område/ ferdigheter er testenes deltester eller indekser listet opp. 

Målgruppe viser til hvilken aldersgruppe testen er ment for, samt spesifikasjoner dersom testen er utviklet for en spesiell brukergruppe. Kartleggingsverktøyene kan også brukes på personer som er eldre enn antatt aldersgruppe uten bruk av aldersnormer og med kvalitativ vurdering.

Kvalifikasjon: Å kartlegge språk-, lese- og skrivevansker krever kompetente fagpersoner. Denne kompetansen innebærer et minimum av forkunnskaper om fagområdet språk, lesing og skriving, samt kartlegging. I oversikten nedenfor viser Kompetansekrav til utdanningskrav. I tillegg framkommer det eventuelle ytterligere krav som krav om innføringskurs og krav om sertifisering.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at resultater på Norsk fonem test og Logopedlagets Språklydsprøve ikke stiller spesifikke kompetansekrav til gjennomføring av testene.  Tolkning av disse testene krever imidlertid fagspesifikk kompetanse, og bør gjøres i samråd med logoped.

Veilednings- og støttemateriell:

Innen fagfeltet språk, lesing og skriving er det utviklet relativt store mengder veilednings- og støttemateriell så vel som læringsressurser. Det har derfor vært nødvendig å legge fram en oversikt over et begrenset utvalg ut fra gitte kriterier.  Oversikten kan derfor ikke ansees som en komplett liste.

Læringsressurser er utviklet som en utvidelse av læreboka, og er derfor ikke presentert i oversikten nedenfor over veilednings og støttemateriell. 

Ved utvelgelse av veilednings og støttemateriell har vi satt følgende kriterier:

 • Veiledningsmateriell skal ha en klar teoretisk forankring i tråd med som er i tråd med nåtidens forskning på fagfeltet.
 • Veiledningene skal presentere praktiske/ metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak for brukergruppen.  Veiledningene foreligger med og uten støttemateriell.

Kompensatoriske hjelpemidler

Kompensatoriske hjelpemidler (IKT) er spesielt viktige redskap for brukergruppen vår. Vi har derfor inkludert kompensatoriske hjelpemidler med og uten veiledninger.  I oversikten nedenfor henvises det så langt det har vært mulig til fagartikler som er veiledende i forhold til bruken av hjelpemiddelet.

Presisering av begrepet formål anvendt i oversikten av veilednings- og støttemateriell

Veiledningsmateriellet gir i varierende grad en tydelig beskrivelse av eget formål. I oversikten av veiledningsmateriell har vi derfor i noen tilfeller lagt vår faglige forståelse til grunn for vurdering av formålet.

Kartlegging av diagnostisering av skriving: Lesesenterets skriveprøve