Hopp til hovedinnhold

Olaug Strand disputerer

Fredag 29. oktober 2021 kl. 10:00-15:00,
Lesesenteret,
Valhall.

Strand disputerer for ph.d.-graden ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Publisert: Endret:

Olaug Strand (foto: Elisabeth Tønnessen)
Olaug Strand. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Strand forsvarer avhandlingen Equity in Education: The Relevance of Home Language, Home Culture, and School Belonging in Reading Achievement Evidence from the Norwegian PIRLS 2016.

Tema for prøveforelesningen: “How can mediation models and moderation models contribute to our understanding of group-differences in reading achievement?”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00 i Valhall (Lesesenteret), OD-bygget.

Besøkende må registrere seg i bygget. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.

Bedømmelseskomité:

Professor Monica Rosén, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Professor Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Vibeke Rønneberg, Lesesenteret, UiSHovedveileder: Professor Åse Kari Hansen Wagner, Lesesenteret, UiS

Medveileder: Professor Maria Therese Jensen, Læringsmiljøsenteret, UiS

Leder av disputasen: Kjersti Lundetræ, senterleder ved Lesesenteret, UiS