Hopp til hovedinnhold

Forskningskommunikasjon for ph.d.-kandidater

Onsdag 1. juni 2022 kl. 09:00-12:00,
Arne Rettedals hus,
V-208.

.

Publisert: Endret:
PhD Skills Development course

Kurs i forskningskommunikasjon for ph.d.-kandidater

Ønsker du å få tips om hvordan du kan øke synligheten og interessen rundt forskningen din? Ph.d.-kandidater ved UiS ønskes herved velkommen til "Kurs i forskningskommunikasjon".

English information below.

Som forsker er det viktig å kunne formidle kunnskapen sin til et bredt publikum. For å øke synligheten, interessen og potensiell «impact» rundt sin egen forskning kan man benytte seg av både konvensjonelle og sosiale medier. God forskningskommunikasjon kan være et effektivt virkemiddel for å få anerkjennelse i forskningsmiljøet, men er også en viktig plattform for å kommunisere ny kunnskap til allmennheten. I tillegg vil det å ha en bevisst formidlings- og kommunikasjonsstrategi være viktig for en videre akademisk karriere, f.eks. dersom man ønsker å søke eksterne forskningsmidler. Vi ønsker derfor å invitere ph.d.-kandidater ved UiS til et 1/2 –dagskurs i forskningskommunikasjon.

Seminaret inkluderer følgende tema:

  • Forskningsformidling – hvorfor gjøre det og hvordan?
  • Hvordan tenker en journalist og hvordan komme i kontakt?
  • Hvordan bruke sosiale medier til å kommunisere forskningen din?
  • Hvilke andre kanaler og formidlingsformer kan benyttes?
  • Hvordan kommunikasjon kan bidra til impact
  • Ressurser: UiS’ verktøykasse for forskningskommunikasjon
  • Hvordan komme i gang? Diskusjon og samtale

Seminaret foregår på norsk og blir ledet av Leiv Gunnar Lie. I løpet av workshopen vil deltakerne få individuell oppfølging.

Leiv Gunnar Lie har mastergrad i internasjonal journalistikk og lang erfaring som journalist. De siste 13 årene har han vært kommunikasjonsrådgiver i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS. Hans arbeidsområder inkluderer nyhets- og forskningsformidling, nettkommunikasjon, sosiale medier og interne kommunikasjonskurs.

Antall plasser: 10

Påmelding: Kontakt Marit Fosse hvis du er en ph.d.-kandidat ved UiS som ikke har fått lenke til påmeldingsskjema.

ENGLISH: This research communications course is provided in Norwegian only. If you are interested in a course on the same topic in English, please contact Marit Fosse. For enquiries about research communication related to your own project, please contact Leiv Gunnar Lie