Forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell

En ny studie har undersøkt forholdet mellom resiliens og mestringstro blant helsepersonell i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Publisert Sist oppdatert
Person måler eget blodtrykk med oppfølging av helsepersonell digitalt på en skjerm.
Foto: Shutterstock

COVID-19 pandemien satte helsetjenestene på prøve og påvirket helsepersonell både i det personlige og profesjonelle livet gjennom økt belastning på arbeidsplassen.

I en nylig publisert studie fant forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten relasjon mellom resiliens og mestringstro blant annet i sammenheng med programmer som tar sikte på å forbedre og bygge resiliens blant ansatte og i organisasjoner, og knyttet til målinger av psykisk helse blant sykepleiere i førstelinjen, målinger av sykepleieres og sykepleierstudenters oppfatning av psykologisk beredskap for å kunne håndtere en pandemi, og oppfatning av alvorlighetsgraden av COVID-19.

Funnene indikerte at det finnes begrenset forskning på dette feltet og viser til behov for mer forskning. Forskerne tror at en bredere forståelse av forholdet mellom resiliens og mestringstro kan hjelpe ledere i helsetjenester med å støtte og bygge resiliens blant sine arbeidstakere under utfordrende omstendigheter som en fremtidig pandemi.

Studien kan leses i International Journal of Health Governance.

Forskere:

Ekstern tilknyttet UiS
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Instituttleder
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi