Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for Helse Vests nettverksmøte for pasientsikkerhetsforskning 20. og 21. oktober.

Published Endret
Bilde i fugleperspektiv av en gruppe mennesker
Foto: Helse Bergen

Den regionale nettverkskonferansen for pasientsikkerhetsforskning ble nylig avholdt på Solstrand hotell. Nettverksmøtet er en arena for utveksling av kunnskap og erfaring innen pasientsikkerhet og for å styrke samarbeid på tvers av foretakene i Helse Vest.

På dette møtet ble det satt fokus på hvordan de akademiske institusjonene i regionen samarbeider med foretakene om forskning på pasientsikkerhetsområdet.

– De to dagene var innholdsrike og representerer et godt møtested for alle med interesse for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, forteller dekan Eldar Søreide ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Samarbeid mellom universitet og sykehus

Dekanen var invitert for å presentere pågående forskningssamarbeid mellom UiS og Stavanger Universitetssjukehus på feltet.

– Det var da naturlig for meg å ta utgangspunkt i SAFER-samarbeidet, og gå videre med forskningssatsningen SAFER Healthcare som har fokus på simuleringsbasert utdanning, kvalitetsforbedring og implementering, og HelseCampus med sikkerhet, simulering og samhandling i helsetjenesten som fokusområder, forteller han.

Han avsluttet med å vise til det utstrakte forskningssamarbeidet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS har, både nasjonalt og internasjonalt.

– SHARE var solid representert på nettverksmøtet og viste tydelig igjen med flere gode innlegg knyttet til et veldig viktig og relevant tema fremover: «Resilient Healthcare Research», sier Søreide.

Resiliens og brukerinvolvering

Åtte forskere fra SHARE deltok med innlegg under nettverksmøtet med tema som resiliens og brukerinvolvering.

Deriblant ble det presentert forskning på hvordan pasienter og pårørende kan bidra til resiliens i helsetjenesten og holdt innlegg om involvering av pasient, pårørende og helsepersonell i tilsyn av alvorlige uønskede hendelser i helsetjenesten.

Lederes strategier for å håndtere Covid-19 pandemien i sykehjem og hjemmetjeneste, hvilke kapasiteter som er viktige for å sikre resiliens i helsetjenesten, og hvordan man kan lære av det som går bra i tjenestene var også på agendaen.

Deltakende forskere fra SHARE:

Førsteamanuensis i sykepleievitenskap/helsevitenskap
51834291
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
University of Stavanger
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Stipendiat innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Doktorgradsstipendiat i pasientsikkerhet
51832750
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi