Hopp til hovedinnhold

Odd Einar Falnes Olsen

Professor

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-341
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Medias rolle i krisehåndtering

   Universitetsforlaget

   s.221-235.

  • Sazak, Ömer Faruk; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Development of the concept of radicalization

   Research Publishing Services

  • Olsen, Odd Einar Falnes

   (2019)

   Dilemmas of standardization in risk governance.

   Routledge

   s.275-280.

   DOI: 10.4324/9780429290817-20

  • Olsen, Odd Einar Falnes

   (2019)

   The standardization of risk governance

   Routledge

   s.3-15.

   DOI: 10.4324/9780429290817-2

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig

   (2018)

   Identifying hazards to include in risk analyses

   CRC Press

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2017)

   How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures

   CRC Press

   s.269-275.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth Arne

   (2016)

   Perspektiver på Samfunnssikkerhet

   Cappelen Damm Akademisk

  • Høyland, Sindre; Hollund, Jan Gustav; Olsen, Odd Einar

   (2015)

   Gaining access to a research site and participants in medical and nursing research: a synthesis of accounts

   Medical Education

   ISSN 0308-0110.

   Volum 49.

   Hefte 2.

   s.224-232.

   DOI: 10.1111/medu.12622

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2012)

   Knowledge creation and reliable decision-making in complex emergencies

   Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management

   ISSN 0361-3666.

   Volum 36.

   Hefte 2.

   s.212-232.

   DOI: 10.1111/j.1467-7717.2011.01255.x

  • Scharffscher, Kristin Sørung; Olsen, Odd Einar

   (2011)

   Strengthening women’s security in crisis? The virtual implementation of strategies and guidelines

   Journal of Emergency Management

   ISSN 1543-5865.

   Volum 9.

   Hefte 3.

   s.45-59.

   DOI: 10.5055/jem.2011.0000

  • Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas H; Olsen, Odd Einar

   (2011)

   Responses to accidents in different industrial sectors

   Safety Science

   ISSN 0925-7535.

   Volum 49.

   Hefte 1.

   s.90-97.

   DOI: 10.1016/j.ssci.2009.12.007

  • Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas

   (2010)

   Small steps towards big accidents

   CRC Press

   s.335-340.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2009)

   Conflicting goals and mixed roles in risk regulation: a case study of the Norwegian Petroleum Directorate

   Journal of Risk Research

   ISSN 1366-9877.

   Volum 12.

   Hefte 3-4.

   s.427-441.

   DOI: 10.1080/13669870902952861

  • Olsen, Odd Einar; Lindøe, Preben Hempel

   (2009)

   Risk on the ramble: The international transfer of risk and vulnerability

   Safety Science

   ISSN 0925-7535.

   Volum 47.

   Hefte 6.

   s.743-755.

   DOI: 10.1016/j.ssci.2008.01.012

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2008)

   Risiko på vandring

   Tapir Akademisk Forlag

   s.19-37.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2008)

   Risk on the ramble: The international transfer of risk and vulnerability

   Safety Science

   ISSN 0925-7535.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2007)

   Mindful operations in complex emergencies

   Taylor & Francis

   s.961-968.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2007)

   Conflicting Goals and Regulators Roles

   Taylor & Francis

   s.585-591.

  • Aase, Karina; Olsen, Odd Einar; Pedersen, Cathrine

   (2007)

   Learning engineers to reflect: Obstacles and remedies in an engineering community

   International Journal of Learning and Change

   ISSN 1740-2875.

   Volum 2.

   Hefte 4.

  • Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas

   (2007)

   Technological change as a trade-off between social construction and technological paradigms

   Technology in society

   ISSN 0160-791X.

   Volum 29.

  • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar; Hovden, Jan

   (2007)

   Societal Safety: Concept, Borders and Dilemmas

   Journal of Contingencies and Crisis Management

   ISSN 0966-0879.

   Volum 15.

   Hefte 2.

   s.69-79.

  • Aase, Karina; Olsen, Odd Einar Falnes; Pedersen, Cathrine

   (2007)

   Learning engineers to reflect: obstacles and remedies in an engineering community

   International Journal of Learning and Change

   ISSN 1740-2875.

   Volum 2.

   Hefte 4.

   s.343-364 .

  • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar

   (2007)

   Resistance or acceptance? Mitigation strategies in risk management

   Risk Management: An International Journal

   ISSN 1460-3799.

   Volum 9.

   s.255-270.

  • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar

   (2006)

   Reliability-seeking networks in complex emergenceis

   International Journal of Emergency Management

   ISSN 1471-4825.

   Volum 4.

   Hefte 2.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   The use of metaphors in communicating risk and conflicting goals

   Taylor & Francis

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar; Lie, Terje

   (2006)

   Systematic Occupational Health and Safety Management in Complex Industrial Settings

   Applied Ergonomics

   ISSN 0003-6870.

   Hefte CD-ROM.

  • Juhl, Kirsten Voigt; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   Societal safety, archaeology and the investigation of contemporary mass graves

   Journal of Genocide Research

   ISSN 1462-3528.

   Volum 8.

   Hefte 4.

  • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar

   (2005)

   Different strategies - Equal practice? Risk assesment and management in municipalities

   Risk Management: An International Journal

   ISSN 1460-3799.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.37-47.

  • Scharffscher, Kristin Sørung; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2004)

   Rape in refugee camps as organisational failures

   International Journal of Human Rights

   ISSN 1364-2987.

   Volum 8.

   Hefte 4.

   s.377-397.

  • Nilsen, Aud Solveig; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Universal and Contextual Tools as a double Strategy in Emergency Planning

   ?

   Volum 2.

   Hefte 01.feb.

  • Pedersen, Cathrine; Aase, Karina; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   The Rise and Fall of Collective Reflection

   Reflections: The SoL Journal

   ISSN 1524-1734.

   Volum 5.

   Hefte 3.

   s.1-12.

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Implementing Quality and Health/Safety Systems in the Hospitality Industry. A Comparison with the Aluminium Industry

   Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism

   ISSN 1502-2250.

  • Olsen, Odd Einar; Lindøe, Preben

   (2004)

   Trailing Research Based Evaluation ? Phases and Roles

   Evaluation and Program Planning

   ISSN 0149-7189.

   Volum 27.

   s.371-380.

  • Lindøe, Preben; Mikkelsen, Aslaug; Olsen, Odd Einar

   (2002)

   Fallgruver i følgeforskning

   Tidsskrift for samfunnsforskning

   ISSN 0040-716X.

   s.219-218.

  • Mikkelsen, Aslaug; Øgaard, Torvald; Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2002)

   Job characteristics and computer anxiety in the production industry

   Computers in Human Behavior

   ISSN 0747-5632.

   Volum 18.

   Hefte 3.

   s.223-239.

  • Olsen, Odd Einar

   (1990)

   Planning Theory in a Paradigm Perspective

   ?

   Hefte 7.

   s.83-91.

 • Bøker og kapitler
  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2019)

   Media og krisehåndtering : Utfordringer i en ny mediehverdag

   Cappelen Damm Akademisk

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Juhl, Kirsten Voigt; Lindøe, Preben Hempel; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2019)

   Standardization and risk governance: A multi-disciplinary approach

   Routledge

  • Mathiesen, Espen Reiss; Olsen, Odd Einar; Boyesen, Marit

   (2008)

   Media og krisehåndtering

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Boyesen, Marit

   (2007)

   Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2007)

   Dilemmas in a humanitarian crisis!:

  • Olsen, Odd Einar; Langhelle, Oluf; Engen, Ole Andreas

   (2006)

   Contradictions between risk management and sustainable development

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2005)

   We landed on our feet again: NRC's reaction to the tsunami of December 26th 2004

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar; Hovden, Jan

   (2005)

   Samfunnssikkerhet: forsøk på en begrepsfesting

   Hefte 2005/034.

  • Buytendorp, Hege; Jakobsson, Eva; Olsen, Odd Einar

   (1997)

   IT-nettet : store visjoner og små resultater?

  • Olsen, Odd Einar; Heide, Morten

   (1992)

   Bærekraftig næringsutvikling: Perspektiver på industrialisering i utviklingsland

 • Formidling
  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar

   (2021)

   Sikkerhet er ingen unnskyldning for å lukke debatter om nytt regjeringskvartal

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes; Scharffscher, Kristin Sørung

   (2020)

   Når krisen rammer krisen

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Scharffscher, Kristin Sørung; Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Koronakommisjonen og samfunns­­sikkerheten etter korona

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Kunsten å avslutte en krise

   Dagsavisen

   ISSN 1503-2892.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel

   (2020)

   Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Amundsen, Bård; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Forskere med oppfordring til myndighetene: – Nå må folk få klare beskjeder

  • Olsen, Odd Einar Falnes; Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2020)

   Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Risikopolitikk ved et veiskille?

   Agenda Magasin

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Den vanskelige tilliten til myndig­­heter og overvåkingsteknologien

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2020)

   Føre-var – før og nå

   Agenda Magasin

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Conflicting Values In Security Management:A Multilevel Analysis of Security Measures in the rebuilding of the Government Complex in Norway

  • Jore, Sissel Haugdal; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Conflicting Values In Security Management: A Multilevel Analysis of Security Measures in the rebuilding of the Government Complex in Norway

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig

   (2018)

   Identifying hazards to include in risk analyses

  • Cederholm, Sandra; Jensen, Anine; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2016)

   How ancient coordination structures hamper the technological revolution in humanitarian aid

  • Jensen, Anine; Cederholm, Sandra; Olsen, Odd Einar Falnes; Kruke, Bjørn Ivar

   (2016)

   When local capacity becomes insignificant in humanitarian action

  • Åsveen, Guro; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   Crowd seeding for community participation in emergency preparedness

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures

  • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig

   (2016)

   RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study

  • Engen, Ole Andreas Hegland; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2016)

   Beredskap på helsa løs

   NRK Ytring

  • Olsen, Odd Einar; Kruke, Bjørn Ivar

   (2015)

   Militær krig mot ideer er umulig: Krigføring og stengte grenser er symbolpolitikk og et utslag av panikk.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Dommersnes, Tor Dagfinn; Egeland, Jan Laurits; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2015)

   Én million til Europa tilsvarer 260 til Stavanger

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar

   (2013)

   Dilemmaer i Samfunnssikkerheten. Organisatoriske og politiske utfordringer

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   Humanitarian Emergency Management: Sector Characteristics and the Potential for Coordination

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   The use of metaphors in communicating risk and conflicting goals

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar

   (2006)

   Humanitarian emergency management; Sector characteristics and the potential for coordination

   ?

  • Boyesen, Marit; Olsen, Odd Einar

   (2005)

   Samfunnsikkerhet -hva er det?

   ?

   Volum Nr.1, 2005, 10.årgan.

   Hefte Nr.1, 2005, 10.årgan.

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar; Rosenlund, Lennart

   (2005)

   Stability and Change. Technology & Knowledge Networks in the Norwegian Supplier Industry

  • Lindøe, Preben; Olsen, Odd Einar

   (2005)

   Hva skjer egentlig i oljå?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Olsen, Odd Einar; Nilsen, Aud Solveig

   (2004)

   Different strategies ? equal practice? Safety management in municipalities

  • Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i en globalisert verden

  • Engen, Ole Andreas; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Industrial dynamics, innovation and development

  • Kruke, B.I.; Olsen, Odd Einar

   (2004)

   Reliability seeking networks in complex emergencies

  • Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2003)

   Humanitær og militær innsats - en farlig rolleblanding

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Heide, Morten; Olsen, Odd Einar

   (1992)

   The informal sector in developing countries and its significance for sustainable industrial development

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mathiesen, Espen; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2018)

   Auditorium UIS Terror og risikoforståelse

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway