Hopp til hovedinnhold

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssenteret inviterte henne for å markere den internasjonale pasientsikkerhetsdagen.

Publisert: Endret:

I 2019 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at 17. september er den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen. Siden har denne dagen blitt markert verden over for å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helsevesenet og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader.

Jannicke Mellin-Olsen er anestesilege ved Bærum Sykehus, og har en lang og innholdsrik karriere å se tilbake på. Hun har tidligere vært president for verdens anestesileger i World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA). I fire år var hun dermed leder for 500.000 anestesileger i 150 land, før hun avsluttet vervet i 2020.

Kvinne som smiler foran inngangen til Kjell Arholms hus
Jannicke Mellin-Olsen besøkte Kjell Arholms hus for å holde foredrag for ansatte ved SHARE - senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Omfattende innsats for økt pasientsikkerhet

Hun har også vært svært aktiv i pasientsikkerhetsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Anestesilegen var den første ikke-amerikanske personen i styret i Patient Safety Movement Foundation, som samarbeider tett med WHO, pasienter, pårørende, politikere, sykehuseiere og industrien for å bedre pasientsikkerheten. Hun var også en av pådriverne for å opprette Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) i Norge.

– Det er beregnet at én av ti sykehuspasienter i høyinntektsland opplever en utilsiktet hendelse underveis, og det er enda flere i lavinntektsland. Hvert år bidrar det at 2,6 millioner mennesker dør, sier Mellin-Olsen.

Hun understreker at anestesileger og annet anestesipersonell har kunnskap og erfaring i å ivareta pasientenes livsfunksjoner når de ikke kan ta vare på seg selv. Ofte kan marginene være små. Norge har ifølge anestesilegen vært pionerer innen pasientsikkerhet.

Store internasjonale utfordringer

– Selv om vi også ønsker oss mer ressurser, har vi lite å klage over sammenlignet med de fem av syv milliardene mennesker i verden som ikke har tilgang til trygg anestesi og kirurgi. Det koster faktisk fire ganger så mange liv som tuberkulose, HIV og malaria til sammen. Ofte er det lite som skal til for å bedre forholdene betraktelig. For hver dollar man investerer i bedre tjenester, får man ti igjen, sier foredragsholderen.

Kvinne med fargerik genser som holder foredrag.
Manglende overføring av verdier fra ledelsen til "folk på gulvet" trekkes frem som en utfordring i foredraget.

Temaet for årets internasjonale pasientsikkerhetsdag er medikamentsikkerhet. Mange av legemidlene vi bruker kan være dødelige om sikkerheten ikke tas på alvor. Eksempler på dette er merking av sprøyter, dobbeltsjekk av innholdet og infeksjonsrisiko.

I foredraget nevnte du at «folk på gulvet» ikke kan svare på hva som er visjonen og verdiene til deres respektive foretak/arbeidsplass. Hvilke tiltak kan iverksettes for å løse dette problemet?

– Vi har mest eierskap til verdier som vi selv har vært med på å definere, men det er klart at det kan være praktisk vanskelig å beslutte slike verdier på allmøter, som eventuelt må gjentas. Ledelsen bør bruke verdiene aktivt og vise hvordan de bruker dem i beslutninger og prioriteringer. Ledere på alle nivåer må minnes om verdier kontinuerlig. De kunne godt vært hamret inn i oss ansatte daglig på informasjonsskjermer, på Intranett og andre former kommunikasjon, svarer hun.

– Lytt til pårørende

Etterpå viste foredragsholderen eksempler fra mediene der dødsfall med kritikk av helsetjenesten fremmes. Ifølge henne vil det komme langt færre slike nyhetsoppslag hvis helseinstitusjonene i større grad lytter til pårørende, tar innspillene deres på alvor, viser åpenhet og beklager seg.

– Som helsepersonell tar vi en del for gitt og er sosialisert inn i vårt miljø. Derfor forstår vi ikke alltid hvordan pasienter og pårørende opplever situasjonen, og får ikke frem viktig informasjon. Det er som Arne Garborg skrev: «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar». Det gjelder også for pårørende. Ved å tilegne oss den kunnskapen får vi informasjon som kan hjelpe oss til å gi tryggere helsetjenester, sier Mellin-Olsen avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Maren får bonus i studentstilling på SUS

Min sommerjobb: Sykepleierstudent Maren Synnøve Stene (23) hadde sin medisinske praksis på SUS sin barneavdeling (3E), o...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...