Hopp til hovedinnhold

Personvern: Underviser

Undervisere har ansvaret for at personvernet til de som deltar i undervisningen er ivaretatt. Ansvaret omfatter blant annet følgende:

Publisert: Endret:
  1. Gjøre seg kjent med, og følge UiS sine rutiner for strømming og opptak av undervisning, i de tilfellene undervisningen skal strømmes eller gjøres opptak av.
  2. Bruke verktøy og tjenester som er godkjent for bruk ved UiS. Disse er omtalt her. Skal andre tjenester eller verktøy benyttes er det den som initierer bruken som er ansvarlig for å få disse godkjent for bruk.