Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022. Dette er den første gangen den presenteres i digitalt format.

Published Endret

– Vi tenker at det er på tide å endre praksisen for årsrapporten, ettersom det meste nå foregår digitalt. Dette gjør at den blir lettere å spre og mer tilgjengelig for et større publikum, sier Cecilie Haraldseid-Driftland, som er kommunikasjons- og formidlingsansvarlig for forskningssenteret. Hun er ansatt som postdoktor ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Smilende dame med blondt hår
Cecilie Haraldseid-Driftland er kommunikasjons- og formidlingsansvarlig for forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun er svært fornøyd med den digitale årsrapporten for 2022. Foto: UiS
Gir en god oversikt over arbeidet i senteret

Rapporten gir en bred oversikt over diverse aktiviteter som forskerne i SHARE har vært involvert i det siste året. Blant annet kan du lese om alle de store forskningsprosjektene senteret har. Du får et overblikk over publikasjoner, disputaser og formidlingsaktiviteter i senteret. Du kan også lese mer om Nettverk for pårørendeforskning og partneren deres NTNU Gjøvik.

– Rapporten gir et godt innblikk i hvordan vi har jobbet for å styrke vår internasjonale posisjon, hvordan vi bidrar for å spre forskningen vår på ulike flater og hvilke aktiviteter vi har utført, påpeker Haraldseid-Driftland.

Hun fremhever at det har vært en god arbeidsprosess internt i senteret, men ønsker også å trekke frem innsatsen til de kommunikasjonsansatte i fakultetsadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Den samlede innsatsen har lært henne mye om hvordan noe bør fremstilles for å se visuelt vellykket ut i et digitalt format. Her har det vært sentralt å prioritere kortere saker og flere bilder sammenlignet med de fysiske utgavene.

Hvem er rapporten aktuell for, og hvordan skal flest mulig få den med seg?

– Rapporten er spesielt aktuell for alle som er interesserte i kvalitet, pasientsikkerhet og forskning. Den er samtidig laget for å treffe folk både innenfor og utenfor forskingsfeltet. Kort sagt vil jeg derfor si den er aktuell for den generelle befolkningen, sier Haraldseid-Driftland.

Les også: SHARE sin årsrapport for 2022 (på engelsk).

Skjermbilde av hovedmomentene i årsrapporten.
Dette skjermbildet viser hovedkategoriene i den digitale årsrapporten for 2022. Foto: skjermdump

Nå skal forskningssenteret bruke alle de digitale flatene de har, men også spre den i egne nettverk. Noe annet som er positivt med den digitale årsrapporten er ifølge henne at alle som finner noe interessant i rapporten enkelt kan videresende enkeltsaker til andre som de vet har interesse for akkurat dette innholdet.

Danner grunnlag for årene fremover

Overgangen fra fysisk til digital årsrapport har medført store arbeidsmengder. Haraldseid-Driftland tror imidlertid det vil spare dem for mye arbeid når den neste skal lages, ettersom de nå har et oppsett som fungerer bra som utgangspunkt. Denne kan videre justeres basert på tilbakemeldinger som kommer før den tid.

– Med en digital løsning bidrar vi også til vårt globale ansvar opp mot klima og miljø. På denne måten redder vi i praksis noen trær, avslutter Haraldseid-Driftland.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Helsedirektoratet besøkte HelseCampus Stavanger

Nylig var Helsedirektoratet på besøk i Stavanger for å få mer kunnskap om utfordringer og gode løsninger for å styrke kv...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.