Hopp til hovedinnhold

Svein Erik Nergaard

Førstelektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective

   Springer Nature

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2018)

   "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?

   Fagbokforlaget

   s.49-70.

 • Bøker og kapitler
  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Hjelp til lærere i klasserommet -lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering

   Universitetet i Stavanger

 • Formidling
  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Inkluderende klasseledelse

  • Nergaard, Svein Erik

   (2019)

   Alternativ opplæring -muligheter og begrensninger

  • Nergaard, Svein Erik

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Pedagogisk analyse

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Problematferd-strategier og tiltak

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Medborgerskap i praksis

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Videreføring av Læringsmiljøprosjektet

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?

  • Nergaard, Svein Erik

   (2018)

   Forebygging, avdekking og stopping av mobbing

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   Kollegaveiledning-observasjon

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2017)

   Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   Lærings- og elevsyn

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases

  • Nergaard, Svein Erik

   (2017)

   De utfordrende elevene

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Organisasjonsutvikling

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Pedagogisk analyse

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2016)

   Om avdekking, stopping og håndtering av mobbing. et arbeidsmøte

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research

  • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

   (2016)

   Organisasjonsutvikling

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Pedagogisk analyse - arbeid i lærergrupper

  • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor

   (2016)

   Avdekking og stopping av mobbing

  • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig

   (2016)

   Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv – fra teori til praksis

  • Nergaard, Svein Erik

   (2016)

   Rektors rolle og oppgaver

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2015)

   Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Mobbing -hva er det og hva skal vi gjøre?

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Betingelser for utvikling av gode læringsmiljø

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   God start Klasseledelse

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hvorfor er inkludering så viktig -også i skolen? Ambulerende team som lokalt utviklingsarbeid

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?

  • Nergaard, Svein Erik

   (2015)

   Alternative opplæringsarenaer - elevens redning eller utstøyting og segregering?

  • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø

  • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på endringsarbeid

  • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Organisasjonsutvikling med vekt på endringsledlse

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverksamling for alternative skoletiltak

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverkssamling for alternative skoletiltak i Akershus/Østtfold

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverkssamling for LP-modellen i Risør

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Avdekking av mobbbing

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Klasseledelse

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Læringsmiljøutvikling i Masfjorden

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Raising The Achievement of all learners in inclusive education, project

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Utviklingsarbeid på skolene i Masfjorden

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Nettverkssamling for LP-modellen i Risør

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Nettverksamling for alternative skoletiltak i Østfold/Akershus

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Systemarbeid i PPT

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2014)

   Etablering av faglige nettverk

  • Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Utvikling av læringsmiljøet i skolene i Masfjorden

  • Vold, Elin Kragset; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   Ut av klassen

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   PPT som aktør i Systemrettet arbeid

  • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik

   (2014)

   PPTs rolle i systemrettet arbeid

  • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Veiledning av Ambulerende team i Arendal

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole

   Fagbokforlaget

   s.174-186.

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Hva skjer i grunnskolen - bare mer segregering?

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 13.

   s.46-47.

  • Nergaard, Svein Erik; Rafaelsen, Frank

   (2013)

   En skole som bøyer av for urettferdighet?

   Manifest tidsskrift

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverksseminar LP-Risør

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Klasseledelse

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Profesjonell fagkompetanse

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Utviklingsprosjekt i Nissedalskolene

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Analysemodell for skoleutvikling

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Læring for alle innenfor fellesskapet

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Helhet og sammenheng i Nissedalskolene

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Analyseverktøy

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   Lærernes læring i profesjonelle fellesskap

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Læringsmiljø

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverkssamling LP-Risør

  • Nergaard, Svein Erik; Ragnhildstveit, Håvard

   (2013)

   Mobbing-hva er det og hva gjør vi?

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2013)

   Nettverksmøte LP-Risør

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i netverk for alternative skoletiltak

  • Nergaard, Svein Erik

   (2013)

   Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus

  • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn

   (2012)

   Læringsledelse Rælingen kommune

  • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje

   (2012)

   Klasseledelse

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway