Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 som holdes 24. og 25. november.

Published Endret
Illustrasjonsbilde for Pasientsikkerhetskonferansen. Illustrasjon: tre pasienter i ulik alder på blå bakgrunn. Tekst: Pasientsikkerhetskonferansen 2022 24.-25. november. Meld deg på nå.
Illustrasjon: I trygge hender 24-7.

– Konferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, sier Siri Wiig som er leder for forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger.

Pasientsikkerhetskonferansen utforskes aktuelle og spennende temaer som vil inspirere til fortsatt innsats for god pasient- og brukersikkerhet. Programmet består av plenumsforedrag og samtaler mellom inspirerende talere innen feltet, i tillegg til parallellsesjoner og workshops.

Forskere fra SHARE- Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er godt representerte på konferanseprogrammet.

– Det er veldig positivt at flere av SHARE-forskerne er bidragsytere på årets konferanse. Dette har høy prioritet hos oss. Formidling til praksisfeltet og et stort engasjert publikum er vesentlig for å nå ut med forskingsbasert kunnskap som kan brukes til pasientsikkerhetsforbedring, forteller Wiig.  

Tiltak for å bedre pasientsikkerheten

Professor Karina Aase skal holde en av konferansens hovedforedrag. Under tittelen Pasientsikkerhetstiltak– Ikke alt virker i alle settinger, men noe er felles, vil hun snakke om tiltak som kan iverksettes for å bedre pasientsikkerhet.

Hun mener at vi trenger å forstå mer om hva som gjør at pasientsikkerhetstiltak har god effekt og hvilke forhold som spiller inn, og vil derfor ta for seg hva forskning sier om hvilke faktorer og tiltak som er av betydning for pasient- og brukersikkerhet.

Hun vil også forklare hvorfor noen tiltak fungerer bra et sted, men dårlig et annet, og om hva som er gode og effektfulle tiltak i pasientsikkerhetsarbeidet.

- Pasientsikkerhetskonferansen samler et stort publikum som utgjør en viktig formidlingskanal for oss som forskere, sier Aase om hvorfor hun synes det er viktig å delta på konferansen.

Se Aases foredrag i opptak her.

Resiliens - å lære av det som går bra

Leger i møterom
Flere av forskerne er tilknyttet prosjektet Resiliens i helsetjenesten. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Når vi evaluerer arbeid ser vi oftest på hva som gikk galt og hva vi kan gjøre for at det aldri skal skje igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på?

Resiliens er en tilnærming hvor vi ser på helsetjenestens evne til å tilpasse seg utfordringer og endringer, og prøver å forstå hva som skal til for at ting går godt. I helsetjenesten betyr det at vi ønsker å rette oppmerksomheten på hvorfor man så ofte lykkes med å gi pasienter trygge og sikre tjenester selv om det ofte er høyt arbeidspress, krevende og komplekse behandlinger og mangel på personell. I dette feltet kan vi altså lære mer av det som går bra, som et grunnlag for å redusere pasientskader.

På dag 2 av Pasientsikkerhetskonferansen arrangerer SHARE-forskerne Cecilie Haraldseid-Driftland, Hilda Bø Lyng og Veslemøy Guise en workshop om resiliens sammen Universitetssykehuset i Nord Norge.

Dette er en workshop der deltakerne vil bli introdusert for ulike metoder og blir kjent med læringsverktøy som kan bidra til å sette fokus på hva det er som går bra og hvorfor.

Nullvisjon for helsetjenesten

Ukom - Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene inviterer til sesjon om nullvisjonen på dag 1 av Pasientsikkerhetskonferansen.

SHARE-forsker Sina Furnes Øyri deltar og vil dele perspektiver om og nytten av nullvisjonen, spesielt med tanke på pasientsikkerhet og risiko.

Gjennom sesjonen ønsker arrangørene å komme fram til en større forståelse av hva en 0-visjon er, hvordan vi kan tenke om påregnelig risiko, og å gi inspirasjon til hvordan en nullvisjon kan gi merverdi til det konkrete arbeidet som gjøres på sykehus, sykehjem og institusjoner landet over.

Se opptak fra Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Disse SHARE-forskerne møter du på Pasientsikkerhetskonferansen 2022:

Professor i sykepleiefag
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi