Hopp til hovedinnhold

Berit Zachrisen

Pensjonistavlønning

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-224
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Zachrisen, Berit

   (2018)

   Play in an ethnically diverse preschool : conditions for belonging. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow.

   Routledge

   ISBN 9781138230705.

   s.132-146.

   DOI: 10.4324/9781315317007-9

  • Zachrisen, Berit

   (2018)

   Recognizing Children’s Diverse Backgrounds: Democracy and Equality in Preschool. I: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises.

   Springer Nature

   ISBN 978-3-319-75558-8.

   s.231-247.

   DOI: 10.1007/978-3-319-75559-5_14

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Kultursensitiv omsorg i barnehagen.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 35.

   Hefte 2-3.

   s.105-119.

   DOI: 10.5324/barn.v35i2-3.3676

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   The Contribution of Different Patterns of Teachers’ Interactions to Young Children’s Experiences of Democratic Values During Play.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 48.

   Hefte 2.

   s.179-192.

   DOI: 10.1007/s13158-016-0166-0

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2015)

   Verdipedagogikk i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02451-6.

  • Andersen, Camilla Eline; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit

   (2015)

   En multikulturell barnehage i et monokulturelt sosialt landskap - analytiske innspill til framtidig mangfoldstenkning i barnehagen. I: Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0313-3.

   s.39-59.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Interaksjoner i lek mellom barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn.

   Dansk pædagogisk tidsskrift

   ISSN 0904-2393.

   Hefte 1.

   s.81-88.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02343-4.

  • Zachrisen, Berit

   (2009)

   Klasseledelse på grunnlag av elevenes forutsetninger. I: Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning.

   Oplandske Bokforlag

   ISBN 978-82-7518-168-6.

   s.39-57.

  • Zachrisen, Berit

   (2009)

   Empowerment i faglige dialoger : på jagt efter den gode praksis.

   Dansk pædagogisk tidsskrift

   ISSN 0904-2393.

   Volum 4.

   Hefte 4.

  • Zachrisen, Berit

   (1998)

   Om en lekende innstilling i småskolen.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte nr. 3.

   s.57-62.

  • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Hollekim, Inge

   (1998)

   "Når du tar gøy på alvor, så har du ikke tid til å ha det moro" : om e n lekende holdning i småskolen. I: Nok er nok : perspektiver på norsk lærerutdanning : festskr ift til Per Østeruds 70-årsdag.

   s.225-236.

 • Bøker og kapitler
  • Zachrisen, Berit

   (2020)

   Omsorg i en kulturell kontekst. Kultursensitiv omsorg i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-03201-6.

  • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-566-4.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt.

   ISBN 978-82-7644-566-4.

   Hefte 43.

  • Zachrisen, Berit

   (2013)

   Interetniske møter i barnehagen: Vilkår for barns samhandling i lek.

   ISBN 978-82-7644-544-2.

  • Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit

   (2011)

   The multicultural kindergarten in rural areas.

   Høgskolen i Hedmark

   ISBN 9788276718492.

   Hefte 15.

  • Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit

   (2011)

   Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene.

   Hefte 15-2011.

  • Ekern, Kirsten; Zachrisen, Berit

   (2006)

   Tegning som lek : en analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbollek Drawing as play.

   ISBN 8276715567.

   Hefte 13.

  • Zachrisen, Berit

   (2005)

   Fra Pokémon til Digimon : en etisk analyse av to populære TV-serier From Pokémon to Digimon : an ethical analysis of two popular TV-shows.

   ISBN 8276714595.

   Hefte 6.

  • Zachrisen, Berit

   (2003)

   Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring : evaluering av Puggandplay II It is possible to get quite a lot of fun out of learning : evaluation of Puggandplay II.

   ISBN 8276713254.

   Hefte 18.

  • Zachrisen, Berit

   (2002)

   Å finne veien i en "jungel av klikk".

   ISBN 8276712355.

   Hefte 7.

  • Zachrisen, Berit

   (2001)

   Vurdering av ClassFronter.

   ISBN 8276711766.

  • Zachrisen, Berit

   (2000)

   Når leken blir skolemoden.

   ISBN 82-7671-115-4.

   Hefte 6.

  • Bergundhaugen, Tor; Søby, Kristin; Zachrisen, Berit

   (1996)

   Lek i småskolen.

  • Prestkvern, Kjersti; Lillevold, Kari; Kværneng, Kirsti; Ødegaard, Torbjørn; Zachrisen, Berit

   (1993)

   Fra jord til bord : poteten til glede og nytte - tverrfaglig emnearbeid for barnehagen.

 • Formidling
  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Praksisfortellinger - i arbeid med tilhørighet i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2020)

   Identitetsfortellinger i barns lekende samspill.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Foreldresamarbeid i barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Tilrettelegging for lek i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   'Third culture kids'.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Vennskap i barnehagen og Sosiogram.

  • Zachrisen, Berit

   (2018)

   Anerkjennelse av barns tilhørighet til ulike fellesskap: Kultursensitiv omsorg i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper.

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Voksnes rolle i barns lek.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

  • Zachrisen, Berit; Zachrisen, Berit

   (2018)

   Mangfold og gjensidig respekt - Rammeplan for barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Ethnicity, minority, inclusion, exclusion.

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Interetniske møter i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2017)

   Å støtte barns vennskap i barnegrupper preget av etnisk diversitet.

  • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2016)

   Values education in Norwegian Preschool..

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2016)

   Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1.

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   (Sam-) spill med verdier i lek.

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   Den flerkulturelle barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   Interetnisk lek: Pedagogiske refleksjoner.

  • Zachrisen, Berit

   (2016)

   Interetniske møter i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Communication of democratic values in inter-ethnic play.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Interetnisk lek.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Interetniske møter i lek.

  • Zachrisen, Berit

   (2015)

   Like muligheter i lek? Om lek og flerkulturelle møter i barnehagen..

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Flerkulturalitet i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Values in teacher-child communication during play sessions.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter .

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Doktorgradsstafett: Interetniske møter i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit

   (2014)

   Den flerkulturelle barnehagen: Interetniske møter i lek.

  • Sand, Sigrun; Engen, Thor Ola; Zachrisen, Berit

   (2013)

   Barnehagen som lærings- og dannelsesarena.

  • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit

   (2013)

   Utvikling av flerkulturelle praksiser gjennom aksjonsforskning og survey.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Play in a multicultural kindergarten: The multicultural kindergarten in rural areas in Norway.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Aksjonsforskning.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Lek som en møteplass i barnehagen mellom barn med ulik etnisk bakgrunn.

  • Zachrisen, Berit

   (2010)

   Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk.

  • Dobson, Stephen; Søby, Kristin Elisabeth; Zachrisen, Berit

   (2010)

   Etiske og metodiske refleksjoner rundt bruk av video i forskning i barnehage og skole.

  • Kristoffersen, Chamilla Strædet; Engen, Thor Ola; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Zachrisen, Berit

   (2009)

   Et prosjekt for en videreutvikling av førskolepedagogikken.

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Volum 1.

   s.38-40.

  • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Kristoffersen, Chamilla Strædet

   (2008)

   Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk.

  • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola

   (2008)

   Presentasjon av prosjektet Barnehagen i rurale områder.

  • Zachrisen, Berit

   (2008)

   Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

  • Zachrisen, Berit

   (2008)

   Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

  • Zachrisen, Berit

   (2008)

   Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage.

  • Zachrisen, Berit

   (2007)

   Videoobservasjon i barnehage og skole.

  • Zachrisen, Berit

   (2007)

   Å lytte til barns fortellende tegninger.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Volum 25.

   Hefte 4.

  • Zachrisen, Berit

   (2005)

   Fra Pokémon til Digimon. En etisk analyse av to populære Tv-serier.

  • Zachrisen, Berit

   (2005)

   Children?s drawing activities as a form of symbolic play.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola

   (2010)

   Multicultural kindergartens in rural areas in Norway.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway