Hopp til hovedinnhold

Øystein Thøgersen

Professor II

Handelshøgskolen ved UiS

Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Almås, Ingvild; Freddi, Eleonora; Thøgersen, Øystein

   (2019)

   Saving and Bequest in China: An Analysis of Intergenerational Exchange.

   Economica

   ISSN 0013-0427.

   s.1-33.

   DOI: 10.1111/ecca.12303

  • Gjedrem, Svein; Thøgersen, Øystein

   (2017)

   A Fiscal Rule for an Oil-rich Economy: The Norwegian Experience in Light of Theoretical Insights. I: Finance in Society: An Anthology in Honour of Thore Johnsen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-51610-9.

   s.69-92.

  • Bergman, U. Michael; Jensen, Svend E. Hougaard; Thøgersen, Øystein

   (2017)

   Fiscal Policy in the Scandinavian Countries. I: The Routledge Handbook of Scandinavian Politics.

   Routledge

   ISBN 9781138905856.

   s.189-201.

   DOI: 10.4324/9781315695716-15

  • Thøgersen, Øystein

   (2015)

   Praktisering av handlingsregelen..

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 4.

   s.6-14.

  • Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (2015)

   A crisis not wasted. Institutional and structural reforms behind Norway's strong macroeconomic performance.. I: Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries.

   Oxford University Press

   ISBN 978-0-19-871710-2.

   s.246-273.

   DOI: 10.2139/ssrn.2377183

  • Doppelhofer, Gernot Peter; Thøgersen, Øystein

   (2014)

   Global uro og norsk idyll: Makroøkonomiske lærdommer og utfordringer etter finanskrisen.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 17.

   Hefte 06-07.

   s.57-69.

  • Almås, Ingvild; Liane, Gro Karin Mæle; Thøgersen, Øystein

   (2012)

   Fra kinesernes sparing til global vekst.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 15.

   Hefte 6.

   s.32-39.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Pengepolitikkens evolusjon. I: Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk.

   ISBN 978-82-91092-82-9.

   s.23-32.

  • Thøgersen, Øystein; Bøhlerengen, Kine Dirro

   (2010)

   Alternative Risk-Sharing Mechanisms of Social Security.

   FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA)

   ISSN 0015-2218.

   Volum 66.

   Hefte 2.

   s.134-152.

   DOI: 10.1628/001522110X524188

  • Thøgersen, Øystein; Bøhlerengen, Kine D.

   (2010)

   Alternative Risk-Sharing Mechanisms of Social Security.

   FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA)

   ISSN 0015-2218.

   Volum 66.

   Hefte 2.

   DOI: 10.1628/001522110X524188

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2010)

   Habit formation, strategic extremism, and debt policy.

   Public Choice

   ISSN 0048-5829.

   Volum 145.

   Hefte 1-2.

   s.165-180.

   DOI: 10.1007/s11127-009-9559-z

  • Thøgersen, Øystein; Aarbu, Karl Ove

   (2007)

   Sektortilhørighet og politikk.

   Økonomisk forum

   ISSN 1502-6108.

   Hefte 9.

   s.25-37.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Fast spalte i SIØS Nyhetsbrev om verdensøkonomien: Uro i Euroland.

   ?

   Hefte 2.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Fast spalte i SIØS Nyhetsbrev om verdensøkonomien: Boligprisboble?.

   ?

   Hefte 3.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Fast spalte i SIØS Nyhetsbrev om verdensøkonomien: Håp for Tyskland?.

   ?

   Hefte 1.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Fast spalte i SIØS Nyhetsbrev: "Japansk oppgang".

   ?

   Hefte 4.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Greenspan, Bernanke og boligprisene.

   ?

   Hefte 4.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Financial integration and consumption comovements in the Nordic countries.

   European Review of Economics and Finance

   Volum 3.

   Hefte 2.

   s.31-48.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Designing social security - a portfolio choice approach.

   European Economic Review

   ISSN 0014-2921.

   Volum 48.

   Hefte 4.

   s.883-904.

  • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Assessing the effects of an early retirement program.

   Journal of Population Economics

   ISSN 0933-1433.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.387-408.

  • Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Finanspolitisk regelstyring: Mindre fleksibilitet - bedreresultater?.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 7.

   Hefte Årg. 7, nr 2.

   s.54-64.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Designing social security - a portfolio choice approach.

   European Economic Review

   ISSN 0014-2921.

   Volum 48.

   s.883-904.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Financial Integrations and Consumption Comovements in the Nordic Countries.

   European Review of Economics and Finance

   Volum 3.

   Hefte 2.

   s.31-48.

  • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Assessing the effects of an early retirement program.

   Journal of Population Economics

   ISSN 0933-1433.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.387-408.

  • Steigum, Erling; Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Borrow and adjust: fiscal policy and sectoral adjustment in an open economy.

   International Economic Review

   ISSN 0020-6598.

   Volum 44.

   Hefte 2.

   s.699-724.

  • Thøgersen, Øystein; Fehr, Hans; Sterkeby, Wenche Irén

   (2003)

   Social security reforms and early retirement.

   Journal of Population Economics

   ISSN 0933-1433.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.345-361.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Reforming social security: assessing the effects of alternative funding strategies.

   Applied Economics

   ISSN 0003-6846.

   Volum 33.

   s.1531-1540.

  • Klovland, Jan Tore; Schjelderup, Guttorm; Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Et vekstdrepende budsjett.

   Sosialøkonomen

   ISSN 0038-1624.

   Volum 54.

   Hefte 7.

   s.12-15.

  • Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Økonomisk politikk i en turbulent verdensøkonomi: Introduksjon. I: Økonomisk politikk i en turbulent verdensøkonomi.

   Fagbokforlaget

   s.7-14.

  • Klovland, Jan Tore; Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Pengepolitisk tennis: To klassiske dobbeltfeil og en ny dårlig serve. I: Økonomisk politikk i en turbulent verdensøkonomi.

   Fagbokforlaget

   s.29-59.

  • Schjelderup, Guttorm; Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Skattekonkurranse. I: Økonomisk politikk i en turbulent verdensøkonomi.

   Fagbokforlaget

   s.201-216.

  • Thøgersen, Øystein; Hansen, Hans-Tore

   (1999)

   Trygdesystemets langsiktige virkninger. I: Kunnskapsstatus for den nordiske trygdeforskningen på 1990-tallet. I: SNF-rapport.

   s.104-128.

  • Thøgersen, Øystein

   (1998)

   A note on intergenerational risk sharing and the design of pay-as-you-go pension programs.

   Journal of Population Economics

   ISSN 0933-1433.

   Volum 11.

   Hefte 3.

   s.373-378.

  • Thøgersen, Øystein; Gjersem, Carl E.; Hillestad, Ole-Christian; Husum, Hans Olav

   (1998)

   Reform av folketrygdens tilleggspensjon: En analyse av alternative fonderingsstrategier. I: Norges offentlige utredninger: Fondering av folketrygden. Vedlegg 5.

   s.386-395.

  • Thøgersen, Øystein; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge

   (1998)

   Økonomiske incentiver og tidligpensjonering. I: Norges offentlige utredninger: Fleksibel pensjonering. Vedlegg 1.

   s.387-418.

  • Thøgersen, Øystein

   (1997)

   International diversification and oil price risk.

   Applied Economics Letters

   ISSN 1350-4851.

   Volum 4.

   s.587-590.

  • Thøgersen, Øystein

   (1997)

   Government resource revenues, fiscal policy and precautionary saving.

   Journal of International Trade and Economic Development

   ISSN 0963-8199.

   Volum 6.

   s.377-391.

  • Thøgersen, Øystein; Rogdaberg, Gudrun

   (1997)

   Tiltagende tidligpensjonering.

   Sosialøkonomen

   ISSN 0038-1624.

   Volum 51.

   Hefte 8.

   s.16-25.

  • Thøgersen, Øystein; Rogdaberg, Gudrun

   (1997)

   Tidligpensjonering: Incentiver og reformbehov.

   ?

   Volum 9.

   Hefte 4.

   s.3-9.

  • Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (1995)

   Petroleum wealth, debt policy, and intergenerational welfare: The case of Norway.

   Journal of Policy Modeling

   ISSN 0161-8938.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.427-442.

 • Bøker og kapitler
  • Almås, Ingvild; Freddi, Eleonora; Thøgersen, Øystein

   (2016)

   Saving and Bequest in China: An Analysis of Intergenerational Exchange..

   Hefte 10.

  • Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (2013)

   A crisis not wasted – Institutional and structural reforms behind Norway’s strong macroeconomic performance.

   Hefte 18.

  • Almås, Ingvild; Doppelhofer, Gernot Peter; Haatvedt, Jens-Christian; Klovland, Jan Tore; Molnar, Krisztina; Thøgersen, Øystein

   (2010)

   Crisis, Restructuring and Growth: A Macroeconomic Perspective .

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2008)

   Habit Formation, Strategic Extremism and Debt Policy.

   Hefte 2169.

  • Thøgersen, Øystein; Fehr, Hans

   (2007)

   Social security and future generations.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2007)

   Habit formation, strategic extremism and debt policy.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2007)

   Habit formation, strategic extremism and debt policy.

   Hefte 7/2007.

  • Matsen, Egil; Steigum, Erling; Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Pensjonsreform, sparing og eierskap.

  • Thøgersen, Øystein

   (2003)

   The risk sharing effects of social security and the stochastic properties of income growth.

   Hefte 7.

  • Klovland, Jan Tore; Schjelderup, Guttorm; Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Synspunkter på den økonomiske politikken i lys av statsbudsjettet for 2004.

   ISBN 8249102991.

   Hefte 41.

  • Matsen, Egil; Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Pensjonsreform, sparing og eierskap.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2002)

   To what extent is capital really internationally mobile? Assessments from a Norwegian perspective.

   ISBN 82-491-0217-7.

   Hefte No. 28/02.

  • Thøgersen, Øystein; De Grauwe, Paul; Solheim, Haakon; Andreassen, Harald Magnus

   (2001)

   Assessing monetary policy in Norway.

   Hefte 608.

  • Andreassen, Harald Magnus; De Grauwe, Paul; Solheim, Haakon; Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Norges Bank Watch 2001. A review of inflation targeting, the Norwegian monetary regime and its institutional arrangements, and Norges Bank's actual monetary policy and communication.

   Hefte 13.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2001)

   Designing social security - A portfolio choice approach.

   Hefte 21.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2001)

   Designing social security - A portfolio choice approach.

   ISBN 8249101553.

   Hefte 34.

  • Steigum, Erling; Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Borrow and adjust: Fiscal policy and sectoral adjustment in an open economy.

   Hefte 583.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2001)

   Designing social security - A portfolio choice approach.

   ISBN 82-491-0155-3.

   Hefte 34.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2001)

   Designing social security - A portfolio choice approach.

   Hefte 21.

  • Thøgersen, Øystein; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge

   (2000)

   Assessing the effects of early retirement programs.

   Hefte 4.

  • Thøgersen, Øystein; Hamilton, Carl; Andreassen, Marianne; Andreassen, Harald Magnus

   (2000)

   Norsk pengepolitikk, Norges Banks rolle og bankens gjennomføring av pengepolitikken i 1999 og første del av 2000.

   Hefte 5.

  • Thøgersen, Øystein; Fehr, Hans; Sterkeby, Wenche Irén

   (2000)

   Social security reforms and early retirement.

   Hefte 16.

  • Thøgersen, Øystein; Fehr, Hans; Sterkeby, Wenche Irén

   (2000)

   Social security reforms and early retirement.

   ISBN 82-491-0078-6.

   Hefte 47.

  • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Assessing the effects of early retirement programs.

  • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Assessing the effects of early retirement programs.

  • Thøgersen, Øystein; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge

   (2000)

   Assessing the effects of early retirement programs.

   ISBN 82-491-0037-9.

   Hefte 10.

  • Holmås, Tor Helge; Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Tidligpensjonering i ulike inntektsgrupper.

   ISBN 82-491-0024-7.

   Hefte 70.

  • Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Økonomisk politikk i en moden petroleumsøkonomi: Noen komparative betraktninger og politikk-synspunkter.

   ISBN 82-7296-969-6.

   Hefte 18.

  • Thøgersen, Øystein

   (1998)

   Offentlig formuesforvaltning og det politiske spill: Analyse av en overlappende generasjonsmodell hvor skiftende regjeringer benytter budsjettpolitikken strategisk.

   ISBN 82-7296-880-0.

   Hefte 6.

  • Thøgersen, Øystein; Brataberg, Espen; Holmås, Tor Helge

   (1998)

   Normer, incentiver og tidligpensjonering.

   ISBN 82-7296-909-2.

   Hefte 33.

  • Steigum, Erling; Thøgersen, Øystein

   (1998)

   Borrow and adjust: Fiscal policy and sectoral adjustment in an open economy.

   Hefte 28.

  • Thøgersen, Øystein

   (1997)

   Store petroleumsinntekter - en blandet fornøyelse? Aspekter ved den makroøkonomiske utvikling i et utvalg petroleumsøkonomier.

   Hefte 15.

  • Thøgersen, Øystein

   (1997)

   Reforming social security: Assessing the effects of alternative funding strategies in a small open economy.

   Hefte 17.

  • Thøgersen, Øystein; Holmøy, Erling

   (1997)

   Virkninger av strukturpolitiske reformer.

   ISBN 82-7296-805-3.

   Hefte 41.

  • Thøgersen, Øystein; Andersen, Christian; Rogdaberg, Gudrun; Sannarnes, Jan Gaute

   (1997)

   Fleksibel pensjonsalder, folketrygdens finansiering og fordeling av velferd mellom generasjoner.

   ISBN 82-7296-814-2.

   Hefte 48.

 • Formidling
  • Mohn, Klaus; Whittaker, Sunniva; Rice, Curt; Krumsvik, Arne H.; Skagen, Else Berit; Thøgersen, Øystein; Hagen, Margareth; Baardsen, Sjur; Tornquist, Peter; Vars, Laila Susanne; Henjesand, Inge Jan; Kristoffersen, Steinar; Aasen, Petter; Mæland, Bård; Borg, Anne; Yttri, Gunnar; Sødal, Sigbjørn; Hystad, Joar

   (2021)

   18 rektorer om hjemmekontor etter pandemien.

  • Husebekk, Anne; Thøgersen, Øystein; Straumsheim, Jens Petter; Loge, Julia

   (2020)

   Disse vant kampen om studentene.

  • Vars, Laila Susanne; Kristoffersen, Steinar; Aasen, Petter; Thøgersen, Øystein; Krumsvik, Arne H.; Husebekk, Anne; Skretting, Kathrine; Hystad, Joar

   (2020)

   Rektorene er stort sett samstemte: — Ja, vi skal vaksinere oss.

  • Roppen, Johann; Lind, Guro Elisabeth; Støle, Elisabeth Maråk; Asheim, Henrik; Skarpenes, Nina; Urdal, Henrik; Falkum, Ingrid Lossius; Baardsen, Sjur; Husebekk, Anne; Haanes, Vidar Leif; Fahlvik, Anne-Kjersti; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Sødal, Sigbjørn; Rice, Curt; Borg, Anne; Thøgersen, Øystein; Horrigmo, Aase Marthe; Ronglan, Lars Tore; Sollien, Kari; Kristoffersen, Steinar; Skretting, Kathrine; Mæland, Bård; Vinje, Kristin; Trohjell, Andreas; Whittaker, Sunniva; Lie, Tove

   (2020)

   «2021 er året da vi vet å verd­sette det 2020 ikke ga oss» : toppene i kunnskapsnorge hilser det nye året med ønske om hedonistiske kjempefester, liv og energi på campus og en porsjon optimisme - etter hvert.

  • Thøgersen, Øystein

   (2015)

   Mer gradvis innfasing av oljeinntektene..

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Johnsen, Thore; Medlien, Øistein; Thøgersen, Øystein

   (2012)

   Dårlig regelverk – dårlig forvaltning.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Osmundsen, Petter; Thøgersen, Øystein

   (2012)

   Salig er konjunkturene.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Finanskrise og zombie-banker: Økonomisk-politiske bidrag og lærdommer".

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Hvor mye politikk tåler verdensøkonomien? Perspektiver på krisetidene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Hvor mye politikk tåler verdensøkonomien? Perspektiver på krisetidene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Hvor mye politikk tåler verdensøkonomien? Perspektiver på krisetidene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Norsk økonomi i lys av statsbudsjettet 2012.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Fra børs og finansmarkeder til vekst og arbeidsplasser.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Makroøkonomien og finansmarkedene: Perspektiver på krisetidene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Handlingsregelen 10 år, hva nå?.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Fra alvorlig resesjon til robust oppgang: Perspektiv på verdensøkonomien.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Globale utviklingstrekk og impulser på norsk økonomi.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Volatile macroeconomic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Idrettens viktige effekter på samfunnsøkonomien.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Norsk økonomi i lys av statsbudsjettet 2012.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   En global finanskrise i mange akter - Lærdommer og fremtidsutsikter.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Hvor lenge er annerledeslandet mulig?.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Verdensøkonomiens vinnere og tapere - Perspektiver i etterkant av finanskrisen.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Fra dramatisk resesjon til robust oppgang: Om vinnere og tapere i etterkant av finanskrisen.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Hvor mye politikk tåler verdensøkonomien? Perspektiver på krisetidene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2011)

   Hvor mye politikk tåler verdensøkonomien? Perspektiver på krisetidene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2010)

   Lavere trendvekst.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2008)

   Habit formation, strategic extremism and debt policy.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2007)

   Habit Formation, Strategic Extremism and Debt Policy.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2007)

   Habit formation, strategic extremism and debt policy.

  • Schjelderup, Guttorm; Hagen, Kåre P.; Thøgersen, Øystein

   (2007)

   - Skatte-paradiset.

  • Matsen, Egil; Thøgersen, Øystein

   (2007)

   Habit Formation, Strategic Extremism and Debt Policy.

  • Thøgersen, Øystein

   (2006)

   Budsjettpolitikk og store petroleumsinntekter.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Utvannet pensjonsreform - mindre velferd.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Global macroeconomic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Robust vekst i USA.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Makrobildet akkurat nå.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Robuste vekstutsikter til tross for finansielle ubalanser.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   A housing market bubble in the US? Effects and policy responses.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   The global economy right now: Still strong growth despite financial imbalances?.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Politikk og vekst - Strukturelle aspekter ved den økonomiske politikken.

  • Thøgersen, Øystein

   (2005)

   Globale konjunkturutsikter.

  • Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Optimistenes triumf?.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2004)

   Skattekutt og "voodoo-økonomi".

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Fondering á la Johnsen.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Lærdom fra Tyskland.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Burde statsbudsjettet vært mer ekspansivt?.

   Bergensavisen

  • Thøgersen, Øystein

   (2003)

   Aktivistisk finanspolitikk?.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2003)

   The risk sharing effects of social security and the stochastic properties of income growth.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2001)

   Designing social security - A portfolio choice approach.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Amerikansk økonomi: Resesjon eller ny oppgang?.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Finansmarkedene og makroøkonomien.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Remarks on global economic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Hviler på velferdsstaten.

   NHH Silhuetten

   Hefte 1.

   s.12-13.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Fastlandsøkonomi i krabbefart.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Amerikansk økonomi: Resesjon eller ny oppgang?.

  • Thøgersen, Øystein; Matsen, Egil

   (2001)

   Designing social security - A portfolio choice approach.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Fondering og privatisering av alderspensjon.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Ny økonomi - drøm eller virkelighet?.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Makroøkonomiske utsikter og finansmarkedene.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Global economic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Global economic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Global economic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Social security reforms and early retirement.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   En "ABC" for ECB.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Global economic prospects.

  • Thøgersen, Øystein

   (2001)

   Global economic prospects.

  • Thøgersen, Øystein; Hamilton, Carl; Andreassen, Marianne; Andreassen, Harald Magnus

   (2000)

   Norway Bank Watch - May 2000.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Pengepolitikk og makroøkonomiske utsikter.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Social security reforms and early retirement.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Pengepolitikk og økonomisk vekst.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Business cycles analysis and the macroeconomic outlook for year 2000.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Finansmarkeder og økonomisk vekst.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Assessing the effects of early retirement programs.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Hvor mye politikk tåler økonomien?.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Norway Bank Watch - May 2000.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Assessing the effects of early retirement programs.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Gir høye oljepriser en "hard" landing?.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (2000)

   Renten virker.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Brister Greenspan-boblen?.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Inflasjonsmål i 2000.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Politikk-spill i Euroland.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

  • Thøgersen, Øystein

   (1999)

   Er 'the new economy' bare nonsens?.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway