Professor drømmer om et «velferdsuniversitet»

Den nytilsatte lederen for Nettverk for velferdsforskning jobber nå med å komme i kontakt med forskere som nettverket kan være en ressurs for.

Published Endret

Ingunn Tollisen Ellingsen står lent mot en hvit murvegg. Speilbildet hennes er reflektert i vinduet ved siden av.
Ingunn Tollisen Ellingsen ønsker at forskere som har tematiske krysningspunkt kan komme sammen, slik at gode ideer og prosjekter utvikles.

Nettverk for velferdsforskning ble formelt opprettet som forskningsnettverk ved Universitetet i Stavanger for snart ett år siden. I vår ble Ingunn Tollisen Ellingsen ansatt som faglig leder for nettverket, og i august begynte hun i stillingen for fullt.

– Det er utrolig spennende at fakultetet satser så tydelig på velferdsforskning gjennom dette nettverket, sier Ellingsen, som har bakgrunn som professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag.

Nettverket er et initiativ fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men involverer også andre fakultet og andre forskningsinstitusjoner i regionen. 

– Det gjøres mye spennende velferdsforskning i regionen, og noe av intensjonen bak dette nettverket er å knytte sammen forskere og ulike fagfelt som er opptatt av velferdsforskning, sier Ellingsen.

Vil koble sammen forskning og praksis

Tanken bak nettverket er altså å samle alle som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på velferdsområdet. Ønsket er at nettverket skal bidra til et tettere samarbeid mellom forskning og praksis.

– Velferdsutfordringer er ofte sammensatte og komplekse, og vi trenger derfor kunnskapsutvikling på tvers av ulike velferdsområder. En tett kobling til ulike velferdsaktører er også viktig, både for å avdekke kunnskapsbehov, utvikle prosjekter i samarbeid med feltet, og for å implementere ny kunnskap i praksis, sier Ellingsen.

Nå jobber hun med å få oversikt over pågående velferdsforskning og miljøer som er opptatt av velferdsforskning i regionen. Ellingsen ønsker å komme i kontakt med dem nettverket kan være en ressurs for. 

– Gjennom nettverket ønsker vi at forskere som har tematiske krysningspunkt kan komme sammen. Da kan gode ideer og prosjekter utvikles. Vi ønsker at nettverket skal stimulere til nye forskningsprosjekt, og vi ønsker å skape arenaer for både idéutvikling og kunnskapsdeling. Derfor vil vi fremover jobbe med å få på plass tematiske workshops og fagseminarer knyttet til aktuelle velferdstema og problemstillinger. Målet er til syvende og sist å utvikle kunnskap som kan gjøre velferdstjenestene bedre rigget til å møte morgendagens velferdsutfordringer, sier nettverkslederen.

Velferdsuniversitetet

Professoren i sosialt arbeid har også en visjon for arbeidet med nettverket:

– Jeg ønsker at UiS skal kunne profilere seg som et velferdsuniversitet. I strategidokumentet ønsker UiS å bli et åpnere universitet, og jeg har tro på at et nettverk for velferdsforskning kan bidra til det gjennom åpne arrangementer for både forskere, aktører i velferdstjenestene og publikum generelt, hvor vi setter velferdsforskning og velferdspolitiske temaer på agendaen, sier Ellingsen. 

Første arrangement på agendaen for den nye lederen er en workshop om migrasjon den 11. september. Workshopen er et samarbeid med EU enhet-Vest og Nettverk for velferdsforskning, og vil foregå digitalt.

Tekst og foto: Ingrid Meling Ramberg

Først publisert 07.09.2020