PARTAKE styrkes med kompetanse fra NAV

Fjoralba Sadja kommer fra stilling i NAV for å styrke forskning på tjenestene som tilbys til langtidssykemeldte.

Published Endret
Fjoralba Sadja
Sadja er nyansatt stipendiat ved Avdeling for folkehelse, Det helsevitenskapelige fakultet.

Fjoralba Sadja er nyansatt doktorgradsstipendiat tilknyttet forskergruppen PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling. Hun er utdannet sosionom og ergoterapeut, og har en mastergrad i helsevitenskap fra UiS.

–  Jeg har stor interesse for området arbeidshelse og mestring i arbeidshverdagen, og tror på at det å være i arbeid og aktivitet er den beste medisinen til en bedre fysisk og psykisk helse, sier Sadja.

Muligheter og hindringer for deltakelse i arbeidslivet

Hun har siden bachelorutdanningen vært opptatt av deltakelse i arbeidsliv og oppfølging av fravær.

–  Min bacheloroppgave dreide seg om nærvær på arbeidsplassen og faktorer som er med å øke nærværet. Når jeg tok master i helsevitenskap, ble jeg en del «Hva nå- prosjektet» som utviklet og testet et nytt tiltaksprogram til langtidssykmeldte, forteller Sadja.

Hennes masteroppgave dreide seg om hindringer langtidssykemeldte opplever for å komme tilbake i jobb. Resultatene viste at det er et bredt spekter av hindringer langtidssykemeldte opplever for å komme tilbake i arbeid.

– Noen av hindringene som dominerte var organisering av NAV-systemet, familieforhold, trøtthet og utmattelse, smerter, psykiske lidelser, mangel på sosial støtte fra leder og kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver, forklarer hun.

Erfaring fra oppfølging av sykemeldte

Sadja har jobbet med sykefraværsoppfølging ved NAV i om lag 4 år med oppgaver som gjennomføring av dialogmøter med mål å få den sykemeldte tilbake i arbeid.

– Jeg har hatt mye samarbeid med arbeidsgivere, den sykemeldte selv, fastleger og behandlere, HR og i noen tilfeller tillitsvalgt og verneombudet. Som veileder har jeg i stor grad erfart at det å være sykemeldt handler om mye mer enn bare sykdom, fastslår hun.

"Hva nå-2?"- revurdering av sykefraværsoppfølging

Som stipendiat vil Sadja inngå i forskningsprosjektet «Hva nå-2». I prosjektet skal forskere undersøke hvordan tjenester som skal bidra til å få langtidssykemeldte tilbake i arbeid er utformet, organisert og levert.

– Vi er veldig glade for at Fjoralba blir en del av PARTAKE. Hennes bakgrunn fra NAV og kunnskap fra tidligere utdanning vil styrke både prosjektet og forskergruppen som helhet, sier Randi Wågø Aas som er leder for forskningsmiljøet.

«Hva nå-2»-prosjektet, som fikk 11 millioner fra Forskningsrådet i 2019, har oppstart i 2021 og involverer både nasjonale og internasjonale forskere og samarbeidspartnere.