Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskapelige fakultet, og fire av disse er tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Published Endret

Stig Erlend Bjønness, Terese Johannessen, Oddveig Reiersdal Aaberg og Torunn Beate Johannessen mottok vitnemål og diplom under årsfesten i Tjodhallen.

Fire forskere med kapper og blomster.
Fra venstre: Stig Erlend Bjønness, Terese Johannessen, Oddveig Reiersdal Aaberg og Torunn Beate Johannessen. Foto: Cecilie Haraldseid-Driftland
Smilende mann med skjegg og briller.
Stig Erlend Bjønness fortsetter som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelse.
Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Stig Erlend Bjønness forsvarte avhandlingen «Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse» da han disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved UiS 22. april 2022. Han syntes det var gøy å kle seg opp med kappe selv om promosjonen var en formalitet, ettersom han disputerte i april. Bjønnes er fast ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelse.

– At fire av elleve kandidater fra fakultetet er tilknyttet SHARE er ikke overraskende og reflekterer både strategien og den høye aktiviteten til forskningssenteret, sier han, og bekrefter samtidig at han fortsatt skal være tilknyttet forskningssenteret.

Bjønness synes også det var ekstra flott og også fortjent at SHARE sin senterleder - Siri Wiig - ble tildelt Lyses forskningspris under årsfesten.

Smilende kvinne med skjorte og uskarp bakgrunn.
Torunn Beate Johannessen fortsetter som førsteamanuensis ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi.
Pasientsikkerhet for eldre

Torunn Beate Johannessen forsvarte avhandlingen «Patient safety and feeling of safety when telecare is used among home-dwelling older adults : A qualitative study”. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og er tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie. Noe hun også skal fortsette med.

– Det var en veldig flott seremoni med taler, blomster og kaker. Det er fint at UiS arrangerer dette, og det opplevdes som et verdig «punktum» for fullført doktorgrad, sier Johannessen.

Hun trekker også frem at det er gledelig at fire av elleve kandidatene som disputerte ved fakultetet er tilknyttet SHARE, noe som ifølge henne viser at senteret satser på å få stipendiater opp og frem.

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid
Smilende kvinne med blondt hår.
Terese Johannessen er imponert over SHARE sin oppslutning på årsfesten.

Terese Johannessen forsvarte avhandlingen «Exploring the role of managers in quality and safety work in nursing homes and homecare services – a multiple case study» da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 8. april 2022. Hun har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i kommunehelsetjenesten i arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Johannessen syntes det var veldig gledelig å motta beviset fysisk og samtidig delta på en høytidelig markering. Til daglig jobber hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er også imponert over SHARE sin oppslutning på årsfesten.

– Jeg har hatt en fantastisk tid med forskningssenteret, som har mange dyktige og engasjerte ansatte, sier Johannessen.

Smilende kvinne med briller.
Oddveig Reiersdal Aaberg syntes seremonien var høytidelig og flott.
Disputas om teamarbeid og pasientsikkerhet i sykehus

Oddveig Reiersdal Aaberg disputerte for doktorgraden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 26. august 2022. Hun forsvarte avhandlingen “Interprofessional Teamwork in Hospital Units: A human factors approach to patient safety”.

Aaberg er utdannet intensivsykepleier. Hun har vært ansatt i en stipendiatstilling ved NTNU i Gjøvik, og har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiS. Hun er nå ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

– Å motta beviset på fullført doktorgrad under UiS sin årsfest var en flott opplevelse. Jeg følte meg stolt og glad. Seremonien var høytidelig og flott. Jeg elsket å ha på kappe, sier hun.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra SHARE

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...