Hopp til hovedinnhold

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale Pårørendekonferansen fysisk, men i ettertid viser det seg at denne løsningen fører til økt oppslutning.

Publisert: Endret:

– Vi så både i 2020 og i 2021 at seertallet økte kraftig, både blant pårørende og fagpersoner. I fjor hadde vi 1900 unike innlogginger. Siden det er krevende å samle så mange fysisk ble også årets konferanse digital. Hvis målet vårt er å spre kunnskap ut til flest mulig i Norge er vi nødt til å fortsette med denne ordningen, sier Unn Birkeland.

Hun er daglig leder for Pårørendesenteret, som ble etablert i Stavanger i 1998, hvor det fortsatt har sitt hovedkontor. Med pårørende menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. Det vil si familiemedlemmer, venner, utvidet nettverk eller kolleger. Så langt det lar seg gjøre er det pasienten eller brukeren selv som definerer hvem som er sine pårørende.

Smilende kvinne med briller.
Unn Birkeland er daglig leder for Pårørendesenteret, som har samarbeidet med Nettverk for pårørendeforskning ved UiS. Foto: Pårørendesenteret

Ønsker økt inkludering av pårørende

Årets tema er «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?». Valget av årets tema er basert på omfattende tilbakemeldinger fra både fagmiljøer og pårørende om at sistnevnte ikke i stor nok grad blir involvert og inkludert. Det er ifølge Birkeland per dags dato i for stor grad basert på personlige initiativer, og systemtenkningen er fortsatt mer på papir enn i praksis.

– Konferansen gir et innblikk i hvordan det står til med pårørendearbeidet i både kommuner og helseforetak. Vi har fortsatt mye å gå på, og konferansen må bli tydeligere i å gi innblikk i hvordan sykehusene arbeider med pårørendesatsing. Dette skal vi ta med oss i neste års konferanse, sier Birkeland.

Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS er en av partnerne til Pårørendekonferansen. Det samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet og andre interessegrupper for å styrke forskning innen pårørendestøtte og pårørendeinvolvering. Sanden Media, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Pårørendesenteret, VID og KS er de andre partnerne.

Hva tenker du om dette nettverket, og hvordan kan forskningen hjelpe pårørende?

– Konferansen er et sted hvor vi lar pårørende, fagpersoner og forskere møtes. Innen denne tematikken har vi ikke forskning uten at vi har pårørende å forske på. Samtidig har vi ikke faglig utvikling uten at vi får praksisnær forskning, svarer Birkeland.

Smilende kvinne med uskarp bakgrunn.
Inger Johanne Bergerød ønsker å sette et sterkere søkelys på pårørendes rolle gjennom forskning. Foto: UiS

Setter søkelys på pårørendes rolle gjennom forskning

Nettverket ble etablert ved UiS i 2013 med formål om å bidra til økt kunnskap knyttet til pårørende sin rolle i sivilsamfunnet, i helse- og velferdstjenester, i utdanning og i forskning. I tillegg skal det formidle kunnskap og skape arenaer som fremmer forsknings- og utviklingsprosjekter innen pårørendefeltet.

– Det var en god blanding av forskning, fag og erfaring under konferansen. Jeg ser at forskning får stadig større plass, ettersom det også etterspørres i større grad enn tidligere. Forskning innen pårørendefeltet er i vekst. Sammen med en tydeligere myndighetsprioritering kan dette gi tyngde inn i fremtiden, hvor nettverket også får større plass, sier Inger Johanne Bergerød.

Hun er en av nettverkskoordinatorene ved UiS, og var med i programkomiteen på vegne av nettverket. Postdoktoren forsket på pårørendes rolle i kreftbehandling i sin doktorgradsavhandling.

Nettverk for pårørendeforskning er organisert ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS. Sina Furnes Øyri og Solveig Hodne Riska tilhører dette forskningssenteret, og begge var med i studiosamtaler under selve konferansen.

Smilende kvinne i naturen.
Silje Sandanger bor på Bryne og fulgte Pårørendekonferansen 2022 digitalt. Foto: privat

Oppfordrer til en klarere rolleforventning

Både Birkeland og Bergerød fremhever at de pårørendes stemmer må frem. Vi har snakket med en av de mange pårørende som deltok digitalt. Hun heter Silje Sandanger og bor på Bryne. For å forstå sin rolle bedre prøver hun å sette seg inn i andre sine sko.

– Hva ville jeg ønsket fra mine pårørende? Hva kunne jeg forvente? Ville jeg blitt skuffet/overrasket? Å høre andres historier, lik eller ulik min, gir i hvert fall et meningsfullt sted å sette inn min egen historie, sier Sandanger.

Hun påpeker at det objektivt sett ikke forventes eller kreves noe av henne fra systemets side, men skulle samtidig ønsket at det gjorde det. På denne måten ville rollen hennes blitt validert og synliggjort, og følgelig blitt en mer naturlig del av livet.

– Det å høre andres fortellinger under årets konferanse gir min egen historie verdi og validering. Hvorvidt jeg blir provosert, irritert eller rørt er likegyldig. Å lytte og å lære av andre i både ekspertroller og erfaringsroller gir meg nye perspektiver, fortsetter Sandanger.

Støtter videreføring av digital konferanse

Ifølge henne er mange pårørende selv uføre eller sykmeldte som en følge av påkjenningen de står i, noe som virkelig gjør en digital konferanse gull verdt. Det hun kommer til å huske best fra årets arrangement er uten tvil adoptivhistoriene. Sandanger er selv adoptert og forteller offentlig om sin sorg og lengsel etter en mor og en biologisk tilhørighet. Til neste års Pårørendekonferanse ønsker hun å stå på listen over folk som blir invitert til å dele sin historie.

– Hvis det er mulig, vil jeg ha med meg mamma også. Hun kan både adopterte, adoptivforeldre, fødeforeldre og systemet lære mye av, understreker Sandanger avslutningsvis.  

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver innenfor etikk i utv...

Presenterte forskning om psykisk helse blant unge

Ti unge medforskere og to forskere fra Universitetet i Stavanger presenterte InvolveMENT-prosjektet på internasjonal kon...

Erstattet tastatur med mikrofon

Cecilie Haraldseid-Driftland er postdoktor ved UiS og formidler normalt pasientsikkerhet gjennom forskningsartikler. Und...

Ny professor ved Det helsevitskapelege fakultet

Ingunn Aase er tildelt opprykk til professor i helsevitskap ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevit...

Holdt foredrag om pasientsikkerhet

Jannicke Mellin-Olsen delte sine erfaringer med SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssen...

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken. Førsteamanuensis Ing...

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde åpningstalene sine for å mark...

Disputas om selvmordsrisiko og psykosesymptomer

Pasienter som har psykosesymptomer i en depresjon, har klart større risiko for selvmord enn pasienter uten slike symptom...

Sykepleierstudentene fra Ryfylke besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øvi...

Forskning møter kunst i ny utstilling

Kunstutstillingen CARING FUTURES finner sted på Galleri Sølvberget fra 17. september - 18. desember. Utstillingen løfter...

Ny rapport setter søkelys på tidlig innsats tidlig i livet

En ny rapport fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på forhold som bidrar til å hindre og fremme ...

Kunnskapskommunikasjon trenger kreativitet

Ny studie viser at koronavideoene fra helsemyndighetene har betydelig lavere seertall enn de mest populære koronavideoen...

Samler internasjonale forskere på UiS

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er vertskap for et internasjonalt kvalitets- og sikkerhetssemi...

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke!

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. Tysdag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga...

Hanna Katharina skal bli sjukepleiar ved UiS i Ryfylke

Hanna Katharina Hurme er ein av studentane som denne hausten startar på ei distriktsvenleg bachelor i sjukepleie. – Det ...

Maren får bonus i studentstilling på SUS

Min sommerjobb: Sykepleierstudent Maren Synnøve Stene (23) hadde sin medisinske praksis på SUS sin barneavdeling (3E), o...

Undersøkte kurs ved recovery-skoler

Tre av studentene som i juni fullførte master i rus- og psykisk helsearbeid skrev masteroppgaver om deltakere og lærere ...

Dansk sykepleierstudent roser UiS og Stavanger etter utveksling

Anna Julie la Cour Vågen valgte Stavanger som destinasjon da hun skulle på utveksling i sitt fjerde semester. Studenten ...

Får 14,6 mill. til forskning på psykisk helse blant minoritetsungdom

Prosjektet skal undersøke den psykiske helsen blant urfolkungdom og etniske minoritetsungdom, for så å kunne utvikle dig...

Avslutning for bachelor i sykepleie

Etter en festgudstjeneste i St. Petri kirke for sykepleierstudentene samlet ansatte, studenter og familie seg i Kjell Ar...

Masterpresentasjoner i helsesykepleie

Etter å ha lagt ned mye arbeid i å skrive masteroppgaver fikk samtlige studenter ved master i helsesykepleie presentere ...

Masteravslutning ved Det helsevitenskapelige fakultet

Studentene ved de seks masterprogrammene feiret fullført utdanning med en felles seremoni i Kjell Arholms hus. En seanse...

Ny studieprogramleder for master i helsesykepleie

Allaug Ulevåg Oksum er fra og med 1. august den nye studieprogramlederen for master i helsesykepleie ved Det helsevitens...

Fikk besøk av norsk og engelsk granskningskommisjon

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) og engelske Healthcare Safety Investigation Branch ...

Digital hjemmeoppfølging - utfordringer og muligheter

Forskningsprosjektet eHealth @ hospital-2-home arrangerte et seminar ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det b...

Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 20...