Hopp til hovedinnhold

Personvern: Studentveileder

Når det skal brukes personopplysninger, helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) i en bachelor- eller masteroppgave, må også veileder være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og studenten må ha tillatelse før arbeidet kan settes i gang.

Publisert: Endret:

Hvilket ansvar har studentveiledere for personvernet til deltakere (informanter eller respondenter) i studentforskning?

Studentveiledere har ansvar for at personvernet til respondenter eller informanter i studentforskning på bachelor- og masternivå blir ivaretatt av studenten.

Studentveiledernes ansvar omfatter følgende oppgaver:

Meldingsskjema for behandling av personopplysninger