Hopp til hovedinnhold

Ida Risanger Sjursø

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-356
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; O'Higgins Norman, James; Roland, Erling Georg

   (2019)

   Teacher authority in long-lasting cases of bullying: A Qualitative study from Norway and Ireland

   International Journal of Environmental Research and Public Health

   ISSN 1661-7827.

   Volum 16.

   Hefte 7.

   DOI: 10.3390/ijerph16071163

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen

   Fagbokforlaget

   s.147-167.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.206-228.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.187-210.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2019)

   "All the Time, Every Day, 24/7": A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-Term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland

   International Journal of Bullying Prevention

   ISSN 2523-3653.

   DOI: 10.1007/s42380-019-00024-8

  • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse

   Fagbokforlaget

   s.139-156.

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2016)

   Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization

   Journal of School Violence

   ISSN 1538-8220.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.114-131.

   DOI: 10.1080/15388220.2014.996718

 • Bøker og kapitler
  • Sjursø, Ida Risanger

   (2010)

   Lytt til meg. En studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra en innføringsinstitusjon til bostedsskole

 • Formidling
  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Ikke ta fra dem mobilen på skolen!

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger; Finne, Johannes Nilsson

   (2020)

   De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 1

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 2

  • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn

   (2019)

   A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2018)

   Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2018)

   Victims's percieved social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2015)

   Hvor mange liv må gå tapt?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2014)

   Offeret har aldri noe sted å flykte

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2014)

   Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2013)

   Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning

   Respektnettet

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2012)

   Hva er digital mobbing?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute

   (2012)

   Nettmøte om mobbing

  • Sjursø, Ida Risanger

   (2012)

   Hva er mobbing?

  • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute

   (2012)

   Hva gjør oss til mobbere?

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg

   (2012)

   Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems

  • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Digital mobbing

  • Fredriksen, Torunn Helene; Sjursø, Ida Risanger

   (2020)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 1: Konsekvenser av mobbing

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway