Hopp til hovedinnhold

Ny podkast: Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har lansert SAFE-LEAD Podden - en podkast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten. Tretten episoder er nå tilgjengelig der du lytter til podkast.

Publisert: Endret:
Prosjektleder Siri Wiig med programleder Ingunn Aase under innspilling i UiS sitt podkaststudio (Foto: UiS).

Forskningsprosjektet SAFE LEAD ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten går mot slutten. Nå som det er vanskelig å reise på konferanser og for å holde foredrag, måtte forskerne i prosjektet tenke nytt om hvordan de skulle formidle resultatene.

– Vi fikk ideen om å lage podkast i fjor høst og hev oss rundt over nyttår. Flere av forskerne ville være med, og vi har til nå spilt inn tretten episoder som tar for seg ulike aspekter ved og resultater fra prosjektet, forklarer Ingunn Aase.

Hun er forsker og programleder for podkasten SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Hvorfor SAFE-LEAD?

I podkastens første episode snakker Aase med prosjektleder Siri Wiig om bakgrunnen og behovet for mer forskning på kvalitet og sikkerhet i kommunale helsetjenester.

– Det er mange utfordringer i kommunehelsetjenesten. Det hviler et stort ansvar på ansatte og ledere, og arbeidet for å yte god kvalitet oppleves som krevende blant annet som følge av at krav til effektivitet øker, forteller Wiig.

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitets- og sikkerhetsarbeidet. For å avhjelpe kommunehelsetjenesten, har forskerne i prosjektet SAFE-LEAD satt som mål å øke kompetanse blant ledere i sykehjem og hjemmetjenesten.

– Vi har testet ut et verktøy, som vi kaller en lederguide, for å støtte dem i kvalitetsarbeidet. Verktøyet skal hjelpe til å systematisere arbeidet og bildra til å evaluere hvor en enhet er gode og hvor de kan gjøre forbedringer, legger hun til.

Les også: Tre steg til bedre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten

Hvordan støtte ledere i kvalitetsarbeidet?

I podkasten deles erfaringer og resultater fra forskning og samarbeid mellom ansatte i kommunehelsetjenesten og forskere i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

– Vi vil med podkasten dekke helheten og bredden av forskere, tema og aktiviteter i prosjektet. Dette åpner for at vi kan fylle på med flere temaer etter hvert også, sier Wiig.

Gjennom episodene blir vi tatt med på innsiden av forskningen – fra kunnskapsinnhenting til testing og evaluering av en lederguide i praksisfeltet.

– Vi snakker blant annet om ulike kvalitetsutfordringer ledere i kommunehelsetjenesten møter og hvordan de håndterer disse, samt erfaringer fra bruk av lederguiden. Vi er godt fornøyde med at alle forskerne i prosjektet har fått anledning til å fortelle om sin forskning, legger Aase til.  

Den viktige broen mellom forskning og praksis

Representanter fra praksisfeltet har vært verdifulle medforskere gjennom prosjektet. Derfor var det veldig viktig å også få frem dette perspektivet i podkasten.

–  I en av episodene forteller Berit Helen Ullebust ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Sogn og Fjordane) om hva ledere ønsker å vite om kvalitets- og sikkerhetsforskning, sier Wiig.

Samtalen handler om viktigheten av forskningen, og om mulige forskjeller med å jobbe med kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten sammenlignet med spesialisthelsetjenesten. Videre kommer de inn på hvordan ledere kan bidra til at det jobbes systematisk med kvalitets- og sikkerhetsarbeid.

Internasjonale perspektiver

En episode dekker også erfaringer fra å forske og arbeide med kvalitetsforbedring i primærhelsetjenesten i Nederland. I episoden deltar Hester van de Bovenkamp ved Erasmus University Rotterdam. Hun er en av de nederlandske forskerne som deltar i SAFE-LEAD prosjektet.

I episoden forteller hun om hvordan tjenestene er organisert og utfordringer de opplever i hverdagen, og sammen med Aase, forsøker de å se på likheter og ulikheter mellom landene.

– Det meste av dataene våre er fra Norge, men vi forsøker også å gjøre sammenligninger. Internasjonal deltakelse i prosjektet gir oss denne muligheten, og det er interessant å se på hvilke utfordringer som finnes på tvers av landegrenser, forteller Wiig.

Podkasten gjør forskningen mer tilgjengelig

Aase legger også til at formatet er godt egnet for formidling til målgruppen ettersom å lytte til en podkast kan være enklere og mindre tidkrevende enn å lese tunge, engelskspråklige forskningsartikler.  

Podkasten er laget for ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten og for fagpersoner som jobber med kvalitet og sikkerhet i helsetjenester på myndighetsnivå.

– Vi håper også at podkasten kan benyttes av andre forskere og i undervisning, for eksempel for sykepleierstudenter, avslutter Aase.

Tekst: Cathrine Sneberg

Hør podkasten: