Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Under forsker-standup på Kåkå inntok hun scenen for å fortelle om samme tema på 15 minutter med et mer humoristisk preg.

Published Endret

Formålet med arrangementet er å gi en enklere forståelse for hva som foregår av forskning i Stavanger-regionen. Det er en del av Forskningsdagene 2022, som er gratis for alle deltakere. Temaet for hennes opptreden var «Hvordan kan vi få færre pasientskader?». I forkant av sceneopptredenen grublet Haraldseid-Driftland lenge over hvordan hun skulle legge frem temaet sitt. En god start ble satt som delmål i denne sammenhengen.

Varierte forberedelser

– Jeg skriblet ned en skisse mens ungene sprang rundt på Veras Lekeland på en lørdag. Denne sendte jeg til Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) for å få innspill og kommentarer. Deretter øvde jeg inn manus gjennom å fremføre for meg selv både på kontoret, hjemme og i bilen, sier Haraldseid-Driftland, som er ansatt ved SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet.

I kjølvannet av egne refleksjoner fikk også kolleger og ansatte ved AKS høre på den foreløpige presentasjonen. Hun endret manuset fem-seks ganger, senest natten før arrangementet. Da kom postdoktoren nemlig på flere gode momenter.

På hvilken måte klarte du å få inn humoristiske innslag om et så seriøst tema?

– Noe av det jeg synes er morsomt fra profesjonelle komikere er når jeg kan kjenne meg igjen i det de beskriver. Jeg prøvde derfor å lage livlige skildringer som handler om å være pasient, pårørende og helsepersonell. Samtidig fikk jeg til å knytte det sammen med forskningen min, svarer hun.

Smilende kvinne på scene.
Cecilie Haraldseid-Driftland hadde på seg en T-skjorte med SHARE-logo for å promotere forskningssenteret. Foto: Brian Tallmann

Solid oppslutning fra eget fagfelt

Det er ikke utelukkende individuelle forberedelser som bidrar til trygghet på scenen. En egen heia-gjeng fra SHARE på omtrent 15 personer møtte opp på Kåkå Kverulantkatedralen for å støtte sin kollega. De hadde også laget egne t-skjorter for anledningen for å promotere forskningssenteret sitt. Dette syntes Haraldseid-Driftland var utrolig støttende. For henne er det viktigste nemlig å bygge kultur gjennom å oppleve noe sammen, og hun håper senteret stiller med en kandidat hvert år fremover.

– Vi forsker på pasientsikkerhet, som angår hele den norske befolkningen. Å fortelle om hva vi gjør bidrar til å skape forståelse for hvorfor dette er viktig. Klarer vi å skape engasjement i samfunnet tror jeg dette igjen kan frembringe mer midler til flere prosjekter innenfor denne tematikken, sier SHARE-forskeren.

Oppfordrer flere til å delta i samfunnsdebatten

Hun påpeker at forskere må se verdien i å være aktive i samfunnsdebatten, og mener det bør fremsnakkes mer av dem som allerede ser verdien i dette. At universiteter bruker midler på å skape mer utstrakt samarbeid mellom forskere og ansatte i medier, som sammen kan jobbe for tilstedeværelse i den offentlige debatten, trekkes også frem som formålstjenlig.

– Det å uttale seg populærvitenskapelig er en helt egen kompetanse. Jeg er nok over gjennomsnittet glad i å prate og få andre til å le, så det å kombinere min jobb som forsker med å stå på en scene synes jeg er helt supert, sier Haraldseid-Driftland.

To stipendiater som er ansatt ved Avdeling for folkehelse ved Det helsevitenskapelige fakultet inntok også scenen denne kvelden. Ane Bendixen sitt tema var "Rettsvern for de med alvorlig rus- og psykiske diagnoser", mens Kine Strømstad grep mikrofonen for å snakke om hvordan flere sykmeldte kan komme tilbake i arbeid.

Smilende kvinne i natur.
Senterleder Siri Wiig er positivt innstilt til nye former å formidle forskning på. Foto: Asbjørn Jensen

Ønsker at forskningsresultatene skal nå ut til flere

Senterlederen for SHARE – Siri Wiig – synes det er veldig viktig at forskningen deres formidles til forskjellige grupper av mottakere. De bruker for eksempel vitenskapelige journaler til forskere verden over. Det følger imidlertid ikke ansatte, ledere eller beslutningstakere i den norske helsetjenesten med på til daglig. Hun poengterer derfor at de trenger å utfordre seg selv for å få ut resultatene fra forskningen, skape debatt og vise igjen i flere ulike kanaler.

– Forsker-standup er en spennende arena der vi utfordrer oss selv, går utenfor konfortsonen og forteller om det vi driver med på en folkelig og morsom måte til et nytt publikum, sier hun.

– Utadvendt og karismatisk fremtoning

Hvilke tilbakemeldinger har du fått i etterkant av Cecilie Haraldseid-Driftlands deltakelse?

– Tilbakemeldingene så langt er utelukkende positive. Hun har tidligere vunnet Forsker Grand Prix, som er en konkurranse i forskningsformidling for ph.d.-stipendiater. Hennes utadvendte og karismatiske fremtoning gjelder ikke bare på scenen, men også til vanlig. Folk er stolte av å høre på hennes faglige dyktighet, og hun giret seg trolig ekstra opp da adrenalinet slo ut, svarer Wiig avslutningsvis.

Forskningssenteret har en egen formidlingsstrategi der de jobber aktivt for å formidle forskningen sin gjennom blant annet kronikker, podcaster og nettsider. I høst arrangerer de eksempelvis et eget kronikkurs sammen med forskning.no., der forskerne kan få konkrete tilbakemeldinger på tekstene sine.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskape...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.