Hopp til hovedinnhold

Elin Ødegård

Tidligere avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin

   (2020)

   Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging

   Fagbokforlaget

  • Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge

   (2017)

   Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage

   Cappelen Damm Akademisk

  • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin

   (2016)

   Barnehagelæreres profesjonslæring

   Fagbokforlaget

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak?

   Akademika forlag

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R.

   (2014)

   Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

   UNIPED

   ISSN 1893-8981.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.19-31.

   DOI: 10.3402/uniped.v37.23814

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer

   Akademika forlag

   s.279-286.

  • Ødegård, Elin; Røys, Helge

   (2013)

   Å dra lasset sammen. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen

   Cappelen Damm Akademisk

  • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2008)

   Kompetansebygging i hetrogene veiledningsgrupper

   Tapir Akademisk Forlag

   s.137-146.

  • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2007)

   Mangfold gir muligheter : om mangfold som ressurs for kompetansebygging

   s.45-56.

 • Bøker og kapitler
  • Ødegård, Elin

   (2011)

   Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket

   Hefte 145.

  • Karlsen, Thorbjørn J.; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune; Ødegård, Elin

   (2005)

   Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole Forankring i lokal arbeidsgiverpolitikk, med fokus på kvalitet

   Hefte 5.

  • Løkka, Niri; Ødegård, Elin

   (2004)

   Praksis som læringsarena : FOU-rapport 2001-2003

 • Formidling
  • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi

   (2020)

   Interaktiv forskning som omdreiningspunkt for kompetansebygging i barnehagen.

  • Ødegård, Elin

   (2019)

   Ledere som kan og vil

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2019)

   Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging​

  • Ødegård, Elin

   (2019)

   Interaktivforskning - redskap for komeptansebygging

  • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi

   (2019)

   Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Hvordan skape et godt og tryggt læringsmiljø i barnehager?

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Tochange and improvequality in kindergarten. Developing professional learning communities through leadership.

  • Ødegård, Elin

   (2017)

   Alle skal med i utviklingen av den lærende barnehage

  • Ødegård, Elin

   (2016)

   Bridging different competencies - aleadership perspective

  • Ødegård, Elin; Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn

   (2016)

   Exploring the complexity of competence building. Mixed theoretical perspectives, a source for deeper understanding and New answers.

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Bjerkholt, Eva

   (2016)

   Utforsking av barnehagelæreres kompetansebygging. Ulike teoretiske perspektiver som kilde til dypere forståelse og nye muligheter?

  • Ødegård, Elin; Martinsen Torve, Marianne

   (2016)

   Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljøer i norsk kontekst

  • Ødegård, Elin

   (2016)

   Veiledning og ledelse som ild og vann eller hånd i hanske

  • Ødegård, Elin; Røys, Helge

   (2015)

   Pedagogisk ledelse i barnehager

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Pedagogisk ledelse i barnehager

  • Nordahl, J.; Ødegård, Elin

   (2015)

   Competence development through mentoring: Pedagogical leaders’ follow up of academic concepts while mentoring their assistants

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting quality through interactive research

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting leadership through staff training

  • Ødegård, Elin

   (2015)

   Promoting quality in kindergarten through staff training. How can mentoring create opportunities for professional leadership?

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Professional practice under pressure. Promoting quality in leadership through interactive research

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Professions under pressure. Interactive research possiblities and challengers

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Veiledning og kritisk tenkning

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin

   (2014)

   Professional practice under pressure? Views on challenges and possibilities of kindergarten teachers`professional development

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2014)

   Are there footprints of critical thinking in mentoring sessions?

  • Ødegård, Elin

   (2014)

   Pedagogisk ledelse i barnehager

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Legitimitet og lojalitet - lederens utfordring

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2013)

   Danning i lys av kritisk tenkning

  • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind

   (2013)

   How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview

  • Ødegård, Elin

   (2013)

   Legitimacy alnd loyalty as tools for pedagogical leadership in kindergarten

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres utfordringer

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres utfordringer

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Newly Qualified Kindergarten Teachers and leadership

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Competence building of Newly Qualified Kindergarten Teachers

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   System of mentoring of newly qualified teachers in Norway

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede førskolelæreres største utfordring

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.61-65.

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Mentoring new teachers at the University College

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper

  • Ødegård, Elin

   (2012)

   Bridging diverse competencies – a leadership perspective

  • Bjerkholt, Eva ; Ødegård, Elin

   (2011)

   Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere

  • Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn

   (2011)

   Kindergarten Teachers. Experts in a Field of Lay(women) Symposia

  • Ødegård, Elin

   (2010)

   Hjelpetrengende eller en ressurs

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

   s.67-73.

  • Hjortdal, Gry; Ødegård, Elin

   (2010)

   From leadership to management

  • Ødegård, Elin

   (2010)

   Newly qualified kindergarten techers and leadership - Do we need an alternative way of framing and constructing leadership in kindergarten?

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2009)

   Mangfold i veiledningspraksis, hvor står vi og hvor går vi?

  • Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin

   (2008)

   Mentoring of Newly Qualified pre-school Teachers; Adaptation to Their Actual Workplace or Support for Further Competence Building?

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2008)

   New teacher induction in the North of Europe

  • Ødegård, Elin; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn

   (2007)

   Diversity as a Positive Asset for Professional Competence

  • Bjerkholt, Eva; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin

   (2007)

   Mangfold som ressurs i veiledningen

  • Ødegård, Elin

   (2007)

   Feltarbeid og etiske utfordringer. Hvilke etiske utfordringer må jeg som forsker på nyutdannede førskolelærere være forberedt på?

  • Ødegård, Elin; Hansson, Eidbjørg; Samuelsen, Arne Marius; Hjortdal, Gry; Gjemmestad Nilsen, Anne; Hofstad Dahl, Anne

   (2006)

   Veiledning og det estetiske blikket på praksisbarnehagen

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin

   (2005)

   Veiledning en investering i stabilitet

 • Kunstnerisk produksjon
  • Karlsen, Thorbjørn J.; Pihlstrøm, Jon T.; Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune

   (2006)

   Ny i Yrket Et tiltak om veiledning av nyutdannede

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway