Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssenteret inviterte henne for å markere den internasjonale pasientsikkerhetsdagen.

Published Endret

I 2019 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at 17. september er den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen. Siden har denne dagen blitt markert verden over for å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helsevesenet og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader.

Jannicke Mellin-Olsen er anestesilege ved Bærum Sykehus, og har en lang og innholdsrik karriere å se tilbake på. Hun har tidligere vært president for verdens anestesileger i World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA). I fire år var hun dermed leder for 500.000 anestesileger i 150 land, før hun avsluttet vervet i 2020.

Kvinne som smiler foran inngangen til Kjell Arholms hus
Jannicke Mellin-Olsen besøkte Kjell Arholms hus for å holde foredrag for ansatte ved SHARE - senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Omfattende innsats for økt pasientsikkerhet

Hun har også vært svært aktiv i pasientsikkerhetsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Anestesilegen var den første ikke-amerikanske personen i styret i Patient Safety Movement Foundation, som samarbeider tett med WHO, pasienter, pårørende, politikere, sykehuseiere og industrien for å bedre pasientsikkerheten. Hun var også en av pådriverne for å opprette Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) i Norge.

– Det er beregnet at én av ti sykehuspasienter i høyinntektsland opplever en utilsiktet hendelse underveis, og det er enda flere i lavinntektsland. Hvert år bidrar det at 2,6 millioner mennesker dør, sier Mellin-Olsen.

Hun understreker at anestesileger og annet anestesipersonell har kunnskap og erfaring i å ivareta pasientenes livsfunksjoner når de ikke kan ta vare på seg selv. Ofte kan marginene være små. Norge har ifølge anestesilegen vært pionerer innen pasientsikkerhet.

Store internasjonale utfordringer

– Selv om vi også ønsker oss mer ressurser, har vi lite å klage over sammenlignet med de fem av syv milliardene mennesker i verden som ikke har tilgang til trygg anestesi og kirurgi. Det koster faktisk fire ganger så mange liv som tuberkulose, HIV og malaria til sammen. Ofte er det lite som skal til for å bedre forholdene betraktelig. For hver dollar man investerer i bedre tjenester, får man ti igjen, sier foredragsholderen.

Kvinne med fargerik genser som holder foredrag.
Manglende overføring av verdier fra ledelsen til "folk på gulvet" trekkes frem som en utfordring i foredraget.

Temaet for årets internasjonale pasientsikkerhetsdag er medikamentsikkerhet. Mange av legemidlene vi bruker kan være dødelige om sikkerheten ikke tas på alvor. Eksempler på dette er merking av sprøyter, dobbeltsjekk av innholdet og infeksjonsrisiko.

I foredraget nevnte du at «folk på gulvet» ikke kan svare på hva som er visjonen og verdiene til deres respektive foretak/arbeidsplass. Hvilke tiltak kan iverksettes for å løse dette problemet?

– Vi har mest eierskap til verdier som vi selv har vært med på å definere, men det er klart at det kan være praktisk vanskelig å beslutte slike verdier på allmøter, som eventuelt må gjentas. Ledelsen bør bruke verdiene aktivt og vise hvordan de bruker dem i beslutninger og prioriteringer. Ledere på alle nivåer må minnes om verdier kontinuerlig. De kunne godt vært hamret inn i oss ansatte daglig på informasjonsskjermer, på Intranett og andre former kommunikasjon, svarer hun.

– Lytt til pårørende

Etterpå viste foredragsholderen eksempler fra mediene der dødsfall med kritikk av helsetjenesten fremmes. Ifølge henne vil det komme langt færre slike nyhetsoppslag hvis helseinstitusjonene i større grad lytter til pårørende, tar innspillene deres på alvor, viser åpenhet og beklager seg.

– Som helsepersonell tar vi en del for gitt og er sosialisert inn i vårt miljø. Derfor forstår vi ikke alltid hvordan pasienter og pårørende opplever situasjonen, og får ikke frem viktig informasjon. Det er som Arne Garborg skrev: «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar». Det gjelder også for pårørende. Ved å tilegne oss den kunnskapen får vi informasjon som kan hjelpe oss til å gi tryggere helsetjenester, sier Mellin-Olsen avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Helsefaglige masterstudier åpner for søking

Vil du bli jordmor, spesialsykepleier, helsesykepleier eller få økt kunnskap innen prehospital akuttmedisin? Fra torsdag...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ette...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...