Hopp til hovedinnhold

Erik Nordgreen

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   "Kick-off" Motivasjonsforedrag ved oppstart av LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   ANALYSEMODELLEN OG SYSTEMARBEID.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Dag 2. Grunnopplæring i LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppelederopplæring for skoler og barnehager i LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Autoritative voksne.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonens betydning for god klasseledelse.Hvordan blir man en bedre klasseleder?.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Et relasjonelt perspektiv på klasseledelse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kartlegging og håndtering av mobbing.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentyasjon av LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk grunnlagstenkning.Verdibasert ledelse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kollektive læringsprosesser.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Avdekking og håndtering av mobbing.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kartlegging av mobbing og bruk av sosiogram Gjennomført sammen med Bente Granberg.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Autoritative voksne.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse - med et blikk på klasseledelse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.Et prinsipielt og triangulært perspektiv.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, elever og foreldre.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, barn og foresatte.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentasjon av Læringsmiljøprosjektet.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonsbygging – et profesjonsetisk ansvar.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Grunnopplæring i LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   MOTIVASJON I ET RELASJONELT PERSPEKTIV.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   «Relasjonell forståelse og relasjonelle ferdigheter i arbeidet med å forebygge elevers fravær i skolen.».

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse og kommunikasjon.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse - Med et blikk på klasseledelseEn praktisk tilnærming.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Verdibasert ledelse. Prinsippiell etisk grunnlagstenkning.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentasjon av LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av analysemodellen i LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Institusjonalisering og bærekraft.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Prinsipper for utvikling av et godt læringsmiljø.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av LP-modellen og prinsipper for god skoleutvikling.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonskompetanse - en praktisk tilnærming.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Endringsledelse - En relasjonell forståelse.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Grunnopplæring i LP for skoler, barnehage, skoleeier og PPT.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Innføring i bruk av analysemodellen i LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av Analysemodellen i LP.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Endringsarbeid i skoler.

  • Nordgreen, Erik; Støen, Janne

   (2013)

   Spennende prosjekt i skole og barnehage.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonelle ferdigheter. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.64-75.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Analyseverktøyet i LP-modellen. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.208-215.

  • Nordgreen, Erik

   (2011)

   Pedagogisk refleksjon. Hvorfor og Hvordan.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway