Hopp til hovedinnhold

Pasientsikkerhet - i teori og praksis

Gjennom kurset ved UiS vil du få ferdigheter til å anvende teorier og metoder for å forbedre pasientsikkerheten i praksis.

Publisert: Endret:
Jordmødre klargjør utstyr
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i norsk politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område både nasjonalt og globalt. Helsetjenester skal utvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og god helsehjelp, også i overganger mellom ulike ledd av tjenestene.

Kurset ved UiS ser på hvordan pasientsikkerhet kan forstås, forklares og vedlikeholdes når en pasient har behov for helsetjenester. Målet er å gi studenter kunnskap, innsikt og analytisk evne til å forstå viktige forutsetninger for å oppnå et høy kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, både i teori og praksis. Les mer om emnet her.

Sikkerhet i systemer og for pasienter

Studenter vil få kunnskap om pasientsikkerhet fra både et system- og individperspektiv. Rollen til statlige organer, politikk og praksisfeltet innen fagområdet vil belyses. Gode og trygge tjenester er avhengige av ledere som er opptatt av å bygge kultur for kvalitetsarbeid i helsetjenesten, sikre nødvendig kompetanse og utvikle systemer som kan forebygge uheldige hendelser og minske risiko for menneskelig svikt eller rutinesvikt.

I emnet vil studentene få kunnskap om prosesser som fremmer læring, vekst, og utvikling av pasientsikkerhet. De vil også få innsikt i hvordan trening og simulering kan brukes for å tilpasse seg og yte god faglig forsvarlig praksis i utfordrende situasjoner.

Åpent for søkere fra praksisfeltet

Emnet tilbys høstsemesteret som et valgemne for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men er åpent for enkeltemneopptak og for internasjonale studenter. Undervisningen er på engelsk.

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket 

Opptakskravet er en bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene. 

Du er kanskje også interessert i?