The Greenhouse: Utlysninger

Her finner du råd om finansiering og ledige stillinger på The Greenhouse.

Published Endret

Ledige stillinger

Les om den enkelte stillingen på jobbnorge.no ved å følge lenken.

Støtte til eksternfinansierte prosjekter

Søknadsfrist: 21. april 2023

The Greenhouse senter for miljøhumaniora ved Universitetet i Stavanger, Norge, aksepterer nå søknad fra forskere som vil søke på EU Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie postdoktorstipendsprogrammet (MSCA-PF) i 2023.

Trykk her for videre opplysninger

Forrige utlysninger

Søknadsfrist: 21. april 2023

Forskningstema for stillingen er menneskers relasjon til havet. PhD-prosjektet skal være innen miljøhistorie, kunnskapshistorie, museologi, kulturarvstudier og/eller historiebruk. Innenfor disse rammene er stillingen åpen for ulike temaer, f. eks:

  • maritime museers historie og/eller maritim museumspraksis i dag
  • maritim kulturarv, kystkultur og politikk
  • historier om omstilling i en maritim kontekst
  • historier om maritim kunnskap og uvitenhet

Lese hele jobbannonsen