Fire forskere tilknyttet SHARE fullførte doktorgrad

På 18-årsdagen til UiS feiret 61 kandidater fullført doktorgrad i 2022. Elleve av kandidatene er fra Det helsevitenskapelige fakultet, og fire av disse er tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Published Endret

Stig Erlend Bjønness, Terese Johannessen, Oddveig Reiersdal Aaberg og Torunn Beate Johannessen mottok vitnemål og diplom under årsfesten i Tjodhallen.

Fire forskere med kapper og blomster.
Fra venstre: Stig Erlend Bjønness, Terese Johannessen, Oddveig Reiersdal Aaberg og Torunn Beate Johannessen. Foto: Cecilie Haraldseid-Driftland
Smilende mann med skjegg og briller.
Stig Erlend Bjønness fortsetter som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelse.
Samvalg for ungdom med psykiske lidelser

Stig Erlend Bjønness forsvarte avhandlingen «Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse» da han disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved UiS 22. april 2022. Han syntes det var gøy å kle seg opp med kappe selv om promosjonen var en formalitet, ettersom han disputerte i april. Bjønnes er fast ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelse.

– At fire av elleve kandidater fra fakultetet er tilknyttet SHARE er ikke overraskende og reflekterer både strategien og den høye aktiviteten til forskningssenteret, sier han, og bekrefter samtidig at han fortsatt skal være tilknyttet forskningssenteret.

Bjønness synes også det var ekstra flott og også fortjent at SHARE sin senterleder - Siri Wiig - ble tildelt Lyses forskningspris under årsfesten.

Smilende kvinne med skjorte og uskarp bakgrunn.
Torunn Beate Johannessen fortsetter som førsteamanuensis ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi.
Pasientsikkerhet for eldre

Torunn Beate Johannessen forsvarte avhandlingen «Patient safety and feeling of safety when telecare is used among home-dwelling older adults : A qualitative study”. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, og er tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie. Noe hun også skal fortsette med.

– Det var en veldig flott seremoni med taler, blomster og kaker. Det er fint at UiS arrangerer dette, og det opplevdes som et verdig «punktum» for fullført doktorgrad, sier Johannessen.

Hun trekker også frem at det er gledelig at fire av elleve kandidatene som disputerte ved fakultetet er tilknyttet SHARE, noe som ifølge henne viser at senteret satser på å få stipendiater opp og frem.

Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid
Smilende kvinne med blondt hår.
Terese Johannessen er imponert over SHARE sin oppslutning på årsfesten.

Terese Johannessen forsvarte avhandlingen «Exploring the role of managers in quality and safety work in nursing homes and homecare services – a multiple case study» da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 8. april 2022. Hun har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i kommunehelsetjenesten i arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Johannessen syntes det var veldig gledelig å motta beviset fysisk og samtidig delta på en høytidelig markering. Til daglig jobber hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er også imponert over SHARE sin oppslutning på årsfesten.

– Jeg har hatt en fantastisk tid med forskningssenteret, som har mange dyktige og engasjerte ansatte, sier Johannessen.

Smilende kvinne med briller.
Oddveig Reiersdal Aaberg syntes seremonien var høytidelig og flott.
Disputas om teamarbeid og pasientsikkerhet i sykehus

Oddveig Reiersdal Aaberg disputerte for doktorgraden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 26. august 2022. Hun forsvarte avhandlingen “Interprofessional Teamwork in Hospital Units: A human factors approach to patient safety”.

Aaberg er utdannet intensivsykepleier. Hun har vært ansatt i en stipendiatstilling ved NTNU i Gjøvik, og har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiS. Hun er nå ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

– Å motta beviset på fullført doktorgrad under UiS sin årsfest var en flott opplevelse. Jeg følte meg stolt og glad. Seremonien var høytidelig og flott. Jeg elsket å ha på kappe, sier hun.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra SHARE

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Gav innspill om barns rett til medvirkning i helsetjenestene

Representanter fra SHARE poengterte at ungdommer har erfaringer som er unike for tjenestene de bruker, og at kvaliteten ...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling

Karina Aase er forfatteren bak den nye fagboka «Pasientsikkerhet», og fremhevet under en bokprat i regi av Senter for kv...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Satt søkelys på publiseringskanaler

Professor Siri Wiig og postdoktor Heidi Dombestein holdt 5. mai foredrag om tips og utfordringer i forbindelse med publi...

Evaluerte pårørendeveilederen for Helsedirektoratet

Inger Johanne Bergerød har bidratt i utarbeidelsen av en rapport som evaluerer implementeringen av pårørendeveilederen, ...

UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn ...

Gir innspill til granskningskommisjon i USA

Professor Siri Wiig er invitert til å gi innspill til mulig etablering av føderal undersøkelseskommisjon i USA.