Hopp til hovedinnhold

Erik Nordgreen

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   "Kick-off" Motivasjonsforedrag ved oppstart av LP

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   ANALYSEMODELLEN OG SYSTEMARBEID

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Dag 2. Grunnopplæring i LP

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppelederopplæring for skoler og barnehager i LP

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Autoritative voksne

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonens betydning for god klasseledelse.Hvordan blir man en bedre klasseleder?

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Et relasjonelt perspektiv på klasseledelse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kartlegging og håndtering av mobbing

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentyasjon av LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk grunnlagstenkning.Verdibasert ledelse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kollektive læringsprosesser

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Avdekking og håndtering av mobbing

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kartlegging av mobbing og bruk av sosiogram Gjennomført sammen med Bente Granberg

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Autoritative voksne

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse - med et blikk på klasseledelse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.Et prinsipielt og triangulært perspektiv

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, elever og foreldre.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, barn og foresatte.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentasjon av Læringsmiljøprosjektet

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonsbygging – et profesjonsetisk ansvar

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Grunnopplæring i LP

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   MOTIVASJON I ET RELASJONELT PERSPEKTIV

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   «Relasjonell forståelse og relasjonelle ferdigheter i arbeidet med å forebygge elevers fravær i skolen.»

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse og kommunikasjon

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse - Med et blikk på klasseledelseEn praktisk tilnærming

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Verdibasert ledelse. Prinsippiell etisk grunnlagstenkning

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentasjon av LP

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av analysemodellen i LP

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Institusjonalisering og bærekraft

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Prinsipper for utvikling av et godt læringsmiljø

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av LP-modellen og prinsipper for god skoleutvikling

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonskompetanse - en praktisk tilnærming

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Endringsledelse - En relasjonell forståelse

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonskompetanse

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Grunnopplæring i LP for skoler, barnehage, skoleeier og PPT

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Innføring i bruk av analysemodellen i LP

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av Analysemodellen i LP

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Endringsarbeid i skoler

  • Nordgreen, Erik; Støen, Janne

   (2013)

   Spennende prosjekt i skole og barnehage

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonelle ferdigheter

   Fagbokforlaget

   s.64-75.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Analyseverktøyet i LP-modellen

   Fagbokforlaget

   s.208-215.

  • Nordgreen, Erik

   (2011)

   Pedagogisk refleksjon. Hvorfor og Hvordan

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway