Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Moss, Sigrun Marie

   (2021)

   Inter-organizational learning within an organization? Mainstreaming gender policies in the Swedish Ministry of Foreign Affairs  .

   Learning Organization

   ISSN 0969-6474.

   s.1-14.

   DOI: 10.1108/TLO-05-2020-0103

  • Moss, Sigrun Marie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Shifting Diversity Discourses and New Feeling Rules? The Case of Brexit.

   Human Arenas

   ISSN 2522-5790.

   DOI: 10.1007/s42087-020-00177-9

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Boschma, Ronald Adalbert; Herstad, Sverre Johan

   (2020)

   Collected worker experiences and the novelty content of innovation.

   Research Policy

   ISSN 0048-7333.

   Volum 49.

   DOI: 10.1016/j.respol.2019.103856

  • Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit

   (2019)

   Learning through urban labour pools: Collected worker experiences and innovation in services.

   Environment and planning A

   ISSN 0308-518X.

   Volum 51.

   Hefte 8.

   s.1720-1740.

   DOI: 10.1177/0308518X19865550

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Foreign Workers Are Associated with Innovation, But Why? International Networks as a Mechanism.

   International regional science review

   ISSN 0160-0176.

   Volum 41.

   Hefte 3.

   s.311-334.

   DOI: 10.1177/0160017615626217

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Samanhengar mellom utanlandskfødd arbeidskraft og innovasjon: er det kjønnsmessige og geografiske skilnader? The relationship between foreign-born workers and innovation: Are there gender and geographical differences?.

   Søkelys på arbeidslivet

   ISSN 1504-8004.

   Volum 35.

   Hefte 3.

   s.171-185.

   DOI: 10.18261/issn.1504-7989-2018-03-03

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2018)

   The Differentiated Effects of Human Resource Diversity on Corporate Innovation.

   International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM)

   ISSN 0219-8770.

   Volum 15.

   Hefte 5.

   DOI: 10.1142/S0219877018500463

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragnar

   (2017)

   “Do firms in upstream oil and gas sectors benefit from co-location?”. I: Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

   DOI: 10.1016/j.exis.2017.09.001

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   ”Foreign workers are associated with innovation, but why? International networks as a mechanism”. I: Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

   DOI: 10.1177/0160017615626217

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Benefitting from co-location? Evidence from the upstream oil and gas industry.

   The Extractive Industries and Society

   ISSN 2214-790X.

   Volum 4.

   Hefte 4.

   s.904-914.

   DOI: 10.1016/j.exis.2017.09.001

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   "Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and peripheral regions".. I: Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   On the differentiated effects of human resource diversity on organizational learning and innovation. I: Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and peripheral regions.

   Regional Studies, Regional Science

   ISSN 2168-1376.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.491-505.

   DOI: 10.1080/21681376.2016.1258324

 • Bøker og kapitler
  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Innovation, Space, and Diversity.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-692-0.

   Hefte 327.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   På Nebo Bjerg? Ein studie av høgkompetent utanlandsk arbeidskraft og den maritime klynga på møre..

 • Formidling
  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Hvilken betydning har Covid-19 for bedrifter og næringer? .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Mangfald, innovasjon og inkludering.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Grønn omstilling som faglig satsing.

  • Broekel, Tom; Sareen, Siddharth; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; By, Rune Todnem; Rothkopf, Alexander Karl

   (2021)

   Dog Eat Dog.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Rekruttering og mangfoldsleiing.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Agwu, Ukeje

   (2021)

   NORSI fireside chat with Marte Solheim.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Eide, Ann Elida

   (2021)

   Forretningsliv på digitale flater: Det handler (fortsatt) om relasjoner.

   Preprint: technical report

   DOI: DOI: 10.13140/RG.2.2.12917.70883

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Outreach: dissemination is a waste of time!.

  • Sandtorv, Alexander Harald; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Hem Eriksen, Marianne; SKAM, Eivind

   (2021)

   Hvorfor i alle dager stjeler folk Pride-flagg? Kjemikeren, innovasjonsforskeren og arkeologen får med seg Skam-Eskild som gjesteforsker. .

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Asheim, Bjørn Terje; Tveterås, Ragnar

   (2021)

   Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk.

   Forskningspolitikk

   ISSN 0333-0273.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Mangfald er å bli invitert til festen; inkludering er å bli bydd opp til dans.

  • Tjønndal, Anne; Shah, Feroz Mehmood; Erdal, Marta Bivand; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Korsvoll, Nils Hallvard; Sareen, Siddharth

   (2021)

   Mangfold i forsknings-Norge 2021 .

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Kva betyr innovasjon i forsking?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Digitalisering under Covid-19: frå sjokkdigitalisering til re-orientering?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Vuja de: the creative approach to innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Diversity and Innovation: Barriers and Opportunities.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Service innovation at the intersection between collected worker experience and creativity stimulating methods.

  • Tjønndal, Anne Beret; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Sareen, Siddharth; Korsvoll, Nils Hallvard

   (2021)

   What is diversity at University?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Lets talk about diversity: with Torund Bryhn, Loveleen Brenna, Britt Nilsen, Michaelle Gocko and Marte C.W.Solheim.

  • Sareen, Siddharth; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Erdal, Marta Bivand; Korsvoll, Nils Hallvard; Shah, Feroz Mehmood; Tjønndal, Anne Beret

   (2021)

   Diversity in Norwegian Academia 2021.

   PRIO Blogs

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Mangfald i samfunnsbedrifter: korleis gir mangfald ein betre arbeidskvardag?.

  • Sareen, Siddharth; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Erdal, Marta Bivand; Shah, Feroz Mehmood; Tjønndal, Anne

   (2021)

   Diversity in Norwegian Academia 2021 .

   PRIO Blogs

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Digitalisering under Covid-19: Frå sjokkdigitalisering til permanent reorientering?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Mangfald, inkludering og innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Research dissamination: tips and tricks.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Lets talk about diversity: Heroes, mentors and rolemodels.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Bedriftskultur og innovasjon: er det så viktig da?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2021)

   Innovasjon: intervjua av Harald Eia om Innovasjon Q-meieriene sin innovasjonsdag.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Stadig meir positive til innvandrarar.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfold – et nødvendig onde eller positivt bidrag.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Inclusive growth: Measures to achieve a fair and just transition.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Innovation (management) and Diversity (management):Barriers and Opportunities: reflections & insights from research.

  • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Gjør utlysningene åpnere!.

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Digitalisering og Covid-19.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfoldig kunnskap som driver for innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Bedriftskultur og mangfold øker innovasjonen.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfold er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bydd opp til dans. (Om mangfold og innovasjon).

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfold er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bydd opp til dans. Om mangfold og innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Utenlandskfødd arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og innovasjon.

  • Tewdwr-Jones, Mark; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Building and Managing Research Networks: presentation by Mark Tewdwr-Jones. Chair: Marte C.W. Solheim.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Rapport fra arbeidsgruppa: Innovasjon, Entreprenørskap og berekraft i utdanningane .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Marte Solheim RSA Ambassador to Norway.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Rapport fra arbeidsgruppa: Innovasjon, Entreprenørskap og berekraft i utdanningane..

  • Eriksen, Marianne Hem; Snipstad, Sofie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Blir verden den samme igjen? Arkeologen, fysikeren og innovasjonsforskeren svarer.

   morgenbladet.no

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfald er å bli invitert til festen; inkludering er å bli bydd opp til dans.

  • furevikstrand, marianne; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Den festlege forskaren frå fjaler.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Research dissemination.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Post-doc experience.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Preparing for the PhD viva.

  • Rosbach, Marius; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Enkle grep kan gi breiare rekruttering.

  • Sandtorv, Alexander Harald; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Korsvoll, Håvard

   (2020)

   Jeg skjønner ikke poenget med denne spalten.

   morgenbladet.no

  • Sohal-David, Jyoti; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Wolf-Pack Syndrome At Companies Hampers Innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Sandtorv, Alexander Harald; Korsvoll, Nils Hallvard

   (2020)

   Ukens spørsmål: "Jeg skjønner ikke poenget med denne spalten".

   morgenbladet.no

  • Korsvoll, Nils Hallvard; Sandtorv, Alexander Harald; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Angela Merkel ler minst en gang om dagen - er det nok?.

   morgenbladet.no

  • Sandtorv, Alexander Harald; Eriksen, Marianne Hem; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Hva er kjærlighet? En kjemiker, en arkeolog og en innovasjonsforsker svarer på et av livets store spørsmål .

   morgenbladet.no

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfold og innovasjon: Muligheter og barrierer.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Turk, Eva

   (2020)

   #PolyPod: The links between diversity and innovation..

  • Sohal-David, Jyoti; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Chat With Associate Professor Marte C.W.Solheim: "Culturally Diverse Talent Facilitate Innovation".

  • Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit

   (2020)

   Collected worker experiences, knowledge integration and innovation in urban services.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Holmen, Heidi; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Eikenes, Åsmund Husabø; Eriksen, Stefka Georgieva; Bratland-Sanda, Solfrid

   (2020)

   Ta forskernes mentale helse på alvor.

   Forskerforum.no

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Mangfald og innovasjon: Moglegheiter og barrierer.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   When the Winds of change blows, some build windmills, other build walls. Hvordan bedrifter har håndtert korona-pandemien..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Relasjoner, inkluderende mangfold under Covid-19 - webinar video.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Nordmenns haldning til innvandring og innvandrarar stadig meir positiv.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   DOI: www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/4qg3WG/nordmenns-haldning-til-innvandring-og-innvandrarar-stadig-meir-positiv

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2020)

   Relasjoner, inkluderende mangfold under Covid-19.

  • Andersen Johnsen, Christine; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Bølstad, Jørgen

   (2019)

   UiS-forskere er valgt ut som medlemmer av eksklusivt akademi.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Mangfold og innovasjon: Hvordan og hvorfor mangfold bidrar til innovasjon?.

  • Vartdal, Ragnhild; Fimland, Øystein; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Bølstad, Jørgen

   (2019)

   12 nye yngre forskarar i Akademiet.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and Innovation: barriers and opportunities.

  • Brenna, Loveleen Rihel; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Mangfold viktigere enn likestilling.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2019)

   Utenlandskfødte menn og innovasjon.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er en av Norges fremste på feltet innen koblingen mellom mangfold og innovasjon. Utrolig spennende forskning om hvilke typer mangfold som bidrar til økt innovasjon! Meld deg på i dag http://www.mangfoldsledelse.net/.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and Innovation: Barriers and opportunities. Lessons from research..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity, Innovation and Inclusions: Barriers and Opportunities.

  • Tveterås, Ragnar; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Investigate the effects of innovations on the economic performance of firm in the salmon industry .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Samanhengar mellom mangfald og innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Mangfald er å bli invitert til festen, inkludering er å bli bydd opp til dans..

   Utrop - Norges første flerkulturelle avis

   Hefte 06.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Q and A med Marte C.W.Solheim.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Drivere og barrierer mellom mangfald og innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Disseminating research to a broader audience: my experience. .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Eit mangfald av stemmer gir best tenesteutvikling.

   Norsk kommunalteknisk forening. Temahefte: Kommunal teknikk.

   Volum 6.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan; Engen, Marit

   (2019)

   On Organizational Routines, Workforce Diversity and Innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity in teams.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and Inclusion: A relational approach to understanding diversity and innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Korleis og kvifor kan mangfald føre til innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Comunicación de la investigación. Mi experiencia y reflexiones generales. .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   People, Places and Evolutionary Economic Geography.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and firm-level innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and Innovation: Barriers and Opportunities. Lessons from research.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Presentasjon av Marte C.W.Solheim.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Ahmned, Neda; Hausken, Rita; Ålgård, Natalia

   (2019)

   Disrupting Cultures: The Power of Inclusion.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Eit mangfald av stemmer gir best tjenesteutvikling.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and Innovation: Barriers and Opportunities: reflections & insights from research.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Presentation of the centre for innovation research and new directions of research.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Innovation, Space and Diversity: Insights and Reflections.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Diversity and Innovation: Drivers and Barriers.

  • Pentz, Benedicte; Bølstad, Jørgen; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   To frå UiS i Akademiet for yngre forskarar.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2019)

   Drivere og barrierer mellom mangfold og innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Disseminating research to a broader audience. My experience..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Om utanlandsk arbeidskraft, internasjonale koplingar og innovasjon.

  • Gravdal, Gunn; Solheim, Rakel Cecilie Wilhelmsen; Solheim, Rebekka Wilhelmsen; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Solheim, Sara Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Vi fikk en god tid sammen.

   Hjemmet

   ISSN 0018-2842.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Ulike perspektiv på mangfald og innovasjon: på kva måtar kan mangfald bidra til innovasjon? (Og relatert til Drammen)... .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Innspelskonferansen 2018 (Innovasjon Norge): Erfaringer frå forsking og forvaltning.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Boschma, Ronald Adalbert; Herstad, Sverre Johan

   (2018)

   Workforce Diversity and Innovation Novelty Across Geography.

  • Okstad, Karen Anne; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Einarsen, Kari

   (2018)

   Forskar grand prix var ei unik oppleving!.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Mangfald og innovasjon: kva syner forskinga oss?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Innvandrarar får norske verksemder til å tenke nytt.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Diversity and innovation in relation to strategic management innovation and organizational learning.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Workshop/Paneldebatt: mangfoldsgevinst og mangfoldsledelse.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Mangfoldgevinst og Mangfoldsledelse: kva viser forskinga om dette?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Andersen, Ann

   (2018)

   Q & A med Marte C.W.Solheim.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Disseminating and communicating research to a broader audience. My experience..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Ulike perspektiv på mangfald og innovasjon: på kva måtar kan mangfald bidra til innovasjon? .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Grenseoverskridande innovasjon: på kva måtar kan mangfald bidra til innovasjon? .

  • Kindervaag, Marthe; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Innovasjonskonferansen 2018.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Disseminating your research does carry risks and can leave you vulnerable, but it is vital to developing the courage to use your voice.

   LSE Impact Blog

  • Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit

   (2018)

   The imprints of urban location on human resources and innovation in knowledge intensive services .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Styrker og utfordringer knyttet til arbeidskraft fra andre land og kulturer? .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Frå Sunnfjord til Karibien og heim att igjen: Vegen til forskarlivet.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Fostering Innovation Through Workplace Diversity.

   Regions

   ISSN 1367-3882.

   Hefte 1.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Hevnen til stadane vi forlot.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Farmor-effekten- om utanlandsk arbeidskraft og eksport.

   Rosenkilden, Næringsforeningen i Stavangerregionens månedsmagasin

   s.39-39.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Mangfold fremmer innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   NORSI- the alumni perspective.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Om innvandrere og innovasjon.

  • Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit

   (2018)

   The imprints of urban location on human resources and innovation in knowledge intensive services.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Med mot til å meine.

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

  • Kindervaag, Marthe; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Unge talenter valgt ut til kronprins-konferanse.

  • Lie, Leif Gunnar; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   På konferanse med kronprinsen.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Klynger og verdiskaping.

  • Birkemo, Arne; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   SIKT-konferansen til Stavanger i dag: Her er våre lokale leder-TALENTER.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Frå økonomifestivalen KÅKÅNOMICS på P2: Hva gjør innvandring med samfunnsøkonomien?.

  • Brenna, Loveleen Rihel; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Hvordan lede mangfold? Konkrete verktøy for at mangfold kan bli et konkurransefortrinn i en omskiftelig tid..

   Praktisk økonomi & finans

   ISSN 1501-0074.

   Volum 34.

   Hefte 3.

   s.186-195.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2871-2018-03-03

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   2018 in review: round-up of our top posts for PhDs, postdocs and early-career researchers: Disseminating your research does carry risks and can leave you vulnerable, but it is vital to developing the courage to use your voice.

   LSE Impact Blog

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Mangfald i arbeidserfaring og utdanning førar oftare til nyskaping.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Kva gjer innvandring med samfunnsøkonomien? Open debatt på Kåkå kverulantkatedralen, under Kåkånomics 2018..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   Kva gjer innvandring med samfunnsøkonomien?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2018)

   «Når man er omringet av likhet, produserer man bare variasjoner av det samme» Hvilke kompetanser trengs framover, egentlig? Hva er vi i dag i besittelse av, og hva har vi å ta av hvis vi utvider optikken vår? Om mangfold, integrering, inkludering og innovasjon i en verden i rask endring. .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Innvandring og innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Organisation of Innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Om Spice girls og ulveflokk-syndromet: korleis kan ulike former for mangfald auke innovasjonsevna?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Ulik erfaring gir nye patent: Kan menneske sine erfaringar ha ulik påverknad på ­innovasjon?.

   Dagens Perspektiv

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Hvordan påvirker ulike former for mangfold forskjellige former for innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Boschma, Ronald Adalbert; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Workforce Diversity and Innovation Novelty.

  • Pentz, Benedicte; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Immigrants help Norwegian companies to think differently.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Steinkopf, S.; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Mangfold fremmer innovasjon.

  • Pentz, Benedicte; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innvandrere får norske bedrifter til å tenke nytt.

  • Pentz, Benedicte; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Immigrants help Norwegian companies to think differently.Companies that hire immigrants have more international partnerships and are more innovative, according to researcher..

  • Andersson, Bård; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Mer innovasjon og eksport med innvandrere på jobben.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Forsker Stand Up: Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Den viktige arbeidskrafta.

   VG : Verdens gang

   ISSN 0805-5203.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Gir mangfald auka verdiskaping og innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Ulike barn innoverer best?.

   Innomag

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   UWC dag: Ti alumni om ti ting. Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, UWC Atlantic College: Ulike barn leikar best? Når og korleis kan mangfald påverke innovasjon?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Om mangfald og innovasjon: ein presentasjon av forskningsfunn og doktorgradsavhandling..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innvandrere på arbeidsplassen øker innovasjon og eksport.

   Aftenposten Viten

   ISSN 2464-3033.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   On different types of diversity and different types of innovation, and how this might be linked to Tidd and Bessant`s view on the innovation process.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   On the link between organizational practices and innovation in core, intermediate and peripheral regions.

  • Vissgren, Julie; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2017)

   Innvandrere gjør norske bedrifter mer innovative.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Mangfald og Innovasjon: Utanlandsk arbeidskraft som ressurs i innovative prosessar?.

  • Solheim, Sara C.W.; Solheim, Rebekka, W.; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Solheim, Rakel, C.W.

   (2017)

   Kreften krev kjærleik.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Simpson, Julia; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Immigrants help Norwegian companies to think differently.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   The role of migrants for regional innovation in Norway - trial lecture for the PhD defense..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2017)

   Det unike i det ulike: Ulik erfaring gir nye patent.

   Ukeavisen ledelse

   ISSN 1891-2028.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innvandring og internasjonale koplingar opnar for eksport i distrikta.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   DOI: www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Forskar-Innvandring-og-internasjonale-koplingar-opnar-for-eksport-i-distrikta-537095b.html

  • Calignano, Giuseppe; De Siena, Luca; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Marshall, Jacobs and the others: a taxonomy of the Italian provinces.

  • Calignano, Giuseppe; De Siena, Luca; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   “Marshall, Jacobs and the others: a taxonomy of the Italian provinces".

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Kva kjenneteikner verksemder som får til radikale innovasjonar? Korleis få i gang innovasjonsprosessar i verksemder?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innovation across sectors.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Knowledge-based entreprenurship: from the bird in the hand to developing your own business..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Foreign workers, innovation and gender.

  • Kristensen, Tore; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2017)

   Innvandrere gir mer innovasjon.

  • Fitjar, Rune Dahl; Timmermans, Bram; Østergaard, Christian R.; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Workplace segregation, diversity, and performance.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2016)

   Diversity and innovation: Is there a relationship between workers experience portfolio and innovation?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Innovasjon og silo-mentalitet.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   "How to Assure Quality in Doctoral Work When Focussing on Time to Degree".

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Utanlandsk arbeidskraft som ressurs i innovasjonsprosessar.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Diverse Foreign Workers and International Markets.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2016)

   Innvandring aukar innovasjonsevna.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Månedens alumn Marte er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger, hvor hun forsker på hvordan ulik grad av diversitet påvirker innovasjon..

  • Østergaard, Christian R.; Timmermans, Bram; Fitjar, Rune Dahl; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Workplace segregation, ethnic diversity, and innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Innovating internationally? The effects of international ties and regional size..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and peripheral regions - med ein Stavanger vri.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Innovating internationally? The effects of international ties and regional size.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Innovation, Space, and Diversity: 90% seminar at UiS Business School.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Mangfaldig innovasjon.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   Innovation, Space, and Diversity: 90% seminar at IMKS.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2016)

   På kva måtar kan utanlandsk arbeidskraft vere ein ressurs i innovative prosessar?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2015)

   FOREIGN WORKERS ARE ASSOCIATED WITH INNOVATION, BUT WHY? INTERNATIONAL NETWORKS AS A MECHANISM.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2015)

   Flyktning, eg?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2015)

   Inspirasjonsforedrag for nye deltakarar til forskar grand prix - om forsking og førebuing.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2015)

   Diversity and Innovation: Human Capital, R&D and innovation..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2015)

   Is there a relationship between workers experience portfolio and innovation?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2015)

   Debattinnlegg: "De navnløse".

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2015)

   Homo migrans: migrant eller flyktning?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Herstad, Sverre Johan

   (2015)

   Diversity and Innovation.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2014)

   «Utanlandsk arbeidskraft – ein ressurs i innovasjonsprosessar?».

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2014)

   Do firms with foreign workers go about the innovative process differently?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragnar

   (2014)

   Does the Norwegian oil and gas industry benefit from co-location?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Tveterås, Ragner

   (2014)

   Does the Norwegian oil and gas industry benefit from co-location?.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2014)

   Doktorgradsprofilen.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2014)

   «Utanlandsk arbeidskraft – ein ressurs i innovasjonsprosessar?».

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2014)

   Erfaringer fra veilederrelasjonen – innlegg & paneldebatt med erfarne veiledere og kandidater .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Fitjar, Rune Dahl

   (2013)

   Does Internationalization Enable Innovation? The Link between Foreign Skilled Workers, International Partners and Innovation in Norwegian Regions.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2013)

   The Tower of Babel: Experiences from the supervisory relationship Then a panel discussion with supervisors and candidates from different disciplines,. .

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2013)

   Diversity in the Workforce – an Enabler for Innovation?.

  • Johansen, Benny Andre; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2012)

   Skolerer framtidens innovasjonsforskere En helt ny forskerskole i innovasjon starter opp. Den er resultat av et unikt samarbeid mellom de beste fagmiljøene innenfor innovasjon..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   På Nebo Bjerg?.

  • Måseide, Ingvild A; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   – Ei kjensle av å ikkje sleppe til.

  • Haanes, Kjetil; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   Utlendingar føler seg ikkje verdsette.

  • Bolseth, Sunniva Selena; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   Volda-student med masteroppgåve om arbeidsinnvandring i den maritime klynga.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   På Nebo Bjerg? Eit foredrag om funn frå studien omkring utanlandsk arbeidskraft og den maritime klynga på møre..

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen

   (2011)

   Rekruttering av utanlandsk kvalifisert arbeidskraft – ei utfordring for Sunnmøre?.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway